Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram. Vi ønsker å gjøre en forandring i verden ved å utruste mennesker til å bedre utnytte ressursene sine for å skape et bedre liv for seg selv og sine. Vil du lære mer om hvordan NMS bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom? Gjennom programmet Connect blir du en ”brobygger” i ord og handling.

Samarbeidspartnerne våre er i Sør-Afrika, Kina, Madagaskar og Brasil. Vi legger til rette for tegnspråktolket undervisning på Hald og praksis på døveskoler på Madagaskar.

Arbeidsområder

Barn

Døveskoler på Madagaskar, arbeid med autistiske barn i Kina, dagsenter for utsatte barn i Sør-Afrika, menighetsarbeid blant barn i Brasil

Ungdom

Ungdomssenter, ledertrening  og engelskklubb på Madagaskar, CHRISC Madagaskar, Senter for kriminelle gutter (Antananarivo) på Madagaskar, menighetsarbeid blant ungdom i Brasil, arbeid blant psykisk utviklingshemmede i Nanjing i Kina.

Lærer

Døveskoler i Antananarivo og Majunga på Madagaskar, engelsklærer i Mahajanga på Madagaskar og i Nanjing i Kina.

Funksjonshemmede

Døveskoler i Mahajunga og Antananarivo på Madagaskar, psykisk utviklingshemmede og autister i Kina

Sport

CHRISC i Mahajunga på Madagaskar

Fordypning

Connect har sin fordypning i misjon som utvidet begrep, med fagområder som innbefatter personlig vekst, troshistorie, disippeltrening, bibelundervisning, mentoring, teltmakertjeneste og hvordan vi kan kommunisere kristen tro i dagens kultur. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.


 

Oversikt over utvekslingsland:

 

SØR-AFRIKA

Partnerorganisasjonen til NMS i Sør-Afrika er The Evangelical Lutheran Church of South Africa (ELCSA). Teamet fra Connect vil bo i Clermont, i utkanten av kystbyen Durban. Her vil de være tilknyttet en lokal Zulu-kirke og delta i menighetens ulike aktiviteter. De aller fleste er gode i engelsk her men vi vil legge til rette for språkkurs i Zulu.

Youth Desk er et lokalt prosjekt som vi samarbeider med og teamet fra Hald skal arbeide. Dette er et ressurssenter for ungdom som blant annet driver karriereveiledning og annen type støtte for yngre.

Et annet spennende prosjekt i Clermont er ”Katsi youth in action”. Dette er rettet mot, og arbeider med vanskeligstilt ungdom. Prosjektet driver rusforebyggende arbeid i skoler og har et senter som tilbyr ulike aktiviteter etter skoletid. Her vil du bidra med blant annet relasjonsbyggende arbeid som sport, lek, forming og data.

Teamet fra Connect vil også undervise i databruk på en offentlig barneskole, samt ha sportsaktiviteter der etter skoletid. 

 

BRASIL

I Brasil vil du bli møtt med god mat og varme mennesker. Her får du muligheten til å bli kjent med et multikulturelt land med spennende historiske røtter.

Teamet fra Connect vil være en del av arbeidet til Movimento Encontrão, som er en organisasjon i den Lutherske kirke som jobber med ledertrening, etablering av menigheter og disippelgjøring. I praksisperioden vil du være engasjert i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og delta i menighetens studentarbeid i blant annet deres debatter og seminarer. Teamet vil også få oppgaver i forskjellige sosiale prosjekter gjennom menigheten som musikk, drama, speidergrupper, arbeid i gjenbruksbutikk og sosial hjelp for mennesker i vanskelige situasjoner.

 

MADAGASKAR

På Madagaskar er vår samarbeidsorganisasjon barne- og ungdomsorganisasjonen til den gassisk lutherske kirken (FLM). Vi sender flere team til solskinnsøya.

MAHAJANGA
På nordvestkysten vil du i dette teamet fra Connect bo og ha en del oppgaver på Shalomsenteret. Senteret driver skoler, flere helsesenter, jordbruksveiledning, evangelisering, menighetsbygging og jobber for en fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer. I Mahajanga vil du være med på vedlikeholdsarbeid og oppjustering av senteret, enkelt jordbruksarbeid, engelskundervisning, arbeid på døveskole, CHRISC (KRIK), dataundervisning og å besøke muslimske familier sammen med Shalom-teamet.

ANTANANARIVO
*AKAMA (døveskole - passer bra for døve studenter)
Antananarivo er Madagaskars hovedstad og ligger omtrent midt på øya. Om du blir med dette teamet fra Connect vil du bo på døveskolen AKAMA. Du vil ha din praksis der og i det døvekirkelige arbeidet på Madagaskar. På skolen blir du en del av staben og det vil bli lagt til rette for konkrete arbeidsoppgaver på bakgrunn av interessene dine. Her kan undervisning i gym, forming, foto, matematikk og engelsk være aktuelt. Du vil også være med å lede aktiviteter etter skoletid.

*FKTLM
Ungdomsorganisasjonen i den Lutherske kirken er FKTLM der teamet fra Norge også vil bidra. Arbeidet her handler i hovedsak om å utruste ungdom. Dere blir med på å arrangere leirer og andre aktiviteter samt generell oppbygging av ungdomsarbeidet i sin helhet. Her får en mulighet til å være både kreativ og organiserende.

 

KINA

I Kina vil teamet fra Connect jobbe i Amity Foundation. Dette er en organisasjon med mange viktige prosjekter i både byer og på landsbygda. Teamet vil bo i storbyen Nanjing, med sine 8 millioner mennesker. Her er det stort mangfold, travelt byliv og mange spennende restauranter i gata. En del av arbeidsoppgavene i Nanjing vil være på «Amitys Children development Center». Her vil du arbeide med autistiske barn fra 0 til 7 år. Senteret har et dagtilbud for barn før de begynner på skolen når de er 7 år.  Teamet fra Connect vil være med som assistenter i hver sin gruppe på 25 barn.

På en lokal barneskole vil du undervise engelsk i de laveste klassetrinnene. Noe privatundervisning i engelsk kan også være aktuelt. På grunn av en lang vinterferie i denne skolen vil du i en periode arbeide i et lokalt «Community Center». Her vil oppgavene være engelskundervisning, aktiviteter, lek og sosialt arbeid. Amity samarbeider i tillegg med YMCA om driften av en kafé der det jobbes med å integrere funsjonshemmede i jobb. Her er det lagt opp til kinesiskkurs, samt å hjelpe til i kafeen etter behov. Dette er også et viktig sted for å bli kjent med folk. 

Tre ord til: Tankevekkende, utfordrende og veldig lærerikt.

- Laila Johanne Elgvin

Bilde av Connect

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189
Bilde av Connect

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect

+47 400 34 337