Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram. NMS er en misjonsorganisasjon som arbeider for å bekjempe urettferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom.

I løp av året på Connect får du være en del av arbeidet som NMS driver og kan få bety en forskjell for mennesker i andre deler av verden. For skoleåret 2020-2021 er det praksisplasser i Brasil, Hongkong og på Madagaskar der du deltar i arbeidet til NMS sine partnerorganisasjoner. Arbeid med ungdom kommer til å være en av hovedoppgavene på alle praksisstedene. Noen steder er det ungdomsarbeid i kirken og smågrupper, mens andre steder arbeider du med sosialt arbeid for vanskeligstilte ungdom.

Connect er et program der du får fordype deg i troen, øke din kulturforståelse, vokse som leder og engasjere deg i arbeidet for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.

Vil du bety noe for andre bør du søke Connect nå!

Arbeidsområder

Menighetsarbeid
 • I Brasil har du praksis i en lokal menighet og dine oppgaver kan f.eks. være knyttet til gudstjenester og møter, ungdomsarbeid, smågrupper, diakonalt arbeid og søndagsskole.
 • I Hongkong deltar du i en arbeidet til en av de lokale menighetene og kan ha oppgaver knyttet til f.eks. ungdoms- eller speiderarbeidet. 
 • På Madagaskar får du anledning å delta i en menighet og ansvar for forskjellige oppgaver knyttet til f.eks. ledertrening, ungdomsarbeid, speiderarbeid, og korarbeid.
 •  
Ungdomsarbeid
 • I Brasil er ofte arbeidet med lokale ungdomsgrupper en viktig del av praksisen.
 • I Hongkong kan du både arbeid med ungdommer i kirken og på senter for ungdommer som kommer fra utsatte familier.
 • På Madagaskar kommer du å være med regionale samlinger til f.eks. ungdomsorganisasjonen og speidere. I tillegg kan du ha ansvar for forskjellige aktiviteter på ungdomsskoler og senter for unge kvinner. På Madagaskar kan også korarbeid og kirstent idrettsarbeid (lignende KRIK) være del av praksisen. 
Ledertrening
 • I Brasil kan det være å delta i smågrupper for ungdommer med fokus på disippelgjøring og ledertrening.
 • I Hongkong kan det handle om at du er med i arbeidet med å styrke motivasjonen og selvtilliten til ungdommer fra utsatte familier.
 • På Madagaskar handler det om å være med på samlinger for ledere i speidergruppene, korene eller søndagsskolene, og delta i arbeidet med å utruste disse lederne. Verktøy for dette arbeidet får dere på Hald før dere reiser ut.
Sosialt arbeid/Diakoni
 • I Brasil er det flere av menighetene som er med og driver sosialt arbeid bland utsatte barn, familier og ungdommer. Dette kan være en del av praksisen.
 • I Hongkong får du være del av arbeidet på en sosial insutisjon som f.eks. kan arbeide med rusproblemer i samfunnet eller med utsatte ungdommer. 
 • På Madagaskar kan du få anledning å arbeide på ungdomsskole, døveskole eller ett senter for unge kvinner med en fattig bakgrunn. I tillegg kan du få ansvar for aktiviteter og undervisning til ledere og ungdommer som setter fokus på samfunnsutfordringer.
Undervisning
 • På Madagaskar kan du få sjansen å gi kunnskap om lederskap og sammfunnsutfordringer som fattigdom, korrupsjon og miljø, videre til ungdommer og lokale ungdomsledere. Du får også anledning å lede aktiviteter på forskjellige skoler og hjelpe til i undervisningen.
 • Både i Brasil og på Madagaskar kan du få lede English club.

Fordypning

Connect har sin fordypning i "Bibel, misjon og diakoni". Det handler om å lære mer om å formidle Guds kjærlighet både gjennom ord (evangelisering) og handling (diakoni); både fortelle andre om Jesus og arbeide mot fattigdom og urettferdighet. Fordypninge innebærer fokus på bla. personlig vekst, disippel- og lederskapstrening, bibelundervisning, sosialt arbeid, og hvordan vi kan kommunisere kristen tro både i Norge og andre kulturer. I tillegg har de tre programmene fellesundervisning på Hald som omhandler bla. kultur, interkulturell kommunikasjon, utviklingssamarbeid, teamsamarbeid, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv. Vi legger også til rette for at du kan lese gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Connect innebærer et 6 ukers forkurs på Hald Internasjonale Senter, 6 måneders praksis hos en av NMS sine lokale partnere i Brasil, Hongkong eller Madagaskar, samt et 8 ukers kurs på Hald Internasjonale Senter etter endt praksis. Deltakerne settes sammen i team, vanligvis to-og-to, og bor enten i vertsfailie eller i hybel/leilighet. Alle får mulighet til å lære det lokale språket gjennom språkkurs. 

Følg gjerne Connect på Instagram.

Følg årets deltakeres blogger HER.

 

Oversikt over utvekslingsland:

BRASIL

I Brasil får du være med i arbeidet med å skape levende menigheter for både unge og gamle og arbeidsoppgavene vil være rettet mot lederutvikling og ungdomsarbeid.

