Søk skoleplass
Søk skoleplass

Aktuelt - Fagskolepoeng blir studiepoeng

Regjeringen foreslo også en innføring av fagskolegrader. Dette har lenge vært etterspurt av arbeidslivets parter og fagskolesektoren.

«Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, det er et stort behov for slik utdanning i arbeidslivet. Gode fagskoler og muligheter til å bygge kompetanse med en høyere yrkesfaglig utdanning er avgjørende for at flere ungdommer skal velge en yrkesutdanning. Som et ledd i regjeringens satsing på yrkesutdanning forslår vi at fagskoleutdanningen skal få sine egne gradsbetegnelser. Dette vil gi økt status. Jeg mener det er et ytterligere bidrag til å få frem verdien av fagskoleutdanning at ferdige kandidater kan vise til at de har en fagskolegrad«, sier statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Kunnskapsdepartementet.

Tidligere har studenter som har fullført fagskoleutdanning ikke hatt en felles grad eller tittel. Nå sendes et forslag på høring om at personer som har tatt fagskoleutdanninger på ett år og halvannet år kan bruke graden fagskolegrad og toårige fagskoleutdanninger kan bruke høyere fagskolegrad.

2018 er yrkesfagenes år, og dette er et bidrag til å forsterke satsingen og øke statusen på yrkesfag og fagskoleutdanning. Flere både velger yrkesfag, fullfører og får fagbrev. Dette vil motivere flere av dem på å gå videre på en høyere yrkesfaglig utdanning ved en fagskole», sier Simonsen i en pressemelding.

Hva betyr så dette for studenter ved Hald internasjonale skole som vil studere videre?

Det er opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon innenfor universitets- og høyskolesektoren å avgjøre hvorvidt og i hvilket omfang studiepoeng på fagskolenivå fra Hald internasjonale skole skal innpasses i f.eks en bachelorgrad. Vi har avtaler med både VID og NLA som har delvis samme eiere som Hald Internasjonale Skole, om hvordan dette kan formaliseres til faste avtaler om innpassing i ulike bachelorgrader.

Hva med tidligere studenter?

Dersom du har gått på Hald internasjonale skole tidligere og har vitnemål med betegnelsen «fagskolepoeng» har du rett til å be oss om å få utstedt en nytt vitnemål med betegnelsen «studiepoeng» mot et gebyr for faktiske utgifter til trykking og porto. Betegnelsen fagskolepoeng ble tatt i bruk fra og med skoleåret 2013-2014, så studenter som har gått på Hald internasjonale skole før dette får desverre ikke denne muligheten.

Ta kontakt her for å få mer informasjon eller for å få nytt vitnemål

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.