Fortsatt ledige plasser til høsten!

Vi er godt i gang med opptaket for skoleåret 2021-2022. Det er fortsatt ledige plasser på alle tre studieprogrammene, selv om enkelte av landene begynner å bli fulle.

Plan A er fortsatt utreise til praksisland i oktober  og plan B er utreise senere utover høsten så fort  det lar seg gjøre, og med forskyving av praksisoppholdet slik at det fortsatt blir et langt opphold i praksislandet.

Slik det ser ut i dag kommer vi ikke til å sende studenter til Brasil og Colombia via Interact, eller Hong Kong vi Connect, men de fleste andre landene er aktuelle.

Hvilke vurderinger vi gjør knyttet til utreise kan du lese mer om her

Norske myndigheter regner nå med at alle voksne over 18 år er vaksinert innen oktober.

Regjeringen skriver også i et skriv at:

«Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke UDs reiseråd som sier at vi skal unngå alle ikke-nødvendige reiser. Dette henger også sammen med at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge. Studenter som reiser ut for et lengre opphold utgjør i så måte liten risiko. Også kortere studieopphold i utlandet (f.eks. praksismobilitet, feltarbeid e.l.) anses som nødvendige reiser, såfremt det er en integrert og definert del av utdanningen.»

Det ser med andre ord lyst ut med tanke på nytt skoleår og utreise, så nå er tiden inne for å søke dersom du ikke har gjort det allerede!