Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Act Now

Act Now er action
Act Now gjør noe for å forandre verden
Act Now gir innsikt i å jobbe med bistand
Act Now er Strømmestiftelsens ungdomsprogram

Act Now er opptatt av rettferdighet og fattigdomsbekjempelse med et sterkt faglig ståsted innen bistand. Vi ønsker å utrydde fattigdom gjennom å utruste fmennesker til å hjelpe seg selv. Strømmestiftelsens partnere i Uganda, Tanzania og Nepal tar imot og sender studenter til Act Now programmet.

Arbeidsområder

CHRISC

CHRISC i Tanzania og Uganda - sportsaktiviteter og sosiale prosjekter for barn og unge.

Bistand/Klima

TAHEA - Helhetlig tankegang vedrørende landsbyutvikling og miljøbevissthet i Mwanza ved Victoriasjøen.
SAHAS - Miljøfokusert bistandsprosjekt i utkanten Nepal. Hovedsaklig undervisningsarbid for jenter.

Landsbyutvikling

SAHAS - Skape matsikkerhet og en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
TAHEA - Varierte arbeidsoppgaver i et helhetlig bistandsprosjekt i landsbyer.
OCODE - Arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
CRO - Undervisning og verdiskapning hovedsaklig for barn og unge. Prosjektet får dem bort fra gata og inn på skolen.
DRUCILLA - Opplysende og informerende arbeid for unge kvinners utdanningsmuligheter.

Fordypning

Act now har sin faglige fordypning i bistand og utviklingssamarbeid med temaer som utviklingshistorie- og teorier, global politikk og økonomi, mikrofinans, fattigdomsbekjempelse, ressursfordeling og forbruk. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.


 

Oversikt over utvekslingsland:
 

UGANDA

CHRISC Uganda
Ved Chrisc (Christian Sports Contact) i Uganda vil du gjennom undervisning, sportsaktiviteter og opplæring i hverdagslige ting som hygiene bidra i å gjøre livet bedre for ungdom. Organisasjonen jobber også for å bedre forholdet mellom de ulike religionene i Øst-Afrika. Dette er en noe yngre avdelig av Chrisc hvor du vil få utfordret lederpotensialet ditt. Mottoet til Chrisc er "Michezo kwa ufanisi va vijana", som betyr ”Sport til fordel for ungdom”.
 

CRO
Som deltaker ved dette prosjektet kan man prøve seg som både lærer og sosialarbeider der man deltar i prosessen med å få gatebarna vekk fra gata og tilbake på skolen. I tillegg til dette driver prosjektet et forebyggende arbeid med mikrofinans for foreldre og lokalsamfunn. Det er også mulighet for å drive med sportsaktiviteter hvis man ønsker det.
 

DRUCILLA
Dette er et spennende prosjekt i vakre Kabale på landsbygda i Uganda. Her arbeides det med å tydeliggjøre verdien av utdanning og kunnskap for unge kvinner. Prosjektet tar for seg undervisning og mikrofinans som hovedområder, men gir deg også et bredt innblikk i kultur.

 

TANZANIA

TAHEA
Her vil du delta i et spennende prosjekt som jobber for et rettferdig samfunn i Mwanza ved Victoriasjøen. Gjennom sparegrupper (mikrofinans) ECD-sentre (førskoler) og aktivitetsgrupper for ungdom jobbes det for å bedre forholdene for barn og familiene deres på landsbygda i Tanzania. Som utvekslingsstudent vil du få se arbeidet i praksis og jobbe på et av sentrene (førskolene) deres. Oppholdet vil gi deg en god innføring i hvordan et helhetlig bistandsprosjekt fungerer.
 

CHRISC Tanzania
I likehet med arbeidet i Uganda vil du også her jobbe for å bedre livet for ungdom gjennom undervisning, sportsaktiviteter og opplæring i hverdagslige ting samt arbeide for å bedre forholdet mellom de ulike religionene i regionen. Denne avdelingen av Chrisc har et stort nettverk og driver et omfattende arbeid. Her sitter du ikke stille. "Michezo kwa ufanisi va vijana" (Sport til fordel for ungdom)
 

OCODE
Dette er et community development - prosjekt og ligger i Dar es Salam i Tanzania. Det består av et dynamisk team med unge mennesker som jobber for å utvikle og forbedre sivilsamfunnet. Dette gjøres hovedsakelig gjennom undervisning og bevisstgjøring av unge mennesker. Som utvekslingsstudent blir du tatt med i oppgaver som er med å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og inn en bedre livssituasjon.

 

NEPAL

SAHAS
Sahas, eller Group of Helping Hands, retter sitt bistandsarbeid mot sårbare familier og bygder i Himalaya som er sosialt ekskludert og fratatt grunnleggende muligheter. Sahas ønsker ved hjelp av Act Now-volontører å øke kapasiteten til marginaliserte samfunn ved å effektivisere og forbedre bruken av ressurser. Målet er å utvikle og forbedre levevilkår.

Bilde av ansatt mangler

Saul Mullard

Programleder Act Now (vikar våren 2017)

Bilde av Act Now

Nine Justvik

Program-medarbeider ActNow

+47 416 85 988