Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Fredskorpset blir NOREC

Vår gode samarbeidspartner Fredskorpset flyttet i dag offisielt inn i nye lokaler i Førde, og utviklingsminister Nicolay Astrup annonserte samtidig det nye navnet, NOREC - Norsk Senter for Utvekslingssamarbeid. Vi gratulerer!


- Det er ei stor glede å få opne Fredskorpsets nye hovudkontor i Førde. Flyttinga gir oss eit godt høve til å gi Fredskorpset ny framdrift under det nye namnet Norec. Samarbeid på tvers av landegrenser og sektorar er fundamentalt for å nå berekraftsmåla. Norec skal vere eit kompetansesenter for utvekslingsverksemd og bygge utvekslingsprogram slik at deltakarane medverkar til fagleg utvikling både under utvekslinga og når dei kjem heim, seier utviklingsminister Nikolai Astrup i følge en pressemelding fra Utenriksdepartementet. 

 

Videre sier Astrup: 

"- Den nye instruksen er eit initiativ for å gjere Fredskorpset meir relevant i utviklingspolitikken og for å styrke resultata av verksemda. Den nye instruksen slår fast at Norec skal medverke til Noregs samla innsats for fagleg samarbeid, for eksempel i samarbeid med den nye Kunnskapsbanken som vart etablert i mars i år.

- Det er viktig for meg at Norec sitt arbeid blir sett i samanheng med Noregs samla utviklingsinnsats. Den nye arbeidsinstruksen legg til grunn eit nærare samarbeid mellom Norec og andre av Noregs utviklingspolitiske initiativ"

Utviklingsminister Nicolay Astrup og Dirketør i NORAC, Jon Olav Baarøy Foto: Fredskorpset/NORAC

Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norges Kristelige Student- og skoleungsomslag (NKSS) har de siste 20 årene tilsammen sendt og mottatt 1135 ungdommer som deltakere i sine utvekslingsprogram for ungdom gjennom samarbeidet med Fredskorpset og med hverandre gjennom Hald Internasjonale Senter.  Vi er stolte over å ha vært en del av Fredskorpsets arbeid i denne tiden og ser også lyst på fremtiden og samarbeidet med Fredskorpset. 

Flyttingen og navnebyttet medfører endringer også for Connect, Act Now og Interact, og vi er motiverte for samarbeid med nye ansatte og med ny strategi. 

Alle som er studenter ved Hald Internasjonale Senter er også deltakere i et av våre tre utvekslingsprogram, og årets deltakere er akkurat nå på United World College i Flekke utenfor Førde, på interdouksjonskurs for utvekslingsdeltakere. 

 

Igjen, vi gratulerer NOREC med nytt navn!

Les mer om navnebyttet og Fredskorpsets historie her

Agnar Aasland,

rektor