Hva koster det å gå på Hald?

Hva koster det å være student ved Hald internasjonale skole?

Egenandelen for skoleåret er kr 99 000. Da dekkes alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet. Det betyr kost og losji i Norge og på praksissted, reise til og fra praksissted, visum, forsikring og undervisning. Du må i tillegg beregne noen egne kostnader til å dekke vaksiner, pensumbøker, lommepenger og eventuell ferie mens du er i utlandet.

Når du takker ja til plassen må du betale et depositum på kr 3000. Dette inngår som en del av egenandelen. Skolepengene betales inn i 3 deler og den første regningen kommer i september.

Stipend og lån fra Statens Lånekasse for Utdanning

Hald internasjonale skole er en fagskole og det er mulig å søke om stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning. All kommunikasjon skjer direkte mellom deg og Lånekassen.

For skoleåret 2021/2022 var fullt basislån kr 156357, av dette blir 40% omgjort til stipend etter bestått utdanning. Siden vi er en fagskole kan man også få et tilleggslån når man betaler skolepenger. Snakk med Lånekassen om dette. Utbetalingen fra Lånekassen skjer hver måned.

Det lønner seg å søke tidlig slik at du er sikker på å få innvilget støtten før studiestart. Muligheten for å søke om støtte for høsten åpner vanligvis i mai. Du kan søke for hele skoleåret på en gang.