Gode resultater i studiebarometeret 2020

Nylig ble resultatene fra studiebarometeret sin fagskolestudentundersøkelse for 2020 offentliggjort. Vi er utrolig stolte av å få et resultat på 4.7 av 5.0 på overordnet tilfredshet med studiet.

Fagskoleundersøkelsen er en uavhengig undersøkelse blant fagskolestudenter om i hvor stor grad de er fornøyde med studiet og ulike deler av dette.  Undersøkelsen er en del av studiebarometeret og er initiert av NOKUT.

For 2020 så hadde Hald internasjonale skole en svarprosent på 62,5%.  En overordnet fornøydhetsgrad på hele studiet på 4.7. Gjennomsnittet på sammenlignbare studier er 3.7.

Hele våren 2020 hadde våre studenter online undervisning på zoom. De norske studentene satt hjemme hos sine foreldre etter å ha blitt hentet hjem et par uker før planlagt, og mange av de utenlandske studentene reiste hjem og fulgte undervisningen fra sine hjemland.  Sett i lys av at vi er en internatskole der de interkulturelle møtene over kjøkkentjeneste, sosiale kvelder, samarbeidsoppgaver, turer og lignende er veldig viktige, så må vi si oss svært fornøyde med dette resultatet på tross av hjemmeundervisning hele våren.

Her kan du lese og søke i resultatene fra Hald internasjonale skole

Undersøkelsen tar for seg hovedområdene læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, arbeidslivstilknytning, undervisning, forventninger og organisering. Som tidligere er vårt svakeste punkt arbeidslivstilknytningen.  Der har vi en konstant utfordring med å gjøre studiet relevant for å gå direkte ut i arbeid.  Samtidig har vi et mål om å utdanne til frivillig arbeid, der selve yrkesrelevansen er mindre relevant mens samfunnsrelevansen er svært viktig.

Under ser du en en enkel oversikt over resultatene sammenlignet med gjennomsnittet på sammenlignbare studier.

Les mer om studiet her