Søk skoleplass
Søk skoleplass

NMS- en av eierne av Hald Internasjonale Skole

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. NMS sin visjon er «En levende kirke over hele jorden». Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp gjennom å dele troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.

NMS ønsker å være den foretrukne misjonsorganisasjonen til menighetene i Den norske kirke. Som deleier av den vitenskapelige høgskolen VID, ligger NMS i fremste rekke når det gjelder kunnskap og forskning innen misjon.

NMS driver utvekslingsprogrammet Connect på Hald

Hva gjør NMS?

Dele troen på Jesus, Bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom

 

Dele troen på Jesus

Det er et problem at mange mennesker ikke vet hvem Jesus er.

Vi tror at Jesus er den eneste veien til Gud, og hans kjærlighet er det største et menneske kan oppleve. Derfor vil vi gjøre Jesus kjent for alle mennesker.

 

Bekjempe urettferdighet

Det er et problem at mange mennesker lever i frykt og undertrykkelse på grunn av kulturelle og religiøse tradisjoner.

Vi tror at for Gud finnes det ingen forskjell på menneskers verdi. Derfor kjemper vi for alles rett til frihet og likeverd.

 

Utrydde fattigdom

Det er et problem at mennesker ikke har det de trenger av mat og medisiner.

Vi tror at det er mulig å gi alle mennesker en vei ut av fattigdom. Derfor jobber vi for at den enkelte skal kunne ta i bruk sine egne ressurser for å skape et verdig liv for seg og sine.

 

NMS sin historie

NMS ble stiftet 8. august 1842 i Stavanger. Det er Norges første og eldste misjonsorganisasjon.

I 1843 samlet organisasjonen seg rundt utsendelsen av den første norske misjonær Hans Schreuder til Zululand i dagens Sør-Afrika.