Vi samarbeider med en lokal misjonsorganisasjon som heter Movimento Encontrão (ME). ME samarbeider med lokale menigheter i Brasil og har fokus på menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring. Det er i en av disse menigetene som du og din teammate kommer til å ha praksis og delta i menighetsarbeidet.

I menigheten kan dere være med i ledertreningsprogrammet for ungdom, relasjonsbygging og annet ungdomsarbeid. En viktig del av praksisen er å være en del av smågruppefellesskap for ungdom. Målet med smågruppene er å utruste ungdom i troen på Jesus og som ledere.

I Brasil er det store forskjeller mellom rike og fattige og et viktig mål for ME er at menighetene tar et sosialt ansvar for lokaltsamfunnet. Flere av menigheten ME arbeider med deltar i sosiale prosjekter for barn, ungdommer og familier som er utsatte i samfunnet. Dette arbeidet kan også være en del av praksisen. 

På noen plasser kan du også ha ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

Du begynner din tid i Brasil med ca 3 ukers språkkurs i portugisisk i Curitiba, byen der ME har sitt hovedkontor. Etterpå får du fortsatt regelmessig språkopplæring på ditt praksissted.

 

HONGKONG

I Hongkong får du være med i kirkens sosiale arbeid for å utjvene sosiale forskjeller i samfunnet. 

Du vil ha praksis i den lutherske kirken i Hongkong - ELCHK (The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong). NMS var med å startet den lutherske kirken i Kina og i 1954 ble ELCHK en selvstendig kirke og NMS har siden den gang samarbeidet tett med ELCHK. ELCHK består av et 50-talls lokale menigheter, men driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og flere forskjellige typer sosialt og diakonialt arbeid. 

Praksisen kommer å være i en av de mer fattige delene av Hongkong i en av ELCHK sine institusjoner. Et eksempel er et ungdomssenter som driver en type SFO for ungdommer fra fattige familier. Målet med dette arbeidet er å motivere og utruste ungdommer fra fattige familier til å få en bedre fremtid. På dette senteret kan du at få ansvar for å lede aktiviteter for disse ungdommene for å ta gode valg for eget liv.  Et annet eksempel er en institusjon som arbeied med rusforebygging og oppfølging av mennesker med rusavnhengighet. 

Din praksis kommer også å være i tiknytning til en lokal kirke der du f.eks. kan ha oppgaver i ungdoms- eller speiderarbeidet. 

Hongkong er en tettbefolket storby, men det finnes også store områder med skog og fjell med fine turområder og vakre sandstrender der du både kan bade og surfe.

Du vil få muligheten til å lære kantonesisk gjennom språkkurs. 

For mer informasjon om praksis i Hongkong, se her.

 

MADAGASKAR

På Madagaskar får du være med i ungdomsarbeid (speiderarbeid, kor og KRIK-lignende arbeid) og sosialt arbeid som drives av FLM, NMS sin samarbeidsorganisasjon på Madagaskar. 

FLM (Fiangonana Loterana Malagasy eller Malagasy Lutheran Church) ble startet av norske misjonærer for litt over 150 år siden og NMS har siden starten hatt et nært forhold til denne kirken. Idag har FLM ca 3 miljoner medlemmer og er en av de raskest voksende lutherske kirkerne i verden og en kirke som også har en stor betydning i samfunnet. Kirken har ca 5000 menigheter i forskjellige deler av Madagaskar og har bla. et omfattende arbeid for kor, speidere og søndagsskole. FLM driver også med sosialt arbeid og har forskjellige typer skoler, bla flere barne- og ungdomsskoler, landbruksskoler og skole for døve. FLM er også med på forskjellige helseprosjekter og miljøprosjekter.

I løpet av oppholdet kommer du å ha flere forskjellige typer oppgaver, og hovedfokusetvil være arbeidt med ungdom. Det kan være å delta og lede KRIK-lignende aktiviteter, korarbeid og speiderarbeider. I alle disse aktivitetene vil utviklingen unge ledere være sentralt. 

En eller et par dager i uken kan du også ha praksis på en av FLM sine skoler. Det kan være en vanlig ungdomsskole. På skolene kan du få i oppgave å lede leker og idrettsaktiviteter, ha ansvar for aktiviter knyttet til engelskopplæring, lederskap og ta ansvar for sitt liv, og lære dem forskjellige praktiske ting.

En annen vikig del av praksisen vil være å delta i kirkens sosiale arbeid og ha upraksis på en eller av insitusjonene som FLM driver. Det kan være skole for døve, senter for unge jenter eller landbruksskole.  

På noen plasser kan du også få ansvar for å lede noe som kalles "English Club," som er et konsept der mennesker skal få praktisere sin engelsk gjennom f.eks. debatter og forskjellige øvelser og leker.

I begynnelsen av praksisoppholdet vil du få et intensivkurs i gassisk. 

 

Med forbehold om at det kan bli forandringer av praksisplasser og oppgaver på de forskjellige praksisplassene.

Hald helps me to get a bigger perspective on the world ..I can use my self to make it a better place

- Signe Brønstad

Bilde av Connect

Andreas Holm

Programleder Connect

+47 412 78 189
Bilde av Connect

Daiana Gilde

Programmedarbeider Connect (permisjon fra mars 2019)

+47 400 34 337