Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Fikk større engasjement og ble tryggere på seg selv

«Engasjementet, troen på meg selv og følelsen av at jeg kan gjøre en forskjell i vårt eget samfunn, har blitt sterkere etter utvekslingen i Uganda», sier Fredrik.

Fredrik Ertsås er 21 år og fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Sist vinter deltok han i Act Now, Strømmestiftelsens utvekslingsprogram for unge voksne. Fredrik tilbrakte 6 måneder i Kampala, Uganda, hvor han var utplassert hos en organisasjon som arbeider for å forbedre levevilkår for fattige i utkanten av Kampala og å skaffe jobber for arbeidsløs ungdom.

Les mer om Act Now her

Deltakelse i lokale utviklingsprosjekt for ungdom i Uganda

Arbeidsledighet blant ungdom er en stor utfordring i Uganda. Strømmestiftelsen arbeider gjennom lokale partnere og eksperter som har initiert prosjekter på yrkesopplæring og mikrofinans. Ungdom får opplæring i et praktisk yrke som skreddere, snekkere eller mekanikere, og de får tilgang til lån for å kunne kjøpe sin egen symaskin eller starte en bedrift.

- Vi fulgte slike ungdomsgrupper og deltok så godt vi kunne i gruppesamtalene. Noen ganger innledet vi til diskusjoner på søppelhåndtering, team-bygging og kritisk tenkning. Andre ganger deltok vi i diskusjoner rundt kjønnsroller eller rettigheter. Vi observerte mikrofinansprosjekter over tid og jeg ble både imponert og skuffet. Jeg tror ikke nødvendigvis mikrofinans er nøkkelen til å utrydde ekstrem fattigdom i Uganda, men jeg tenker at mikrofinans kan bidra til å hjelpe mennesker til å bygge sin bedrift, som igjen vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Jeg ble skuffet fordi jeg så at slike utviklingsprogrammer lett blir påvirket av konteksten på forskjellige måter og at fattigdomsbekjempelse er en kompleks og vanskelig oppgave. 

Hverdagen i Uganda bød også på muligheter til både å kjøre motorsykkel, oppleve Kampalas natteliv og høre kongen av Buganda tale foran flere tusen tilskuere. Flere ganger havnet han også på radioen, ettersom organisasjonen de jobbet med, samarbeider med en radio for å opplyse folk om rettigheter og muligheter.

- Vi snakket om hva vi synes om Uganda og hvordan vi synes livet i Uganda var. Jeg er usikker på om vi bidro til å opplyse folk, men vi delte i alle fall våre refleksjoner, ler Fredrik.

En oppdagelsesreise

Strømmestiftelsen har en ambisiøs visjon om å utrydde fattigdom i verden. For å klare dette, må ungdom være en aktiv del av endringen. Act Now-prosjektet er en av strategiene for å øke ungdomsdeltakelsen, med finansiell støtte fra NOREC (tidligere Fredskorpset). Unge voksne fra Norge bytter plass med unge voksne engasjert av Strømmestiftelsens partnere i Uganda, Tanzania og Nepal.

Mens Fredrik dro til Uganda reiste Elisha fra Kampala til Norge hvor han hadde praksis i en bedrift som arbeider for å få folk tilbake i arbeidslivet og var aktiv i kulturhuset.

- Jeg fikk en unik erfaring og utfordring. Det var en slags oppdagelsesreise der jeg lærte mye forskjellig, men kanskje mest av alt ble jeg tryggere på meg selv. Det føltes litt som en frivillig test, som det bare var jeg som kunne utføre. Jeg fikk ansvar av menneskene jeg arbeidet med. Samtidig hadde de ikke forventninger om at jeg skulle bekjempe fattigdommen i Uganda, men at jeg skulle lære og erfare, forteller Fredrik.

Tilbake i Norge begynte Fredrik å tenke at han kan gjøre en forskjell i sitt eget samfunn, særlig i hvordan man møter innflyttere med bakgrunn fra andre kulturer.

- Det som har endret seg mest, er hvordan jeg ser på og relaterer meg til folk som nettopp har flyttet til Norge. Jeg kan lettere sette meg inn i hvordan det er å være ny i et land. Jeg har kjent selv hvor vanskelig det er å passe inn i en ny kultur. Nå, etter denne erfaringen, oppsøker jeg gjerne folk med annen kulturell bakgrunn i Norge. Så jeg har nok blitt bedre på tverrkulturell kommunikasjon og spesielt engasjert i å møte folk som kommer fra andre kulturer på en god måte, forklarer Fredrik.

 

Noe for deg? 

Les mer om skoletilbudet til  Hald Internasjonale Senter

 

Søk her