Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Hongkong – nytt praksissted på Hald 2019-2020!!

Nytt for skoleåret 2019-2020 er at det blir mulig å reise til Hongkong!!

Man kan si at Hongkong er et sted der Øst møter Vest, der storby møter vakker natur og der rikdom møter fattigdom. For neste år tilbyr vi praksis i denne spennende byen, som både innebærer diakonalt arbeid og deltagelse i menighetsarbeid.

- Skrevet av programleder for Connect, Andreas Holm

Storby med store økonomiske forskjeller

Hongkong er en spesiell og spennende plass i Øst-Asia. Selv om byen er i Asia har den mange impulser fra andre kulturer. Det som har satt særlig preg er at byen har vært en del av Storbritannia frem til 1997. I dag er det derfor tydelige forskjeller mellom Hongkong og Kina, f.eks. er det en helt annen frihet når det kommer til ytringer og utøvelse av religion i Hongkong enn i Kina. Samtidig har Hongkong i løpet av de siste årene blitt nærmere knyttet til Kina - sist symbolisert med at verdens lengste bro har blitt bygget for å binde sammen Hongkong med Macao (en by i det kinesiske fastlandet).

Mange forbinder nok Hongkong med skyskrapere, og det stemmer! Deler av sentrale Hongkong regnes faktisk som det mest tettbefolkede område i verden. Men Hongkong er ikke bare en storby. Det finnes nemlig store fjellområder med vakker natur og gode muligheter for turer. Hongkong har også tropisk klima og har mange flotte sandstrender med mulighet for bad, soling og surfing.

Hongkong er også et økonomisk sentrum med utrolig mange millionærer. Faktisk ble det i 2018 regnet som den byen i verden med flest «ultrarike». Samtidig er Hongkong en by med store forskjeller mellom fattig og rik. I løpet av de siste årene har forskjellene bare økt og nå lever 1 av 5 innbyggere i Hongkong under fattigdomsgrensen.

Praksis med menighetsarbeid og diakonalt arbeid

Hongkong blir et av praksisstedene på programmet Connect. Connect er Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt utvekslingsprogram på Hald. I Hongkong samarbeider NMS med den lutherske kirken, som heter ELCHK (Evangelical Lutheran Church of Hong Kong), og det er i denne organisasjonen man kommer til å ha praksis.

Deler av praksisen vil ha fokus på menighetsarbeid. ELCHK har cirka 50 lokale menigheter i Hongkong og man vil altså være i en av disse. Arbeidet her vil for eksempel være ungdoms- og speiderarbeid.

ELCHK har også mye sosialt arbeid og driver mange ulike institusjoner, som f.eks. rusforebyggende arbeid, arbeid for å hjelpe mennesker med rusproblemer, senter for utsatte barn og ungdommer, arbeid for å støtte unge gravide kvinner, barnehager og skoler. Praksisen kommer å være knyttet til en eller flere av disse institusjonene. Det kan f.eks. være å jobbe som miljøarbeider på en av skolene. En annen mulighet kan være å arbeide på et sosialsenter for barn og ungdommer som kommer fra utfordrende sosiale forhold.

Som sagt er Hongkong et sted med store forskjeller – og hoveddelen av praksisen kommer til å være i et av de mer fattige områdene som ligger i nærheten av grensen til Kina.

Lærerikt halvår

Jeg besøkte selv Hongkong i høst for å se på mulighetene for utveksling. Jeg ble imponert og inspirert av arbeidet som kirken driver og tror det blir et veldig spennende og lærerikt praksissted for de som får reise hit i høst. Det er et halvår der man får oppleve en spennende kultur, jobbe med ungdommer, få mulighet å fokusere på troen og være del av en lokal menighet. Jeg er sikker på at det blir et år hvor du vil vokse som både person og leder.