Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Med fokus på tro og nestekjærlighet

«Halvåret i Brasil har vært alfa og omega for meg når det kommer til tro,» sier Einar om sin tid i Brasil. Programmet Connect har fokus på er tro, men også å vise nestekjærlighet i praksis. Einar, Sara og Sine forteller at de har deltatt i prosjekter for de mest utsatte i lokalsamfunnet mens de var i Brasil.

Et halvår i Brasil

Sara Katrine Watne, Einar Ludvigsen og Sine Mydland er alle i begynnelsen av 20-årene og er noen av de som har valgt å reise til Brasil med Connect, som er NMS sitt utvekslingsprogram ved Hald Internasjonale Senter. Der skulle de bo og leve i 6 måneder.

Sine begynte oppholdet i Curitiba i sør med språkkurs, før hun dro til Juazeiro i nord der hun skal være resten av tiden. Hun forteller at det har vært veldig spennende å komme så tett på kulturen:

– Jeg opplever kulturen her som veldig spesiell og unik sammenlignet med kulturen i sør-Brasil. Det virker som de har tatt mer vare på den tradisjonelle kulturen her, og ikke latt seg påvirke av andre. F.eks. er det ikke uvanlig å rope i gatene "Eeeey macho" samtidig som en slår henda ut i været. Andre former for rop og lyder, er heller ikke uvanlig. Menneskene er også utrolig hyggelige og åpne, så det er ikke noe problem å få seg venner her.»

Fokus på tro

De tre reiste til Brasil for å ha praksis i NMS sin partnerorganisasjon Movimento Encontrão. Movimento Encontrão, er som NMS, en misjonsorganisasjon som arbeider for fornyelse i den lutherske kirke i Brasil bla. gjennom menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring. Mye av arbeidet skjer i lokale menigheter der Sara, Einar og Sine har hatt sin praksis.

Sine har deltatt i bibelgrupper, bønnekvelder og gudstjenester. Hun forteller at møtet med menighetene har vært veldig positive:

– Menighetene jeg deltar i er utrolig gode. Jeg opplever at de har 100% fokus på Jesus, og at de verdsetter relasjoner framfor materielle ting. Menneskene er også her veldig inkluderende og hyggelige. 

For Einar ble halvåret i Brasil med Connect veldig viktig for hans egen tro: 

– Halvåret i Brasil har vært alfa og omega for meg når det kommer til tro, forteller han. Jeg fikk tid til å reflektere, kristne venner å prate med, og deltok på masse møter, arrangementer, leirer, prosjekt eller bibelgrupper, som gjorde at mitt forhold til Jesus forandret seg i en positiv retning, noe som selvsagt har preget meg veldig videre.

Sara forteller at de i løpet av en spennende reise til Nord-Brasil fikk lære seg om og se hvordan de delte troen med mennesker som selv ikke kom til kirken gjennom hjemmebesøk.

Vise nestekjærlighet i praksis

Hald Internasjonale Senter, der Connect er et av programmene, tilbyr studiet «tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid.» og på Connect er det bla. fordypning i Bibel og misjon.

Misjon handler om å søke Gud og dele sin tro med andre, en det handler også om vise andre mennesker nestekjærlighet i praksis. Utgangspunktet er at misjonsoppdraget handler om å være med på Guds misjon for verden. En misjon som både handler om at mennesker skal få komme til tro, og at mennesker skal få sine fysiske behov møtt. Derfor er fattigdomsbekjempelse og arbeid mot urettferdighet også viktige deler av misjonsarbeidet.  

Praksisen til Sara, Einar og Sine innebar derfor også å delta i prosjekter som er rettet mot utsatte mennesker i lokalsamfunnet.

En del av praksisen til Einar var at delta i et prosjekt som heter «Projeto Vila Santa Vitoria» som er rettet mot barn i de fattigste områdene. Dette er et prosjekt som ligner på SFO, men der barna også får undervisning og deltar på forskjellige workshops. Einar sier han lærte mye av å være med på å gi barna motivasjon til et bedre liv. Sara hadde også praksis på et lignende senter for barn og ungdommer, kalt «Dorcas.» Hun forteller at barna der fikk leksehjelp og timer i forskjellige typer praktiske fag som for eksempel. gym, hekling, musikk, dans og tegning. Hun gjorde dels praktiske oppgaver og var sammen med barn- og ungdommene der.

Sine har bare vært noen uker så langt i Juazeiro og akkurat begynt sin praksis på et nytt prosjekt som har fokus på å hjelpe mennesker som bor i den fattigste delen av byen. Prosjektet er bla rettet mot barn og mødre og Sine hjulpet til med å passe barna mens det var undervisning for mødrene. Hun har fremover lyst å starte et damelag i fotball.

Et mål for Movimento Encontrão, er at kirken skal ta et alt større ansvar for de mest utsatte i samfunnet – om å komme å ut fra kirkene for å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet, og dette arbeidet har studentene i Brasil fått være med og oppleve.

 

Utfordring og utvikling

Både Sara og Einar forteller at halvåret i Brasil har satt store spor. Sara sammenfatter noe av hva oppholdet fikk bety:

– Tiden i Brasil var med på å utfordre og utvikle både meg og min teammate Sofie med tanke på kreativitet, spontanitet, kommunikasjon og selvfølgelig mange andre områder. Noen få ting jeg virkelig setter pris på etter halvåret, er minnene rundt turene og besøkene vi gjorde rundt om i Brasil, mengden språk vi lærte og muligheten til å kunne kommunisere med portugisisktalende mennesker i ettertid, og vennskapet mellom meg og Sofie.

Tiden i Brasil var med på å utfordre og utvikle både meg og min teammate Sofie med tanke på kreativitet, spontanitet, kommunikasjon og selvfølgelig mange andre områder. Noen få ting jeg virkelig setter pris på etter halvåret, er minnene rundt turene og besøkene vi gjorde rundt om i Brasil, mengden språk vi lærte og muligheten til å kunne kommunisere med portugisisktalende mennesker i ettertid, og vennskapet mellom meg og Sofie.

- Sara Katrine Watne