Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram. NMS er Norges eldste misjonsorganisasjon og har samarbeidspartnere i ca 18 ulike land i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa. I løp av året på Connect får du være en del av arbeidet som NMS driver i et av disse landene og bidra til NMS sin visjon om "en levende kirke over hele jorden." NMS sitt arbeid har fokus på å bekjempe urettferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom.

Samarbeidspartnerne våre er i Madagaskar, Brasil og Hongkong.

Arbeidsområder

Menighetsarbeid

I Brasil har du praksis i en lokal menighet og dine oppgaver kan f.eks. være knyttet til gudstjenester og møten, ungdomsarbeid, smågrupper, diakonalt arbeid og søndagsskole. På Madagaskar får du anledning å delta i en menighet og ansvar for forskjellige oppgaver knyttet til f.eks. ledertrening, speiderarbeid, og søndagsskole. I Hongkong deltar du i en arbeidet til en av de lokale menighetene og kan ha oppgaver knyttet til f.eks. ungdoms- eller speiderarbeidet. 

Ungdomsarbeid

I Brasil er ofte arbeidet med lokale ungdomsgrupper en viktig del av praksisen og du kan være med å arrangerer leir. Ungdomsarbeid kan også være en del av praksisen i Hongkong. På Madagaskar kommer du å være med regionale samlinger til f.eks. ungdomsorganisasjonen og speidere. I tillegg kan du ha ansvar for forskjellige aktiviteter på ungdomsskoler og senter for unge kvinner. På Madagaskar kan også korarbeid og kirstent idrettsarbeid (lignende KRIK) være del av praksisen. 

Ledertrening

I Brasil, Madagaskar og Hongkong kommer du å være med på ledertrening. I Brasil kan det være å delta i smågrupper for ungdommer med fokus på disippelgjøring og ledertrening. På Madagaskar handler det om å være med på samlinger for ledere i speidergruppene, korene eller søndagsskolene, og delta i arbeidet med å utruste disse lederne. Verktøy for dette arbeidet får dere på Hald før dere reiser ut. I Hongkong kan det handle om at du er med i arbeidet med å styrke motivasjonen og selvtilliten til ungdommer fra utsatte familier.

Sosialt arbeid/Diakoni

I Brasil er det flere av menighetene som er med og driver sosialt arbeid bland utsatte barn, familier og ungdommer. Dette kan være en del av praksisen. På Madagaskar kan du få anledning å arbeide på ungdomsskole, døveskole eller ett senter for unge kvinner med en fattig bakgrunn. I tillegg kan du få ansvar for aktiviteter og ungdervisning til ledere og ungdommer som setter fokus på samfunnsutfordringer. I Hongkong får du være del av arbeidet på en sosial insutisjon som f.eks. kan arbeide med rusproblemer i samfunnet eller med utsatte ungdommer. 

Undervisning

På Madagaskar kan du få sjansen å gi kunnskap om lederskap og sammfunnsutfordringer som fattigdom, korrupsjon og miljø, videre til ungdommer og lokale ungdomsledere. Du får også anledning å lede aktiviteter på forskjellige skoler og hjelpe til i undervisningen. Både i Brasil og på Madagaskar kan du få lede English club.

Fordypning

Connect har sin fordypning i misjon som utvidet begrep, som handler om å formidle Guds kjærlighet både gjennom ord (evangelisering) og handling (diakoni); både fortelle andre om Jesus og arbeide mot fattigdom og urettferdighet. Fordypningen innebærer fokus på bla. personlig vekst, disippel- og lederskapstrening, bibelundervisning, sosialt arbeid, og hvordan vi kan kommunisere kristen tro både i Norge og andre kulturer. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler bla. kultur, interkulturell kommunikasjon, utviklingssamarbeid, teamsamarbeid, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.
 

Oversikt over utvekslingsland:

BRASIL

I Brasil har du praksis i NMS sin samarbeidsorganisasjon  Movimento Encontrão (ME). ME er en misjonsorganisasjon innen den lutherske kirke i Brasil som jobber med utdannelse for prester og misjonærer, menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring.

ME arbeider med menigheter i mange forskjellige deler av Brasil. Det er i en av disse menigetene som du og din teammate kommer å ha praksis og delta i menighetsarbeidet. Fokus i praksisen kommer å være ledertrening og ungdomsarbeid. Ledertrening kan f.eks. skje gjennom smågrupper som treffes regelmessig der ungdommene kan få vokse både i forhold til tro og som ledere. Relasjonsbygging med ungdommene og dere familier er også en viktig del av dette arbeidet. Å delta og ha forskjellige oppgaver i mer tradisjonelt ungdomsarbeid er ofte også en del av praksisen.

