Søk skoleplass
Søk skoleplass

Aktuelt - Hva er en fagskole?

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Hald Internasjonale Skole har samarbeid med VID og NLA om dette.

Det er også verdt å merke seg at på generelt grunnlag kan alle som har fullført 120 studiepoeng på fagskole søke seg videre til universitet eller høgskole fordi de da har fått generell studiekompetanse. Det enkelte lærestedet må vurdere hvor mye det kan gis fritak i basert på sammenligning av studieplanenes innhold.

Forskjellen mellom fagskole og høgskole/universitet

Fagskoleutdanninger er:

– høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse (noen få studier kan du også søke med generell studiekompetanse). For å søke høgskole- eller universitetsstudier må du derimot ha generell studiekompetanse

– korte, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige, mens en bachelorutdanning ved en høgskole eller et universitet tar tre år. En master, som bygger på bachelor, tar to år

– bygd opp med et annet gradssystem. Fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad» og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi

– vanligvis mer direkte yrkesrettet enn en bachelor ved høgskole eller universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning

Forskjellen mellom fagskole og folkehøyskole

Folkehøgskole er en eksamens- og karakterfri skole der elevene bor på internat på skolen. De bygger på en pedagogisk filosofi om at læring ikke først og fremst skulle bestå av pugging og terping av teorier. På folkehøgskolen lærer man for læringens skyld, ikke for å bestå en eksamen. Man får ikke formell utdanning på folkehøgskole, her er fokuset mer på personlig utvikling.

Fagskolen Hald internasjonale skole har heller ikke eksamen eller karakterer og studentene bor også her på internat i den tiden man er på Hald.  Man har imidlertid en fagmappevurdering med noen innleveringer underveis. Vet et år på Hald internasjonale skole for du en formell ettårig utdanning ( 60 studiepoeng på fagskolenivå) i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. På Hald er det også stort fokus på personlig utvikling og det at man lærer mye interkulturell kommunikasjon av å bo sammen med studenter fra hele verden på internatet. Det sosiale livet på kveldene og i helgene er en viktig del av tiden på Hald på samme måte som ved en folkehøyskole.

Både ved folkehøyskoler og fagskoler får man støtte fra Statens Lånekasse og to tilleggspoeng til opptak ved høyere utdanning.

Hva er forskjellen mellom fagskole og bibelskole?

Hald internasjonale skole har mye likt med både bibelskoler og folkehøyskoler, men er likevel ikke det samme.

Hald internasjonale skole har tre program der to av de ( Connect og Interact) har fordypningsfag i Bibel, misjon og diakoni. De har derfor mye undervisning og praksis som er lik som på en bibelskole. Act Now har derimot ikke dette og her er det mer naturlig for deg å gå dersom du ikke har et kristent livssyn. Hald internasjonale skole er åpen for alle slags livssyn og vi  har hvert år muslimer, hinduer og ateister blant våre studenter.

Internatliv, sosial, praksis i utlandet, kristent miljø, støtte fra Lånekassen osv er likt som en bibelskole.

Som fagskole har Hald Internasjonale Skole lov  til å gjennomføre intervjuer for å  sette sammen gode team.

På en bibelskole får du ikke tilleggspoeng for høyere utdannelse, men på Hald internasjonale skole for du 2 tilleggspoeng.

De fleste bibelskoler har noe kortere opphold i utlandet enn Hald internasjonale skole.

 

Kilder: utdanning.no, ung.no