Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Ansatte

Her finner du en oversikt over oss som jobber på Hald.

Administrasjon:

Bilde av Agnar Aasland

Agnar Aasland

Daglig leder/rektor

+ 47 957 44 963

Utdannelse:
Allmennlærerutdannelse ved Høyskolen i Stavanger, Kristendom grunnfag og årsenhet i religion og interkulturell kommunikasjon ved MHS i Stavanger og musikklinjen ved Bibelskolen i Grimstad.

Bakgrunn:
Trosopplæringskonsulent i NMS U, Lærer ved Stavanger Kristne Friskole, Ungdomsarbeider i Hundvåg Menighet, Miljøarbeider ved Solborg Folkehøyskole og ettåring for NMS på Madagaskar.

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2006.

Daglig leder/rektor fra 01.09.15

Bilde av Britt Jorunn Neerland

Britt Jorunn Neerland

Administrasjonsmedarbeider

Utdanning:
Certificate of proficiency in English, ved Farnborough College of Technology, Diplomøkonomstudie ved BI-oslo,

Bakgrunn:
Au-pair London, Senter for Personal- og organisasjonsutvikling, prod.koordinator Norsk Søndagsskoleforbund, Manpower (Osigraf, Hydralift, Høyskolen i Kristiansand), Sparbanken Pluss, Sparebank 1 SR-bank, personalleder Oasen Hageland Mandal

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2010.

Bilde av Håkon Andersen

Håkon Andersen

Kommunikasjonsansvarlig

+47 413 35 400

Utdannelse: 
Mastergrad i samfunnskommunikasjon ved UiA Kristiansand. Bachelor i animasjon ved Griffith university i Brisbane Australia

Bakgrunn: 
Selvstendig næringsdrivende som grafisk designer. 

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2016.

Interact:

Bilde av Øystein Ruud

Øystein Ruud

Programleder Interact

+47 995 57 786

Utdannelse:
Master of Theology in New Testament, Trinity International University, Chicago. Master of Divinity, Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo. Arkitekststudier NTNU, Trondheim. Førstegangstjeneste HM Kongens Garde, Oslo.

Bakgrunn:
Misjonær for NLM i Japan. Barne- og Ungdoms-sekretær i NLM Agder Krets. Forkynner i NLM. 

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2006.

Bilde av Turid Sætrenes Olsen

Turid Sætrenes Olsen

Program-medarbeider Interact

+47 408 34 582

Turid er vårt nye stabsmedlem på Interact-programmet. Mer info kommer.

Connect:

Bilde av Andreas Holm

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189

Utdannelse:
«Ledelse og kommunikasjon» på Bibelskolen i Grimstad. Cand.theol fra MF, inkludert et års teologistudier ved Luther Seminary i Saint Paul, Minnesota og CPE (Clinical Pastoral Care) fra United Hospital i Saint Paul.

Bakgrunn:
Kapellan i Skien menighet og Borgestad menighet, skolelagssekretær i Credo i Sverige (søsterorganisasjon til Laget).

Har jobbet på Hald siden høsten 2017

Bilde av Daiana Gilde

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect

+47 400 34 337

Utdannelse:
Bachelorgrad i teologi og misjon på FATEV i Curitiba, Brasil. To år studie i administrasjon og internasjonal handel. Årstudium i food engineering.
 
Bakgrunn:
Var student på Hald i 2012/13 og ettåring 2013/14. Har nå vært ansatt på Hald Internasjonale Senter siden høsten 2016.

Act Now:

Bilde av Nine Justvik

Nine Justvik

Program-medarbeider ActNow

+47 416 85 988

Utdannelse:
Cand. Polit. -grad med hovedfagseksamen i sosialantropologi UiO, Diakonhjemmets Sykepleierhøgskole. Geografi grunnfag og pedagogisk seminar UiO. Kristendom grunn- og mellomfag ved MF Oslo.

Bakgrunn:
Fylkesleder Aksjon Håp i Aust Agder, adjunktstilling på Årvoll skole i Oslo, avdelingssykepleier ved Bydel Ullern, sykepleier ved hjertemedisinsk avd. Ullevål, miljøterapaut ved Kvinnekollektivet Arken, reist et semester i Vest-Afrika, vært sykepleierstudent 3 mnd i Uganda og bodd et år i New York.

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2007.

Bilde av Ragnhild Madland

Ragnhild Madland

Programleder Act Now

+47 975 64 764

Ragnhild er vår nye leder for Act Now. Mer info om henne kommer snart.

Voluntører og ettåringer:

Bilde av Mari Tveiten

Mari Tveiten

Ettåring

Mari var student skoleåret 2016-2017 og hadde praksis i Colombia. Dette skoleåret jobber hun som ettåring her på Hald.

Bilde av ansatt mangler

Paul Edward Ilomo

Ettåring

Paul var student skoleåret 2016-2017 og er vår helt fra Tanzania. Dette skoleåret jobber han også som ettåring her på Hald.

Bilde av Hannah Voglstätter

Hannah Voglstätter

EVS Volontør

Hannah er fra Østerrike og er volontør dette året gjennom EU-programmet Erasmus+

I have learned so much about myself, the unrighteousness in the world, my faith and the Bible

- Vilde Mari Johannessen