Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Å bo utenlands gjør deg smartere

Studier viser at lengre opphold utenlands er bra for utvikling av hjernen. Ikke bare lærer du nye ting men disse er overførbare til andre deler av livet.
Under kan du lese fem punkter som forklarer litt om hva som skjer på tur.

1. ØKT KREATIVITET
Når vi fjerner oss selv fra komfortsonen vår åpner det seg nye muligheter. Hjernen vår går inn i det som vi kan oversette med “avslappet oppmerksomhet”. Dette åpner muligheten for at hjernen gjør mentale hopp den ellers ikke ville vært i stand til i de faste og vante omstendighetene vi har hjemme.

2. ØKTE KOMMUNIKASJONSEVNER
Når en ikke kan kommunisere med et felles talespråk må en bruke andre metoder for å gjøre seg selv forstått. Ved å lære seg andre måter å kommunisere på ser en etterhvert hvor mye kommunikasjon faktisk kan være. Gjennom slike oppdagelser oppnår en gode ferdigheter som er overførbare til andre sider i livet.

3. ØKTE KOGNITIVE EVNER
Bor en lenge nok i et annet land vil en begynne å lære det lokale språket. Dette igjen har direkte påvirkning på kognitive evner. Studier viser av hjernen faktisk endrer seg fysisk når en lærer et annet språk. Områder som har med tanker, hukommelse og bevissthet øker i størrelse.

4. ØKT PRODUKTIVITET
Det er lett å anta at mye jobbing og mindre ferie øker produktivitet. Men land med lengre ferier ser ut til å skape gladere mennesker som også jobber bedre. Studier viser at ferier og avbrekk fra det vante faktisk øker produktivitet.

5. ØKT SELVBEVISSTHET
Selvbevissthet er en av de mer sentrale ferdighetenen som knyttes opp mot suksess. Ved å bo utenlands i lengre eller kortere perioder viser det seg at denne forbedres eller øker. Å dra til ukjente og fjerne steder, og til og med å planlegge å dra dit øker selvbevissthet.

 

––––

Kilde: www.worktheworld.co.uk