Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Interact

Interact er Laget (NKSS) sitt utvekslingsprogram. Vi er en del av det internasjonale nettverket IFES med arbeid i over 160 land. Du vil garantert lære mye om deg selv og om Gud. Med forankring i Bibelen og undervisning i ledelse er du bedre rustet til å dele Jesu kjærlighet i praksis.

Arbeidsområder

Lærer

I Kenya og Nepal er det behov for undervisning på barneskoler.

Ledertrening

I Brasil, Colombia, Nepal, Kenya og på Madagaskar får du utfordringer som hjelper deg å utvikle dine styrker og vokse som menneske.

Barneprosjekt

I Kenya er det behov for hjelp på prosjekt rettet inn mot fattige barn fra slummen.

Ungdom

I Colombia, Brasil og på Madagaskar blir du kjent med ungdommer på din egen alder gjennom aktivitetene til den lokale lagsbevegelsen.

Bibel

På alle vår praksisplasser blir du med i bibelgrupper. Vi legger til rette for at du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Fordypning

Interact har sin fordypning i hvordan vi kan gjøre disipler i alle deler av verden. Undervisningen dekker temaer som: personlig vekst, troshistorie, utrustning til tjeneste, bibelundervisning, mentoring, teltmakertjeneste og hvordan vi kan kommunisere evangeliet i dagens kultur. I tillegg har de tre studieprogrammene hos oss fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, volontørarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv. Vi legger også til rette for at du kan lese gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

 

Oversikt over utvekslingsland:

COLOMBIA

Bibelstudier, latinamerikanske rytmer og dans, spansktimer, reise, presentasjoner og organsisasjonsarbeid... dette er noen ord som kan beskrive Hald-studentenes opphold i Colombia. Høsten 2015 startet Hald utveksling med UCU (Unidad Cristiana Universitaria) Colombia. De frivillige fra Hald vil bo i UCU sitt hus som ukentlig er fylt med studenter som deltar på møter. Dette gir mulighet til gode vennskap og et viktig møte med kultur. Hald-studentene vil kunne jobbe i organisasjonen sitt arbeid både lokalt i Bogotá og også nasjonalt. I Bogotá vil en kunne delta, planlegge og holde både studentmøter i UCU-huset og bibelstudier på universiteter, derav najonaluniversitetet som er det største universitetet i Colombia. Gjennom dette blir de kristne studentene engasjert til å stå opp for troen sin i hverdagen og oppmerksom på å dele den videre. De som reiser for Hald til Colombia vil få mulighet til å videreutvikle spansk-kunnskapene sine samtidig som man lærer om en helt ny og spennende kultur. Studentene fra Hald vil også være viktige bidragsytere i UCU sitt arbeid nasjonalt. Som en del av det nasjonale teamet vil de blant annet undervise om UCU til elever på videregående skoler, planlegge leirer, holde seminarer og reise til andre UCU grupper i landet for å delta i deres prosjekter. I løpet av noen besøk til UCU-grupper i ulike byer får man opplevd den store variasjonen av landskap og klima som landet har å by på; alt fra Bogotá med dets 2600 moh og kjølige temperatur til Cartagena med 30 grader og fine strender. 6 måneder i en av verdens største høytliggende storbyer vil bli et viktig høydepunkt i ditt liv, samtidig som du kan bety noe viktig for studentene og arbeiderne i UCU.

 

MADAGASKAR

Vi ønsker å sende 2 eller 4 norske til Antananarivo og/eller Antsirabe. Her vil du jobbe med: - engelskundervisning for barn og ungdom - planlegge og gjennomføre leirer, turer og bibelgrupper i regi av UGBM - arbeide på eldrehjem for fattige som ikke har råd til private tilbud - arbeide i fengsel for ungdomskriminelle - ukentlig sportsaktivitet i UGBM som minner om norsk KRIK-arbeid. Praksisen blir lagt opp i forhold til interesser og evner. Ønskede kvalifikasjoner: - du bør trives sammen med jevnaldrende og være god til å få nye venner - du bør ha gode engelsk kunnskaper og trives med å undervise små grupper - du bør tåle varmt klima - det er også en fordel med å kjenne til noe fransk, men dette er ikke et krav.

 

BRASIL

Laget i Brasil heter ABUB (Alianca Biblica Universitaria do Brasil), og de har bibelgrupper og aktiviteter på over 80 universiteter over hele landet. ABUB danner også et sterkt felleskap blant studentene over hele Brasil.

Den første tiden din her vil gå med til å lære portugisisk. Etterhvert vil arbeidsoppgavene vil være å arrangere bibelgrupper og engelske snakkegrupper på universitetets campusområde i samarbeid med brasilianske studenter. Du vil også jobbe ukentlig på et sosialt prosjekt rettet mot vanskeligstilte barn, ungdommer eller familier. Ettersom du jobber på universitetet, vil du bli kjent med mange brasilianske studenter på din egen alder og du vil få et innblikk i brasilianske studenters hverdag.

3 uker i januar vil du delta på IPL (Instituto de Preparacão de Lidres), en utfordrende, lærerik og gøy ledertreningskonferanse for studenter fra hele Brasil. Her vil du i i noen dager også få en praksisperiode i en brasiliansk kirke, samtidig som du knytter vennskap med studenter fra alle deler av landet.

 

NEPAL

Arbeidsoppgavene i Nepal vil være å ha ansvar for sosiale aktiviteter og bibelstudier på Tyrannus Hall og Lydia House. Dette er to internater for gutter og jenter som studerer i Katmandu. Du vil delta fast i en bibelgruppe med nepalesiske ungdommer, og du jobber en dag i uken på Good Shepherd School som er en barneskole i Katmandu. Her på denne skolen får du ansvar for noen skoletimer, og du kan få brukt dine kreative sider i lek og aktiviteter med barna. I februar vil du få et tre ukers opphold i en landsby for å delta i dagliglivet der.

Første delen av oppholdet bor man i Katmandu der man leder bibelgrupper, jobber på Lagskontoret og i en NGO som arbeider med å bevisshetsgjøring rundt ulike miljøspørsmål. Etter jul flytter man rundt I landet og tilbringer rundt en måned på to ulike steder. Her får man prøve seg som lærer på de lokale skolene og får gjennom dette innblikk i nepalikulturen på en ny måte.

 

KENYA

Focus Kenya (Fellowship of Christian Unions Kenya) er en av verdens største kristne studentbevegelser. Her har de meget gode arbeidsoppgaver for norske studenter både i Nairobi og i andre byer i landet. Arbeidsoppgavene før jul vil være på Mathare Worship Centre, som driver barnehage, skole og kirke for barna som vokser opp i slummen. Her kan du velge blant aktiveteter som å undervise, være i barnehagen, delta i sygrupper etc. Etter jul bor du sammen med en kenyansk student som er STEM-arbeider (ettåring) i Focus Kenya. Sammen får dere ansvar for ledertrening, aktiviteter og bibelstudier knyttet til et universitet.

Hald has made one of my biggest dream come true.

- Sylviane Denis

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med en av oss:

Bilde av Interact

Øystein Ruud

Programleder Interact

+47 995 57 786
Bilde av Interact

Turid Sætrenes Olsen

Program-medarbeider Interact

+47 408 34 582