Folkehøgskole

Folkehøgskole

Hva er forskjellen på et folkehøgskoleår og et år på Hald?

Mange tenker på Hald som en folkehøgskole selv om Hald er en fagskole. I likhet med folkehøgskoler er Hald et flott sted å møte nye mennesker og bygge relasjoner. Du vil tilbringe mye tid med dine medstudenter og lære å samarbeide og kommunisere på tvers av bakgrunn.

Den største forskjellen er nok at Hald gir 60 studiepoeng på fagskolenivå. Hald har både klasseroms-undervisning og pensum. Men det er lang og innholdsrik praksis i et annet land som gir den største læringseffekten. Dessuten har Hald reell utveksling, med studenter fra hele verden i klasserommet. Det betyr at den tverrkulturelle læringen starter allerede på skolen i Mandal.

Folkehøgskoler resier gjerne i større grupper og besøker land i den tredje verden i kortere perioder. På Hald vil utenlandsoppholdet vare i 6 måneder. Du reiser ikke i en stor gruppe, men i team på to til fire personer. Det er også stor forskjell på det å besøke et sted som turist i forhold til det å bo og jobbe lokalt over lang tid. Det har vi på Hald tilrettelagt for gjennom gode partnere i over 20 år.