Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram. Vi ønsker å gjøre en forandring i verden ved å utruste mennesker til å bedre utnytte ressursene sine for å skape et bedre liv for seg selv og sine. Vil du lære mer om hvordan NMS bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom? Gjennom programmet Connect blir du en ”brobygger” i ord og handling.

Samarbeidspartnerne våre er i Madagaskar og Brasil. Vi legger til rette for tegnspråktolket undervisning på Hald og praksis på døveskoler på Madagaskar.

Arbeidsområder

Barn

Døveskoler på Madagaskar og menighetsarbeid blant barn i Brasil

Ungdom

Ungdomssenter, ledertrening  og engelskklubb på Madagaskar, CHRISC Madagaskar, Senter for kriminelle gutter (Antananarivo) på Madagaskar, menighetsarbeid blant ungdom i Brasil.

Lærer

Døveskoler i Antananarivo og Majunga på Madagaskar, engelsklærer i Mahajanga på Madagaskar.

Funksjonshemmede

Døveskoler i Mahajunga og Antananarivo på Madagaskar.

Fordypning

Connect har sin fordypning i misjon som utvidet begrep, med fagområder som innbefatter personlig vekst, troshistorie, disippeltrening, bibelundervisning, mentoring, teltmakertjeneste og hvordan vi kan kommunisere kristen tro i dagens kultur. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.


 

Oversikt over utvekslingsland:

 

BRASIL

I Brasil vil du bli møtt med god mat og varme mennesker. Her får du muligheten til å bli kjent med et multikulturelt land med spennende historiske røtter.

Teamet fra Connect vil være en del av arbeidet til Movimento Encontrão, som er en organisasjon i den Lutherske kirke som jobber med ledertrening, etablering av menigheter og disippelgjøring. I praksisperioden vil du være engasjert i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og delta i menighetens studentarbeid i blant annet deres debatter og seminarer. Teamet vil også få oppgaver i forskjellige sosiale prosjekter gjennom menigheten som musikk, drama, speidergrupper, arbeid i gjenbruksbutikk og sosial hjelp for mennesker i vanskelige situasjoner.

 

MADAGASKAR

På Madagaskar er vår samarbeidsorganisasjon barne- og ungdomsorganisasjonen til den gassisk lutherske kirken (FLM). Vi sender flere team til solskinnsøya.

MAHAJANGA
På nordvestkysten vil du i dette teamet fra Connect bo og ha en del oppgaver på Shalomsenteret. Senteret driver skoler, flere helsesenter, jordbruksveiledning, evangelisering, menighetsbygging og jobber for en fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer. I Mahajanga vil du være med på vedlikeholdsarbeid og oppjustering av senteret, enkelt jordbruksarbeid, engelskundervisning, arbeid på døveskole, CHRISC (KRIK), dataundervisning og å besøke muslimske familier sammen med Shalom-teamet.

ANTANANARIVO
*AKAMA (døveskole - passer bra for døve studenter)
Antananarivo er Madagaskars hovedstad og ligger omtrent midt på øya. Om du blir med dette teamet fra Connect vil du bo på døveskolen AKAMA. Du vil ha din praksis der og i det døvekirkelige arbeidet på Madagaskar. På skolen blir du en del av staben og det vil bli lagt til rette for konkrete arbeidsoppgaver på bakgrunn av interessene dine. Her kan undervisning i gym, forming, foto, matematikk og engelsk være aktuelt. Du vil også være med å lede aktiviteter etter skoletid.

*FKTLM
Ungdomsorganisasjonen i den Lutherske kirken er FKTLM der teamet fra Norge også vil bidra. Arbeidet her handler i hovedsak om å utruste ungdom. Dere blir med på å arrangere leirer og andre aktiviteter samt generell oppbygging av ungdomsarbeidet i sin helhet. Her får en mulighet til å være både kreativ og organiserende.

Tre ord til: Tankevekkende, utfordrende og veldig lærerikt.

- Laila Johanne Elgvin

Bilde av Connect

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189
Bilde av Connect

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect

+47 400 34 337