Søk skoleplass
Søk skoleplass

Hva er opptakskriteriene ved Hald internasjonale skole?

For å kunne søke hos oss må du ha fullført treårig videregående opplæring (uavhengig av studieretning) eller ha godkjent realkompetanse (med realkompetanse menes at du må være 23 år, ha minimum 3 års utdanning/relevant arbeidserfaring/ulønnet arbeid/organisasjonserfaring. Studiet passer best for personer i alderen 19-25 år. Språkkunnskap, organisasjonserfaring, innstilling og motivasjon vil vektlegges ved opptaksprøven (intervju).

For fullstendig reglement for opptak, studier, eksamen, klage og skikkethetsvurdering: Les her