Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Interact

Interact er Laget (NKSS) sitt utvekslingsprogram. Vi er en del av det internasjonale nettverket IFES med arbeid i over 160 land. Du vil garantert lære mye om deg selv og om Gud. Med forankring i Bibelen og undervisning i ledelse er du bedre rustet til å dele Jesu kjærlighet i praksis.

Arbeidsområder

Lærer

I Kenya og Nepal er det behov for undervisning på barneskoler.

Ledertrening

I Brasil, Bangladesh, Nepal, Kenya og på Madagaskar får du utfordringer som hjelper deg å utvikle dine styrker og vokse som menneske.

Barneprosjekt

I Kenya er det behov for hjelp på prosjekt rettet inn mot fattige barn fra slummen.

Ungdom

I Nepal, Kenya, Bangladesh, Brasil og på Madagaskar blir du kjent med ungdommer på din egen alder gjennom aktivitetene til den lokale lagsbevegelsen.

Bibel

På alle vår praksisplasser blir du med i bibelgrupper. Vi legger til rette for at du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Bibeloversettelse

Lagsbevbegelsen i Bangladesh er med å oversette bibelen til nye språk. Våre deltakere er med i dette arbeidet.

Fordypning

Interact har sin fordypning i hvordan vi kan gjøre disipler i alle deler av verden. Undervisningen dekker temaer som: personlig vekst, troshistorie, utrustning til tjeneste, bibelundervisning, mentoring, teltmakertjeneste og hvordan vi kan kommunisere evangeliet i dagens kultur.

Samfunn bygges av mennesker. Et godt og velfungerende samfunn bygges av mennesker med integritet. På Interact utruster vi unge ledere til å ta samfunnsansvar og til å bekjempe korupsjon og urettferdighet ved å selv være den forendingen som trengs.

Noe vi IKKE gjør som en del av Interact: dytte troen vår på andre. Det vi gjør: møter andre mennesker med respekt, og styrker bevissthet og kunnskap rundt egne standpunkt.

En stor fordel med å jobbe for en internasjonal lags-bevegelse er at du jobber sammen med unge mennesker på din egen alder. Å få venner i andre deler av verden er en glede som varer livet ut!

I tillegg har de tre studieprogrammene hos oss fellesundervisning på Hald som omhandler kultur, tverrkulturell forståelse, bistand, utviklingsarbeid, religioner, HIV/Aids, team, personlighetsutvikling, volontørarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv. Vi legger også til rette for at du kan lese gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

"For Guds ord er levende og virksomt ", Hebreerbrevet 4:12. Bibelen gir oss gode forbilder til etterfølgelse. Den viser oss også Guds gjerning i verden og i den enkelte som tror.  Derfor bruker vi tid på å studere Bibelen.

Interact har sin egen samleblogg med jevnlige oppdateringer fra årets studenter. Ta en kkik her.

Oversikt over utvekslingsland:

 

KENYA

Focus Kenya (Fellowship of Christian Unions Kenya) er en av verdens største kristne studentbevegelser. Den er godt etablert og har meget gode arbeidsoppgaver for norske studenter både i Nairobi og i andre byer i landet. Dette er en av våre mest vellykkede praksisplasser og passer for deg som ønsker å komme tett på kultur. Arbeidsoppgavene før jul vil være Happy life children’s home, som driver barnehage, skole og kirke for barna som vokser opp i slummen. Du kan lese mer om prosjektet på deres egen nettside.

Etter jul bor du sammen med en kenyansk student som er STEM-arbeider (ettåring) i Focus Kenya. Dere jobber sammen i team og har ansvar for ledertrening, aktiviteter og bibelstudier knyttet til lagsarbeid på et universitet. Praksisplasser er i Mombasa, Nakuru, Kisumu og Nairobi.

 

Bloggen til årets studenter finner du her.

