Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram. NMS er en misjonsorganisasjon som arbeider for å bekjempe urettferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom.

I løp av året på Connect får du være en del av arbeidet som NMS driver og kan få bety en forskjell for mennesker i andre deler av verden. For skoleåret 2021-2022 er det praksisplasser i Brasil, Hongkong, Madagaskar, Frankrike og Spania der du deltar i arbeidet til NMS sine partnerorganisasjoner. Arbeid med ungdom kommer til å være en av hovedoppgavene på alle praksisstedene. Noen steder er det ungdomsarbeid i kirken og smågrupper, mens andre steder arbeider du med sosialt arbeid for vanskeligstilte ungdom.

Connect er et program der du får fordype deg i troen, øke din kulturforståelse, vokse som leder og engasjere deg i arbeidet for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.

Vil du bety noe for andre bør du søke Connect nå!

Arbeidsområder

Menighetsarbeid
 • I Brasil har du praksis i en lokal menighet og dine oppgaver kan f.eks. være knyttet til gudstjenester og møter, ungdomsarbeid, smågrupper, diakonalt arbeid og søndagsskole.
 • I Hongkong får du bidra inn i ungdomsarbeidet til lokale menigheter. 
 • På Madagaskar får du anledning å delta i en menighet og ansvar for forskjellige oppgaver knyttet til f.eks. ledertrening, ungdomsarbeid, speiderarbeid, og korarbeid.
 • I Spania vil du være en del av en arabisktalende menighet i byen. Her vil du få litt ansvar for arbeidet med barn og ungdommer, f.eks. søndagsskole eller ungdomsarbeid.
Ungdomsarbeid
 • I Brasil er ofte arbeidet med lokale ungdomsgrupper en viktig del av praksisen.
 • I Hongkong får du arbeide med ungdommer i kirken og delta i leirarbeid. 
 • På Madagaskar kommer du å være med regionale samlinger til f.eks. ungdomsorganisasjonen og speidere. I tillegg kan du ha ansvar for forskjellige aktiviteter på ungdomsskoler og senter for unge kvinner. På Madagaskar kan også korarbeid og kirstent idrettsarbeid (lignende KRIK) være del av praksisen. 
 • I Spania vil du delta i arbeid på sentre for nord-afrikanske immigranterer der det er forskjellig aktiviteter for barn og ungdommer, f.eks. leksegruppe og hobbyaktiviteter. I tillegg vil du har oppgaver knyttet til arbeidet med barn og ungdommer i en arabisktalende menighet. 
Ledertrening
 • I Brasil kan det være å delta i smågrupper for ungdommer med fokus på disippelgjøring og ledertrening.
 • I Hongkong er du med i ungdomsarbeidet i kirker og arbeidet med å bygge unge ledere der.
 • På Madagaskar handler det om å være med på samlinger for ledere i speidergruppene, korene eller søndagsskolene, og delta i arbeidet med å utruste disse lederne. Verktøy for dette arbeidet får dere på Hald før dere reiser ut.
Sosialt arbeid/Diakoni
 • I Brasil er det flere av menighetene som er med og driver sosialt arbeid bland utsatte barn, familier og ungdommer. Dette kan være en del av praksisen.
 • I Hongkong får du være del av arbeidet på en av skolene til ELCHK med aktiviteter etter skoletid og forskjellige arrangementer på skolen.
 • På Madagaskar kan du få anledning å arbeide på ungdomsskole, døveskole eller ett senter for unge kvinner med en fattig bakgrunn. I tillegg kan du få ansvar for aktiviteter og undervisning til ledere og ungdommer som setter fokus på samfunnsutfordringer.
 • I Spania vil du delta i integreringsarbeid for immigranter fra Nord-Afrika og jobbe på to sentre som jobber med integregring av nord-afrikanere. 
Undervisning
 • På Madagaskar kan du få sjansen å gi kunnskap om lederskap og sammfunnsutfordringer som fattigdom, korrupsjon og miljø, videre til ungdommer og lokale ungdomsledere. Du får også anledning å lede aktiviteter på forskjellige skoler og hjelpe til i undervisningen.
 • I Hongkong får du sjansen å være med å lære ungdommer engelsk gjennom “Learning English for fun.”
 • Både i Brasil og på Madagaskar kan du få lede English club.
 • I Spania kan du delta i arbeidet med skrive- og leseopplæring og språkopplæring i spansk og engelsk for nord-afrikanske immigranter. I tillegg kan du få arbeide med leksegrupper for barn og ungdommer.