I Brasil er det store forskjeller mellom rike og fattige og et viktig mål for ME er at menighetene tar et sosialt ansvar for lokaltsamfunnet. Flere av menigheten ME arbeider med deltar i sosiale prosjekter for barn, ungdommer og familier som er utsatte i samfunnet. Dette arbeidet kan også være en del av praksisen. 

På noen plasser kan du også ha ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

Du begynner din tid i Brasil med ca 3 ukers språkkurs i portugisisk i Curitiba, byen der ME har sitt hovedkontor. Etterpå får du fortsatt regelmessig språkopplæring på ditt praksissted.

 

MADAGASKAR

På Madagaskar har du praksis i den lutherske kirken på Madagaskar FLM (Fiangonana Loterana Malagasy eller Malagasy Lutheran Church). Denne ble startet av misjonærer fra NMS for litt over 150 år siden og NMS har siden starten hatt et nært forhold til denne kirken. Idag har FLM ca 3 miljoner medlemmer og er en av de raskest voksende lutherske kirkerne i verden og en kirke som også har en stor betydning i samfunnet. Kirken har ca 5000 menigheter i forskjellige deler av Madagaskar og har bla. et omfattende arbeid for kor, speidere og søndagsskole. FLM driver også med sosialt arbeid og har froskjellige typer skoler, bla flere barne- og ungdomsskoler, lantbruksskoler og døve- og blindeskoler. FLM er også med på forskjellige helseprosjekter og miljøprosjekter.

Din praksis kan være i hovedstaden Antananarivo, men også på andre steder runt om på Madagaskar. I løp av oppholdet så kommer du å ha flere forskjellige typer oppgaver. Et hovedfokus kommer å være ledertrening. Det kan skje gjennom regionale samlinger for f.eks. søndagsskolelærere, speiderledere og ungdomsledere. På disse samlingene kan det være møter, aktiviteter og undervisning. På disse samlingen kan du både få praktiske oppgaver og ansvar for å lede deler av aktivitetene eller undervisningen, med fokus på ledertrening og samfunnssutfordringer som f.eks. miljø, fattigdom og korrupsjon. Ibland kan det også hende at du er med på lokale samlinger til f.eks. speidere eller søndsskole og få i oppgave å lede noen leker/aktivitere og/eller undervisning.

En eller et par dager i uken kan du også ha praksis på en av FLM sine skoler. Det kan være en vanlig ungdomsskole, men også en døveskole eller bibelskole. På skolene kan du få i oppgave å lede leker og idrettsaktiviteter, ha ansvar for aktiviter knyttet til engelskopplæring, lederskap og ta ansvar for sitt liv, og lære dem forskjellige praktiske ting.

På noen plasser har du også ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

I begynnelsen av tiden på Madagaskar har du ett par ukers intensivkurs i gassisk, og deretter har du regelmessig språkkurs videre i løp av oppholdet så du stadig kan lære mer. 

 

HONGKONG

Nytt for 2019-2020 er at vi planlegger å starte med praksis i Hongkong. Her er det ELCHK (The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong) som vi samarbeider med. NMS var med å startet den lutherske kirken i Kina. I 1954 ble ELCHK selvstedig i forhold til kirken i Kina og NMS har siden den gang samarbeidet tett med ELCHK. ELCHK består av et 50-tal lokale menigheter, men driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og flere forskjellige typer sosialt og diakonialt arbeid. 

Praksisen kommer å være i en av de mer fattige delene av Hongkong. Deler av praksisen er i en av ELCHK sine institusjoner. Et eksempel er ungdomssenter som arbeider for å motivere og utruste ungdommer fra fattige familier til å få en bedre fremtid. Din praksis kommer også å være i tiknytning til en lokal kirke der du f.eks. kan ha oppgaver i ungdoms- eller speiderarbeidet. 

Hongkong er en storby med mange høye skyskraper, men også store områder med skog og fjell med fine turområder og vakre sandstrender der du både kan bade og surfe.

 

Med forbehold om at det kan bli forandringer av praksisplasser og oppgaver på de forskjellige praksisplassene.

To miss something is a good thing because it means that you have experienced something wonderful

- Philip Rasmussen

Bilde av Connect

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189
Bilde av Connect

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect

+47 400 34 337