Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Fagskolepoeng blir studiepoeng

Fra nå av vil du få 60 studiepoeng på fagskolenivå ved å fullføre et år ved Hald Internasjonale Senter. Regjeringen har gitt fagskolene et kraftig løft, og fagskoler som Hald Internasjonale Senter vil nå bli betegnet som "Høyere yrkesfaglig utdanning"

Fra 1. juli 2018 gjelder den nye loven "Lov og høyere yrkesfaglig utdanning".  For Hald Internasjonale Senter betyr dette blant annet at alle som går et år hos oss vil få vitnemål med 60 studiepoeng på fagskolenivå i "Tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid". 

"Med denne loven likestiller vi fagskoleutdanningen i større grad med universiteter og høyskoler. Fagskoler vil nå bli kategorisert som høyere yrkesfaglig utdanning, studentene får styrket sine rettigheter, eksempelvis får studentene nå rett på fødselspermisjon", sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Vi ved Hald Internasjonale Senter er svært glade for denne utviklingen og setter stor pris på at fagskolenes betydning og faglige nivå nå blir gitt mer anerkjennelse. 

Regjeringen foreslår også en innføring av fagskolegrader.  Dette har lenge vært etterspurt av arbeidslivets parter og fagskolesektoren. 

"Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, det er et stort behov for slik utdanning i arbeidslivet. Gode fagskoler og muligheter til å bygge kompetanse med en høyere yrkesfaglig utdanning er avgjørende for at flere ungdommer skal velge en yrkesutdanning.  Som et ledd i regjeringens satsing på yrkesutdanning forslår vi at fagskoleutdanningen skal få sine egne gradsbetegnelser. Dette vil gi økt status. Jeg mener det er et ytterligere bidrag til å få frem verdien av fagskoleutdanning at ferdige kandidater kan vise til at de har en fagskolegrad", sier statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Kunnskapsdepartementet.

Tidligere har studenter som har fullført fagskoleutdanning ikke hatt en felles grad eller tittel. Nå sendes et forslag på høring om at personer som har tatt fagskoleutdanninger på ett år og halvannet år kan bruke graden fagskolegrad og toårige fagskoleutdanninger kan bruke høyere fagskolegrad.

2018 er yrkesfagenes år, og dette er et bidrag til å forsterke satsingen og øke statusen på yrkesfag og fagskoleutdanning. Flere både velger yrkesfag, fullfører og får fagbrev. Dette vil motivere flere av dem på å gå videre på en høyere yrkesfaglig utdanning ved en fagskole", sier Simonsen i en pressemelding.

Hva betyr så dette for studenter ved Hald Internasjonale Senter som vil studere videre? 

Det er opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon innenfor universitets- og høyskolesektoren å avgjøre hvorvidt og i hvilket omfang studiepoeng på fagskolenivå fra Hald Internasjonale Senter skal innpasses i f.eks en bachelorgrad. Vi er  i dialog med både VID og NLA som har delvis samme eiere som Hald Internasjonale Senter,  om hvordan dette kan formaliseres til faste avtaler om innpassing i ulike bachelorgrader. 

Hva med tidligere studenter?

Dersom du har gått på Hald Internasjonale Senter tidligere og har vitnemål med betegnelsen "fagskolepoeng" har du rett til å be oss om å få utstedt en nytt vitnemål med betegnelsen "studiepoeng" mot et gebyr for faktiske utgifter til trykking og porto.  Betegnelsen fagskolepoeng ble tatt i bruk fra og med skoleåret 2013-2014, så studenter som har gått på Hald Internasjonale Senter før dette får desverre ikke denne muligheten.

Ta gjerne kontakt på hald@hald.no eller tlf 38260100 dersom dette skulle være aktuelt. 

 

Tekst: Agnar Aasland, rektor

Foto: Marianne Faarlund Hetland/ Mohammed Abdu Kalembo

Med denne loven likestiller vi fagskoleutdanningen i større grad med universiteter og høyskoler. Fagskoler vil nå bli kategorisert som høyere yrkesfaglig utdanning, studentene får styrket sine rettigheter

- Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner