Bibelskole

Bibelskole

Et godt alternativ til bibelskole

For mange år siden var Hald en biblelskole, og noen tenker at det fortsatt er det. Men fra 2001 har Hald vært en fagskole i tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid. Det er tre program på Hald med ulike fordypningsfag: Mens Act Now tilbyr fordypning i fattigdomsbekjempelse, tilbyr Connect og Interact fordypning i bibel, misjon og diakoni. Det betyr i praksis at disse programmene for mange vil være et svært godt alternativ til bibelskole. En studerer ikke bare bibelen som et historisk dokument, men lærer om hvodan bibelen anvendes inn i eget liv. En lærer også hvordan kristent trosliv leves ulikt i ulike kulturer og sammenhenger, og en får en bedre forståelse av den kristen kirke som en global kirke.

Om du vurderer bibelskole kan du gjerne vurdere Lagets utvekslingsprogram Interact eller NMS sitt utvekslingsprogram Connect.

Tre gode grunner til å velge Hald som bibelskole:

– Bibelen forteller historier som kan virke langt unna både geografisk og kulturelt. Som fagskole i tverrkulturell kommunikasjon gir vi verktøy til å minske gapet mellom kulturer. Det er også nyttig når vi leser bibelen!

– På Hald er det studenter fra hele verden. Det bidrar til flere perspektiver også på bibeltekster. Det beriker og utfordrer troslivet på en positiv måte.

– Bibelen er verdens mest leste bok. Om du ikke har lest hele enda, kan du benytte året på Hald til å lese gjennom hele bibelen i sammen med andre.