Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Act Now

Act Now er action
Act Now gjør noe for å forandre verden
Act Now gir innsikt i å jobbe med bistand
Act Now er Strømmestiftelsens ungdomsprogram

Act Now er opptatt av rettferdighet og fattigdomsbekjempelse med et sterkt faglig ståsted innen bistand. Vi ønsker å utrydde fattigdom gjennom å utruste fmennesker til å hjelpe seg selv. Strømmestiftelsens partnere i Uganda, Tanzania og Nepal tar imot og sender studenter til Act Now programmet.

Arbeidsområder

Bistand/Klima

TAHEA - Helhetlig tankegang vedrørende landsbyutvikling og miljøbevissthet i Mwanza ved Victoriasjøen.
SAHAS - Miljøfokusert bistandsprosjekt i utkanten Nepal. Hovedsaklig undervisningsarbeid for jenter.
SEMA - Opplysende arbeid for å styrke bærekraften til ulike lokalmiljø, særlig med hensyn til klimaendringer.

Landsbyutvikling

SAHAS - Her jobbes det for matsikkerhet og en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
TAHEA - Her blir du med på ulike arbeidsoppgaver i et helhetlig bistandsprosjekt i landsbyer.
OCODE - Arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
SEMA - Varierte oppgaver for å styrke nærmiljø gjennom blant annet holdningsdannende prosjekt.

Fordypning

Act now har sin faglige fordypning i bistand og utviklingssamarbeid med temaer som utviklingshistorie- og teorier, global politikk og økonomi, mikrofinans, fattigdomsbekjempelse, ressursfordeling og forbruk. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.


 

Oversikt over utvekslingsland:
 

TANZANIA

TAHEA
Her vil du delta i et spennende prosjekt som jobber for et rettferdig samfunn i Mwanza ved Victoriasjøen. Gjennom sparegrupper (mikrofinans) ECD-sentre (førskoler) og aktivitetsgrupper for ungdom jobbes det for å bedre forholdene for barn og familiene deres på landsbygda i Tanzania. Som utvekslingsstudent vil du få se arbeidet i praksis og jobbe på et av sentrene (førskolene) deres. Oppholdet vil gi deg en god innføring i hvordan et helhetlig bistandsprosjekt fungerer.
 

OCODE
Dette er et community development - prosjekt og ligger i Dar es Salam i Tanzania. Det består av et dynamisk team med unge mennesker som jobber for å utvikle og forbedre sivilsamfunnet. Dette gjøres hovedsakelig gjennom undervisning og bevisstgjøring av unge mennesker. Som utvekslingsstudent blir du tatt med i oppgaver som er med å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og inn en bedre livssituasjon.
 

SEMA
Sustainable Environment Management Action (forkortet: SEMA) er navnet på vår nye samarbeidspartner i Tanzania. Som utsending hit får du mulighet til å jobbe med opplysningsarbeid om rent vann og utviklingen av bedre og mer bærekratige nærmiljø. Ved dette prosjektet er det også muligheter for engelskundervisning samt organisasjonell utvikling for SEMA. Er du en innovativ person som brenner for miljøet og liker jakten på nye og bedre løsninger så kan dette være noe for deg.

 

 

NEPAL

SAHAS
Sahas, eller Group of Helping Hands, retter sitt bistandsarbeid mot sårbare familier og bygder i Himalaya som er sosialt ekskludert og fratatt grunnleggende muligheter. Sahas ønsker ved hjelp av Act Now-volontører å øke kapasiteten til marginaliserte samfunn ved å effektivisere og forbedre bruken av ressurser. Målet er å utvikle og forbedre levevilkår.

Bilde av Act Now

Ragnhild Madland

Programleder Act Now

+47 975 64 764
Bilde av Act Now

Nine Justvik

Program-medarbeider ActNow

+47 416 85 988