Søk skoleplass
Søk skoleplass

Aktuelt - Hva er NOREC

Norec er en svært viktig samarbeidspartner for alle tre programmene og eierorganisasjonene på Hald internasjonale skole. Men hva er egentlig Norec?

Hva er Norec?

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan underlagt Utanriksdepartementet. Norec er med å gjennomføre og oppnå de overordnede målene i norsk utviklingspolitikk. Hovedkontoret ligger i Førde.

Virkemiddelet er gjensidig utveksling der en jobber med internasjonale partnerskap som ønsker å bruke utveksling av personer som en måte å lære av hverandre og utvikle seg på

Hva gjør Norec?

Norec gir tilskudd, oppfølging og kursing til ca 220 partnerorganisasjoner fra mange ulike land. Partnerne består av organisasjoner, institusjoner og bedrifter i Norge, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Alle disse jobber sammen med å løse globale problem ut i fra lokale behov og forutsetninger.

Tilskuddet går til at partnerne skal kunne utveksle ansatte eller medlemmer seg imellom.

Alle partnere og deltakere får kursing og oppfølging både før under og etter utvekslingen, dels av Norec og dels av partnerorganisasjonene.

Hva betyr Norec for Hald internasjonale skole?

Norec finansierer store deler av utvekslingene på de tre utvekslingsprogrammene Act Now, Connect og Interact. Det er støtten fra Norec som gjør det mulig for oss å ha så mange utenlandske deltakere på programmene og som i det hele gjør at vi med hånden på hjertet kan si at vi driver en gjensidig utveksling.

Selve utvekslingene går mellom Hald internasjonale skole sine eierorganisasjoner, og deres samarbeidspartnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Utvekslingene foregår ved at ungdommer utveksles og har sine foreberedelseskurs og etterkurs som endel av skoleåret ved Hald internasjonale skole.

Connect:

Utvekslingen skjer mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og lutherske kirkesamfunn på Madagaskar (Fiangonana Loterana Malagsy), Hong Kong ELCHK (The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong) samt en misjonsorganisasjon I Brasil som heter Movimento Encontrão (ME)

 

Interact:

Utvekslingen skjer mellom Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (Laget) og kristne studentlagsbevegelser i Kenya, Madagaskar, Bangladesh og Brasil.

 

Act Now:

Utvekslingen skjer mellom Strømmestiftelsen og Organization for Community Development (OCODE) i Tanzania, Community Empowerment for Rural Development (CEFORD) og CBS-Pewosa i Uganda samt Agroforestry, Basic Health and Cooperative Nepal (ABC Nepal) og Group of Helping Hands (SAHAS) i Nepal.