Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Generell informasjon

Hald Internasjonale Senter tilbyr et fagskoleår av «en annen verden», der du får langvarig praksis i en ny og fremmed kultur som utvekslingsstudent gjennom Fredskorpset Ung. Skolen har hovedfokus på tverrkulturell forståelse som du får gjennom relevant praksis i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. I tillegg er skolemiljøet i Norge preget av studenter fra alle disse verdensdelene. Det er et spennende møtested der du blir utfordret og forberedt på noe av det som vil møte deg når du kommer ut i praksis.

Skoleåret ser slik ut

August – september: 6 ukers forberedelseskurs med fokus på å møte en ny kultur, og på fordypningsemnene på hvert enkelt utvekslingsprogram

Oktober – april: praksisopphold utlandet, 6 mnd

April – juni: : 8 ukers kurs med debriefing, undervisning i fordypningsemnene og mye praktisk volontørarbeid.

En viktig del av skoleåret er volontørarbeidet i etterkant av praksisoppholdet. Her får du anledning til å formidle noe av det du har opplevd i løpet av praksisperioden, til andre. Studentene gjør vanligvis noe volontørarbeid utover sommeren på festivaler og leirer.

 

Undervisningen blir stort sett gitt som temaundervisning. Vi har 5 emneområder:

  • Kultur og tverrkulturell forståelse
  • Bistand og utvikling
  • Bibel, misjon og diakoni
  • Lederutvikling og personlig vekst
  • Informasjon, kommunikasjon og formidling

Link til fagplan

 


Opptakskriterier

Det kreves fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse for å bli tatt opp som student ved Hald Internasjonale Senter. Programmet passer best for personer i alderen 19-25 år. Språkkunnskap, organisasjonserfaring, innstilling og motivasjon vil vektlegges. Yrkeserfaring eller utdannelse fra høyskole og universitet er en fordel.

Forskrift for opptak, studier, eksamen og klage ved Hald Internasjonale Senter.

 


Økonomi

Egenandelen for 2018-2019 er 99 000,- Da dekkes alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet (kost og losji i Norge og på praksissted, reise, visum, undervisning etc.) Du må beregne noe ekstra kostnader til forsikring, vaksinasjon, bøker og lommepenger utenom.
Hald Internasjonale Senter er en fagskole godkjent av NOKUT. Studentene kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. All kommunikasjon skjer direkte mellom deg som student og Lånekassen.

 

Team

Vi sender primært ut studentene våre i team på 2 og 2, og med det får en oppleve kulturen på nært hold uten å være i en getto av norske. Det er fantastisk å få lov til å oppleve å samarbeide og bli kjent med et annet menneske på denne måten. Teamene blir satt sammen etter nøye vurderinger etter intervjurunden.

 

Vedtekter

Klikk her for å lese våre vedtekter

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Fredskorpset UNG

Alle våre tre program er støttet av Fredskorpset Ung. Fredskorpset er en del av den statlige utviklingspolitikken. Fredskorpset gir unge mennesker i Norge og utviklingsland mulighet til å oppleve hverandres virkelighet. Oppdraget til Fredskorpset er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomhet og lokalsamfunn.

Fredskorpset ble opprettet i 1963 for å sende folk fra Norge, og ble endret i 2000 for å drive med gjensidig utveksling. Stortinget setter hvert år av penger i statsbudsjettet til dette. Oppdraget til Fredskorpset er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. De gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon.