Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Slik utvider de horisonten på Madagaskar

Det kan til tider være vanskelig og utfordrende, men fytti så gøy det er å utvide horisonten og lære av andre. Jeg tror alle har godt av å gå ut av komfortsonen og oppleve noe nytt forteller Thea som skal bo på Madagaskar i 6 måneder.

Hun og Amanda studerer på Hald Internasjonale Senter. 
- På fagskolen i Mandal får studentene mulighet til seks måneders praksis i utlandet, etter seks ukers forberedelseskurs.  Det er unikt,  sier rektor Agnar Aasland:

 " Seks måneder i et annet land gir deg mulig til å opppleve hverdager, bli kjent med folk og kultur, samt å faktisk kunne lære språket nok til å kunne bidra selv etterhvert"

Vil du vite mer om Hald Internasjonale Senter? Se her

 

Thea Eikin (19 år) og Amanda Groven Syversen (20 år) er i år deltakere på Connect, NMS (Det norske misjonsselskap) sitt utvekslingsprogram for unge mellom 19-25 år som er støttet av NOREC. For tre måneder siden, reiste de til Madagaskar, hvor de skal tilbringe 6 måneder i hovedstaden Antananarivo.

Hald Internasjonale Senter har tre forskjellige utvekslingsprogram. Les mer om de her

Under oppholdet arbeider de blant annet arbeide på et senter, Akany avoko, for unge jenter som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Senteret blir drevet av den lutherske kirka på Madagaskar. Det diakonale arbeidet til kirka på Madagaskar er et viktig tilbud til mennesker som av ulike grunner befinner seg i sårbare situasjon.  

Korsamling og ledertrening

For noen uker siden deltok Thea og Amanda på ei stor korsamling.  Kor fra mange ulike steder på Madagaskar var samlet for å synge sammen og få undervisning om ulike tema, blant annet lederskap. Samlinga er et viktig møtested for ungdommer på Madagaskar, fordi mange kristne gassiske ungdommer er med og synger i kor. Under leiren hadde Thea og Amanda ansvar for å bryte opp undervisningen med fysisk aktivitet og leker knyttet til lederskap.

 

­­­- Vi hadde ulike leker og aktiviteter, og vi vinklet ofte lekene inn mot hvordan være en god leder, forteller Amanda og Thea. For mange av deltakerne var dette første gang de fikk undervisning om lederskap og hvordan være en god leder.  Jentene forteller videre at de delte deltakerne i mindre grupper og gav dem oppgaver de skulle løse. I etterkant reflekterte de sammen med ungdommene om gruppa hadde en leder eller ikke, og hvordan de løste oppgaven. Før de avsluttet med å reflektere sammen om viktigheten av at noen tar lederansvar i en gruppe.

 

Her kan du lese bloggene til andre studenter ved Hald Internasjonale Senter

Unge ledere i den gassiske kirka

I kirka på Madagaskar er det veldig mange eldre ledere, og det kan virke som det er vanskelig for ungdom å ta på seg lederansvar i kirka. En av forklaringene på det kan være at flere unge ikke føler seg gode nok til å være ledere.  Dette har Amanda og Thea lyst til å være med å endre, og de har et ønske om å få ungdommer til å ta lederansvar både på Madagaskar og i Norge. I tillegg til å ha praktisk undervisning på korsamlinga, har jentene hver onsdag ansvar for ei gruppe jenter som av ulike årsaker ikke kan gå på skole.

 

- Gjennom lek, sang, dans og litt engelsk undervisning prøver vi å utvide horisonten deres og vise dem at vi alle er unike og elsket for akkurat den vi er, forteller Amanda. For lederskap handler ikke bare om å være leder i en organisasjon, i kirka eller i samfunnet, men også om å lede seg selv for å skape seg et godt liv.

 

Å vokse som leder

Det er ikke bare ungdommene som Thea og Amanda arbeider med, som blir utfordret på å ta lederansvar i en ny og uvant setting. Thea forteller at hun har følt seg som et lite barn som må lære enkle ting på ny igjen. Alt fra hvordan en tar buss, handler mat, vasker klær og hva som er vanlig folkeskikk i den gassiske kulturer.

 

- Det kan til tider være vanskelig og utfordrende, men fytti så gøy det er å utvide horisonten og lære av andre. Jeg tror alle har godt av å gå ut av komfortsonen og oppleve noe nytt, forteller Thea. For Amanda har gleden over de små tingene i hverdagen blitt viktigere, og hun har blitt flinkere til å glede seg over ting som hun før tok forgitt, som å kommunisere med venner. Det er ikke så enkelt når en ikke snakker samme språk.

 

For å mestre hverdagen i en ny kultur, har begge jentene blitt utfordret til å kaste seg ut i nye situasjoner, stole på seg selv og at det de gjør er godt nok. Disse erfaringene ønsker Thea og Amanda å ta med seg tilbake til Norge og gi videre, slik at ennå flere ungdommer blir trygge på seg selv og våger å ta på seg lederoppgaver, store og små, hjemme i Norge og på Madagaskar.

Thea og Amanda kjente hverandre ikke fra før, men nå bor og jobber de sammen og har stor glede av hverandre.

 

Teamsammensetning og langt uteopphold

- Vi legger mye arbeid ned i å sette sammen gode team, og opplever svært få utfordringer på tross av at to ukjente mennesker skal bo og jobbe tett sammen.  Dette sier rektor Agnar Aasland.  

- Vi innkaller alle aktuelle søkere inn til et ordentlig intervju for å identifisere interesser, evner, motivasjon og hvem de vil passe sammen med i team, fortsetter rektor.  - Med 6 mnd uteopphold i utlandet vil en få mulighet til å ha ordninære hverdager og opplevelsen av å faktisk bo i et land langt borte. 

 

Er dette aktuelt for deg? 

Søk her