Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Vi har ledige plasser til Brasil, Uganda og Tanzania.

Les her hva tidligere Hald-studenter sier etter at de har begynt å jobbe.


“På Hald får en internasjonal arbeidserfaring og undervisning  som gir en unik kompetanse. Denne kompetansen står sentralt i min jobb som avdelingsleder i et globalt konsern der jeg daglig jobber på tvers av landegrenser og kulturer.”

 Torstein C. Thingnæs, avdelingsleder National Oilwell Varco


“Dei mange flotte menneskja eg har blitt kjent med, og dei mange erfaringane eg har tileigna meg gjennom Hald, kjem til å følgje meg livet gjennom. For meg har Hald vore avgjerande for det som ser ut til å kunne bli eit livsvarig engasjement for rettvis fordeling, utviklingsarbeid, og Afrika - kontinentet eg har blitt så glad i.”

Vegard Tjørhom, utanriksjorunalist i NRK


“Kombinasjonen av teori og praksis i eit fleirkulturelt miljø har gitt meg ein unik kompetanse og er ein viktig årsak til at eg har den jobben eg har i dag.”

Kristian Mjølsneset, Global Koordinator i NMS U


“Året mitt på Hald Internasjonale Senter var helt avgjørende for at jeg fikk jobben i Strømmestiftelsen. Der startet mitt engasjement i kampen mot fattigdom og jeg ble kjent med et av Strømmestiftelsen sine prosjekter i Uganda. Det ble starten på min drøm om å jobbe med å gjøre verden til et bedre sted."

Øystein Venås Sørensen, Fundraiser i Strømmestiftelsen


“I Uganda møtte jeg en vital studentorganisasjon med tydelig fokus på disippelliv og evangelisering. Dette inspirerte meg til å engasjere meg i lagsarbeid hjemme i Norge som student. I dag jobber jeg i Laget, og er glad for å se at flere tidligere Hald-studenter preger organisasjonen. På utvekslinga har jeg blitt utrusta som leder, og fått nye perspektiver.”

Eirik Soldal, Lagsarbeider NKSSDet finnes også de som ikke har gått på Hald som har vet at erfaring er viktig for å gjøre en god jobb. på www.utdanning.no finner vi følgende uttalelse fra Jens Stoltenberg: “Noen ganger er det viktigere med karakter og engasjement, enn gode karakterer.”

På Hald Internasjonale Senter får du unik arbeidserfaring i et spennende og tverrkulturelt miljø med studenter fra hele verden.

Les mere om våre ulike program:

<Interact>

<ActNow>

<Connect>

Søk her: <Søknadsskjema>

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen arbeider i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. Ved å gi folk blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre.

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Logoen til {standard_stottespillere}

Fredskorpset UNG

Alle våre tre program er støttet av Fredskorpset Ung. Fredskorpset er en del av den statlige utviklingspolitikken. Fredskorpset gir unge mennesker i Norge og utviklingsland mulighet til å oppleve hverandres virkelighet. Oppdraget til Fredskorpset er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomhet og lokalsamfunn.

Fredskorpset ble opprettet i 1963 for å sende folk fra Norge, og ble endret i 2000 for å drive med gjensidig utveksling. Stortinget setter hvert år av penger i statsbudsjettet til dette. Oppdraget til Fredskorpset er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. De gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon.

Logoen til {standard_stottespillere}

Det Norske Misjonsselskap

Gjennom NMS berører du enkeltmennesker i deres livssituasjon og bidrar til å gi mennesker verdig liv og varig håp! I Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa har NMS inngått avtaler med organisasjoner og kirker om ulike typer støtte. Slik sørger vi for at NMS-engasjementet har lokal forankring. Se oversikt over de enkelte landene her. Vi har ca. 70 misjonærer og ettåringer plassert i de ulike landene. Vår innsats formidles gjennom prosjekter. Ut fra innholdet er prosjektene fordelt på tre grupper (også kalt program), Budskap, Bistand og Bygging.

Du kan også ta kontakt med noen av de ansatte for å høre med om innholdet i de ulike programmene:

Bilde av Vi har ledige plasser til Brasil, Uganda og Tanzania.

Agnar Aasland

Daglig leder/rektor

+ 47 957 44 963
Bilde av Vi har ledige plasser til Brasil, Uganda og Tanzania.

Øystein Ruud

Programleder Interact

+47 995 57 786
Bilde av Vi har ledige plasser til Brasil, Uganda og Tanzania.

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189
Bilde av Vi har ledige plasser til Brasil, Uganda og Tanzania.

Ragnhild Madland

Programleder Act Now

+47 975 64 764