Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Gode resultater for Hald Internasjonale Senter i studiebarometeret

I mange år har høyskoler og universiteter blitt målt og sammenlignet gjennom Studiebarometeret. I 2018 ble også fagskolene, slik som Hald Internasjonale Senter, med i denne undersøkelsen.
På tvers av alle fagfelt og over hele landet hadde overordnet tilfredshet på studiet et gjennomsnitt på 4,0 av 5 mulige. For Hald Internasjonale Senter var gjennomsnittet for overordnet tilfredshet 4,5 og det er vi veldig fornøyde med og stolte av.

Svarprosentene ved Hald Internasjonale Senter var på 75%. Undersøkelsen er utført av NOKUT på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

På overordnet nivå ligger Hald Internasjonale Senter godt over landsgjennomsnittet i alle kategorier, og speiselt når det gjelder temaene undervisning og veiledning, sosialt og faglig læringsmiljø, fysisk læringsmiljø/infrastruktur, organisering av studiet og studentenes egne muligheter til medvirkning i studiet. 

Vi er stolte av dette og tar det som et tegn på at vi gjør et grundig arbeid som kommer studentene til gode. 

Dersom du ønsker å lese mer om resultatene fra vårt studie så kan du klikke deg inn her. For mer generelle søk og sammenligninger av fagskolestudier kan du klikke deg inn på studiebarometeret.no 

Agnar Aasland, rektor