Fordypning

Connect har sin fordypning i "Bibel, misjon og diakoni". Det handler om å lære mer om å formidle Guds kjærlighet både gjennom ord (evangelisering) og handling (diakoni). Fordypninge innebærer fokus på bla. personlig vekst, disippel- og lederskapstrening, bibelundervisning og sosialt arbeid der du får bety en forskjell for andre mennesker. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler bla. kultur, interkulturell kommunikasjon, utviklingssamarbeid, teamsamarbeid, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.

Connect innebærer et 6 ukers forkurs på Hald Internasjonale Senter, 6 måneders praksis hos en av NMS sine lokale partnere i Brasil, Hongkong, Madagaskar, Frankrike eller Spania samt et 8 ukers kurs på Hald Internasjonale Senter etter endt praksis. Deltakerne settes sammen i team, vanligvis to-og-to, og bor enten i vertsfailie eller i hybel/leilighet. Alle får mulighet til å lære det lokale språket gjennom språkkurs. 

Følg gjerne Connect på Instagram.

Les gjerne blogginnlegg fra sist års deltakere HER.

 

Oversikt over utvekslingsland:

BRASIL

I Brasil får du være med i arbeidet med å skape levende menigheter for både unge og gamle og arbeidsoppgavene vil være rettet mot lederutvikling og ungdomsarbeid.

Vi samarbeider med en lokal misjonsorganisasjon som heter Movimento Encontrão (ME). ME samarbeider med lokale menigheter i Brasil og har fokus på menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring. Det er i en av disse menigetene som du og din teammate kommer til å ha praksis og delta i menighetsarbeidet.

I menigheten kan dere være med i ledertreningsprogrammet for ungdom, relasjonsbygging og annet ungdomsarbeid. En viktig del av praksisen er å være en del av smågruppefellesskap for ungdom. Målet med smågruppene er å utruste ungdom i troen på Jesus og som ledere.

I Brasil er det store forskjeller mellom rike og fattige og et viktig mål for ME er at menighetene tar et sosialt ansvar for lokaltsamfunnet. Flere av menigheten ME arbeider med deltar i sosiale prosjekter for barn, ungdommer og familier som er utsatte i samfunnet. Dette arbeidet kan også være en del av praksisen. 

På noen plasser kan du også ha ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

Du begynner din tid i Brasil med ca 3 ukers språkkurs i portugisisk i Curitiba, byen der ME har sitt hovedkontor. Etterpå får du fortsatt regelmessig språkopplæring på ditt praksissted.

 

HONGKONG

I Hongkong får du både bidra i kirkens sosiale arbeid på en skole og i ungdomsarbeidet i lokale menigheter. 

Du vil ha praksis i den lutherske kirken i Hongkong - ELCHK (The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong). NMS var med å startet den lutherske kirken i Kina og i 1954 ble ELCHK en selvstendig kirke og NMS har siden den gang samarbeidet tett med ELCHK. ELCHK består av et 50-talls lokale menigheter, men driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og flere forskjellige typer sosialt og diakonialt arbeid. 

Praksisen kommer dels å være knyttet til en lokal skole der du er med å organisere noe som kalles for “Learning English for fun.” Dette er en aktvititet etter skoletid for tweens som har fokus på å lære elevene engelsk. Du får både være med å planlegge disse aktivitetene og gjennomføre dem. Du får også bidra i forberedelsene og gjennomføringen av forskejllige arrangementer på skolen, som f.eks. julefest og feiring av kinesisk nyttår. På skolen kan du i tillegg få dele dine erfaringer og kunnskap om din egen kultur og møte med andre kulturer. 

Din praksis kommer også å være i tiknytning til en lokal menigheter der fokus fremfor alt er på ungdomsarbeid. Her får du være med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for ungdommene. I tillegg får du noen ganger besøke ungdosmarbeid i andre menigheter i ELCHK der du er med å organisere workshops. Arbeid med leir kan også være en del av praksisen. 

Hongkong er en tettbefolket storby, men det finnes også store områder med skog og fjell med fine turområder og vakre sandstrender der du både kan bade og surfe.

Du vil få muligheten til å lære kantonesisk gjennom språkkurs. 

 

MADAGASKAR

På Madagaskar får du være med i ungdomsarbeid (speiderarbeid, kor og KRIK-lignende arbeid) og sosialt arbeid som drives av FLM, NMS sin samarbeidsorganisasjon på Madagaskar. 

