Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Å lære om ungdomsdeltakelse og integrering av flykninger i lokalsamfunn i Nord-Uganda

Act Now håper å starte utvekslings sammarbeid med Community Empowerment for Rural Development (CEFORD) fra høsten 2020. CEFORD arbeider helt nord i Uganda med jobbskaping, samfunnsbygging og utdanning i lokalsamfunn som har tatt imot store mengder flyktninger etter kriger i nabolandene. De retter sitt arbeid spesielt mot å styrke rettighetene til kvinner, arbeidsmulighetene til ungdom, og kvalitet i utdanning.

Les mer om Act Now her

Helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan jobber CEFORD i lokalsamfunn som har tatt imot store mengder flyktninger etter kriger i nabolandene. Uganda har mottatt 1,3 millioner flyktninger fra omkringliggende land, nå sist fra Sør-Sudan. Flyktningene har fått jordareal, arbeidstillatelse og blitt godt mottatt av lokalsamfunn. Lokalsamfunnene som tar dem imot er i utgangspunktet positive til å integrere de nyankomne, men konkurranse om jobber og dyrkbar mark samt frykt for voldelige sammenstøt skaper i økende grad negative holdninger og grobunn for konflikt. CEFORD jobber med å gi støtte til disse lokalsamfunnene som mottar flykninger og med å støtte flyktningene som forsøker å gjenetablere sine liv i et nytt land. Organisasjonen gir støtte til utdanning, jobb og yrkesopplæring. De retter seg spesielt mot arbeidsløs ungdom gjennom livsmestring og yrkesopplæring. De vil gi ungdommer mellom 13 og 19 år ferdigheter som styrker deres deltakelse og påvirkning i beslutningsprosesser i familie og lokalsamfunn. CEFORD har etablerert plattformer for ungdomsledet påvirkningsarbeid, og ungdom spiller en sentral rolle i oppfølging, resultatmåling og evaluering av prosjektene. CEFORD ser ungdom som endringsagenter som går foran i arbeidet med fred og forsoning. Spesielt arbeider de målrettet for å gi ungdom utdanning, jobb, fritidsaktiviteter og selvtillit. Act Now deltakere i CEFORD fra høsten 2020, vil delta i dialoggrupper for ungdom. De vil observere livsmestringsarbeid, samt konflikthåndtering, fred og forsoningsarbeid som pågår i gruppene. De vil arbeide med andre CEFORD ansatte for å styrke ungdomsdeltakelse, styrke CEFORDs sosiale medieprofil og styrke engelskkunnskap og tverrkulturell ledelse blant ansatte i CEFORD.

Er dette noe for deg?  Søk her