Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Ansatte

Her finner du en oversikt over oss som jobber på Hald.

Administrasjon:

Bilde av Agnar Aasland

Agnar Aasland

Daglig leder/rektor

+ 47 957 44 963

Utdannelse:
Allmennlærerutdannelse ved Høyskolen i Stavanger, Kristendom grunnfag og årsenhet i religion og interkulturell kommunikasjon ved MHS i Stavanger og musikklinjen ved Bibelskolen i Grimstad.

Bakgrunn:
Trosopplæringskonsulent i NMS U, Lærer ved Stavanger Kristne Friskole, Ungdomsarbeider i Hundvåg Menighet, Miljøarbeider ved Solborg Folkehøyskole og ettåring for NMS på Madagaskar.

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2006.

Daglig leder/rektor fra 01.09.15

Bilde av Britt Jorunn Neerland

Britt Jorunn Neerland

Administrasjonsmedarbeider

Utdanning:
Certificate of proficiency in English, ved Farnborough College of Technology, Diplomøkonomstudie ved BI-oslo,

Bakgrunn:
Au-pair London, Senter for Personal- og organisasjonsutvikling, prod.koordinator Norsk Søndagsskoleforbund, Manpower (Osigraf, Hydralift, Høyskolen i Kristiansand), Sparbanken Pluss, Sparebank 1 SR-bank, personalleder Oasen Hageland Mandal

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2010.

Bilde av Håkon Andersen

Håkon Andersen

Kommunikasjonsansvarlig

+47 413 35 400

Utdannelse: 
Mastergrad i samfunnskommunikasjon ved UiA Kristiansand. Bachelor i animasjon ved Griffith university i Brisbane Australia

Bakgrunn: 
Selvstendig næringsdrivende som grafisk designer. 

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden høsten 2016.

Interact:

Bilde av Øystein Ruud

Øystein Ruud

Programleder Interact

+47 995 57 786

Utdannelse:
Master of Theology in New Testament, Trinity International University, Chicago. Master of Divinity, Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo. Arkitekststudier NTNU, Trondheim. Førstegangstjeneste HM Kongens Garde, Oslo.

Bakgrunn:
Misjonær for NLM i Japan. Barne- og Ungdoms-sekretær i NLM Agder Krets. Forkynner i NLM. 

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2006.

Bilde av Siri Telstø Skeie

Siri Telstø Skeie

Program-medarbeider Interact

+47 952 34 272

Utdannelse:
Mellomfag Kristendom fra Bibelskolen i Staffeldtsgate/NLA/MF, storfag Nordisk fra HIA, grunnfag Utviklingsstudiet fra HiA, Tverrkulturell kommunikasjon fra Mediehøgskolen Gimlekollen, Liv i Ledelse - 2 årig lederprogram  i regi av Norme.
 

Bakgrunn:
Jobbet som barne- og ungdomssekretær i Santalmisjonen, redaktør og internasjonal tenåringskonsulent i ACTA - Barn og Unge i Normisjon.

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2006.

Connect:

Bilde av Åshild Jensen

Åshild Jensen

Programleder Connect

+47 986 64 312

Utdannelse:
Kristendom grunnfag , barnehagelærer m/naturfag, årsenhet i fransk og 30 stp i norsk som andrespråk og kulturkunnskap.
 
Grunnkurs i misjon og bistand ved Gå Ut Senteret. Enkeltemner i kirke og misjon ved Institut Biblique de Nogent i Paris. Språk- og kulturstudier i fransk og fulani.
Language and culture acquisition, European training program. Kurs i traumebevisst omsorg, RVTS-Sør
 
Bakgrunn:
Lærer og pedagogisk leder i Norge. Utsending for Frikirken i Mali og Frankrike.  Arbeidet blant flyktninger i barnehage i Kristiansand.
 
Har jobbet på Hald internasjonale Senter siden høsten 2015

Bilde av Daiana Gilde

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect

+47 400 34 337

Utdannelse:
Bachelorgrad i teologi og misjon på FATEV i Curitiba, Brasil. To år studie i administrasjon og internasjonal handel. Årstudium i food engineering.
 
Bakgrunn:
Var student på Hald i 2012/13 og ettåring 2013/14. Har nå vært ansatt på Hald Internasjonale Senter siden høsten 2016.

Act Now:

Bilde av Nine Justvik

Nine Justvik

Program-medarbeider ActNow

+47 416 85 988

Utdannelse:
Cand. Polit. -grad med hovedfagseksamen i sosialantropologi UiO, Diakonhjemmets Sykepleierhøgskole. Geografi grunnfag og pedagogisk seminar UiO. Kristendom grunn- og mellomfag ved MF Oslo.

Bakgrunn:
Fylkesleder Aksjon Håp i Aust Agder, adjunktstilling på Årvoll skole i Oslo, avdelingssykepleier ved Bydel Ullern, sykepleier ved hjertemedisinsk avd. Ullevål, miljøterapaut ved Kvinnekollektivet Arken, reist et semester i Vest-Afrika, vært sykepleierstudent 3 mnd i Uganda og bodd et år i New York.

Har jobbet på Hald Internasjonale Senter siden 2007.

Voluntører og ettåringer:

Bilde av Live O. Gilje

Live O. Gilje

Ettåring

Live var student skoleåret 2015-2016 og hadde praksis i Madagaskar.  Dette skoleåret jobber hun som ettåring her på Hald.

Bilde av Danson Emil Mwakireti

Danson Emil Mwakireti

Ettåring

Danson var student skoleåret 2015-2016 og er vår helt fra Kenya. Dette skoleåret jobber han også som ettåring her på Hald.

Bilde av Camille Prigent

Camille Prigent

EVS Volontør

Camille er fra Frankrike og er volontør på Hald Internasjonale Senter dette året gjennom EU-programmet Erasmus+

Bilde av Kateryna (Kate) Tarakanova

Kateryna (Kate) Tarakanova

EVS Volontør

Kate er vår EVS-volontør fra Ukraina. Med sin mastergrad i engelsk lingvistikk og oversettelse kommer hun til god nytte her.

Hald has made one of my biggest dream come true.

- Sylviane Denis