FLM (Fiangonana Loterana Malagasy eller Malagasy Lutheran Church) ble startet av norske misjonærer for litt over 150 år siden og NMS har siden starten hatt et nært forhold til denne kirken. Idag har FLM ca 3 miljoner medlemmer og er en av de raskest voksende lutherske kirkerne i verden og en kirke som også har en stor betydning i samfunnet. Kirken har ca 5000 menigheter i forskjellige deler av Madagaskar og har bla. et omfattende arbeid for kor, speidere og søndagsskole. FLM driver også med sosialt arbeid og har forskjellige typer skoler, bla flere barne- og ungdomsskoler, landbruksskoler og skole for døve. FLM er også med på forskjellige helseprosjekter og miljøprosjekter.

I løpet av oppholdet kommer du å ha flere forskjellige typer oppgaver, og hovedfokusetvil være arbeidt med ungdom. Det kan være å delta og lede KRIK-lignende aktiviteter, korarbeid og speiderarbeider. I alle disse aktivitetene vil utviklingen unge ledere være sentralt. 

En eller et par dager i uken kan du også ha praksis på en av FLM sine skoler. Det kan være en vanlig ungdomsskole. På skolene kan du få i oppgave å lede leker og idrettsaktiviteter, ha ansvar for aktiviter knyttet til engelskopplæring, lederskap og ta ansvar for sitt liv, og lære dem forskjellige praktiske ting.

En annen vikig del av praksisen vil være å delta i kirkens sosiale arbeid og ha upraksis på en eller av insitusjonene som FLM driver. Det kan være skole for døve, senter for unge jenter eller landbruksskole.  

På noen plasser kan du også få ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

I begynnelsen av praksisoppholdet vil du få et intensivkurs i gassisk. 

 

FRANKRIKE

I Frankrike samarbeider NMS med den protestantisk-lutherske kirken, EPUdF. Og det er i en av menighetene deres du vil ha praksis.

De første ukene vil du få et intensivkurs i fransk!

 

Arbeidsoppgavene kan varieres ut fra dine interesser og egenskaper, men vi hovedsakelig være knyttet til menighetens arbeid.  Det kan være sosialt arbeid lokalt, barne- og ungdomsarbeid, undervisning i engelsk, musikk/lovsang, praktiske aktiviteter og lignende.

 

SPANIA

I Spania har du praksis i millionbyen Barcelona der du får delta i integreringsarbeid for immigranter som kommer fra Nord-Afrika til Spania.

For 20 år siden startet to misjonærpar opp et arbeid blant nordafrikanske innvandrere i Barcelona. Arbeidet har vokst og i dag finnes det to ulike sentre som jobber med integrering av innvandrere. Gjennom blant annet kurs, fritidsaktiviteter, språkopplæring og idrett jobber sentrene for at nord-afrikanske innvandrere skal komme inn i en ny hverdag i Spania.

Aktiviteter som skjer på sentrene er blant annet:

 • Skrive- og leseopplæring
 • Leksegrupper for barn og ungdommer
 • Hobbyaktiviteter for barn
 • Terapigrupper
 • Språkopplæring i spansk og engelsk
 • Idrettsaktiveter som fotball og sykling.
 • Musikk og drama

Du kommer å delta og ha oppgaver knyttet til noen av disse aktivitetene. Dette kommer an på hvilke interesser du har og dine egenskaper. Men alle disse aktivitetene er knyttet til integreringsarbeid og derfor vil en viktig del av arbeidet vil være å bli kjent med dem som kommer dit og sosialiserer seg med dem. 

I tillegg til til å være en del av arbeidet til sentrene vil du også være en del av en arabisktalende menighet i byen. Her vil du få litt ansvar for arbeidet med barn og ungdommer, f.eks. søndagsskole eller ungdomsarbeid.

Arbeidet i Barcelona ble startet av misjonærer fra Egypt, og ettersom at det har vokst har det kommet mange andre misjonærer og volontører til i arbeidet. Disse er fra mange ulike land som for eksempel USA, England, Venezuela, Brasil og Argentina. Du vil altså være en del av en internasjonal stab.

Du vil få regelmessig språkopplæring i spansk i løp av månedene du er i Spania. 

 

Med forbehold om at det kan bli forandringer av praksisplasser og oppgaver på de forskjellige praksisplassene.

Hald is making me learn more about other people, my self, the world, and God!

- Ingrid Kristine Børset

Bilde av Connect

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189