 

 

BANGLADESH

Bible Students Fellowship of Bangladesh (BSFB) er en ny og spennende samarbeidspartner fra høsten 2020. BSFB driver et meget omfattende arbeid og sammarbeid med mange humanitære bistandsprosjekt og menigheter i landet. Høsten 2021 ønsker vi sende et norsk team som kan delta i det generelle lags-arbeidet i BSFB. Du kan være med å planlegge leirer og seminarer, delta i engelskopplæring gjennom  bibelgrupper på engelsk, bygge nettverk mellom BSFB og ungdemmer i menigheter, og praktiske oppgaver tilknyttet hovedkontoret i Dhaka og på kurs- og konferanse-senteret UGBM driver i utkanten av byen.

Vi ønsker også at de norske får arbeidsoppgaver knyttet til ett eller flere av BSFB sine samarbeidspartnere :

- Helseinstitusjon som gir hjelp til og oppfølging til spedalske

- Støtteprosjekt som gir skolegang og inkvartering til foreldreløse

- Mødrehjem for unge alenemødre

Bible Students Fellowship of Bangladesh (BSFB) er en av svært få lags-bevegelser i verden som er direkte involvert i bibeloversettelser. Mellom 10 og 15 av BSFB sin stab arbeider på fulltid med å oversette bibelen til noen av de 50 språkene i Bangladesh som ikke har Bibelen på sitt eget morsmål. Dette arbeidet krever ulike resurser. For tiden jobber de med å oversettels bibelen til Mahale, Koch, Paharia og Pangkhua. Her trengs det hjelp til å lære vekk grunnleggende dataferdigheter som å bruke Word og Power-point og hjelpe med å praktisk sette sammen tekster og formatere dokumenter for intern informasjonsflyt blant de involverte. Dette kan også være arbeidsoppgaver for de som er interessert i denne type arbeid.

BSFB er en forholdsvis stor lags-bevegelse med rundt 50 ansatte.  De driver studentlag på over 100 skoler og universiteter.

Våre norske deltakere vil i utgangspunktet bo og jobbe i hovedstaden Dhaka. Hybelen ligger i samme bygg som administrasjonen. Også mange av BSFB sine aktiviteter pågår i samme hus. Kokken i femte etasje sørger for at alle får mat daglig. Her vil du fort lære å sette pris på den lokale maten og kulturen.

 

MADAGASKAR

Til lagsarbeidet på solskinnsøya Madagaskar sender vi to eller fire norske til Sab Nam og/eller Fianarantsoa. Her vil du jobbe med engelskundervisning for barn og ungdom og planlegging og gjennomføring av leirer, turer og bibelgrupper i regi av UGBM (Union des Groupes Bibliques de Madagascar). Trives du sammen med jevnaldrende og er god til å få nye venner vil dette være perfekt for deg. Du vil også arbeide på eldrehjem for fattige som ikke har råd til private tilbud, og støttende arbeide for ungdomskriminelle i fengsel. Det vil også være ukentlig sportsaktivitet i UGBM som minner om norsk KRIK-arbeid. Her vil du kunne nyte varmt vær og aktive dager sammen med de lokale.

Praksisarbeidet ditt blir lagt opp i forhold til interesser og evner. Gode engelskkunnskaper er likevel nødvendig for arbeidet du skal gjøre, og kan du noe fransk i tillegg blir du kjapt populær. I de seks månedene på øya vil du bo hos en vertsfamilie. Disse har hatt norske ungdommer hos seg før slik at overgangen til en ny kultur skal gå fint, men vær forberedt på godt og varmt klima.

Her finner du bloggen til årets studenter på Madagaskar.

 

BRASIL

Laget i Brasil heter ABUB (Alianca Biblica Universitaria do Brasil), og de har bibelgrupper og aktiviteter på over 80 universiteter over hele landet. ABUB danner et sterkt felleskap over hele Brasil, og er du initiativrik og selvstendig kan dette være plassen for deg.

Den første tiden din her vil gå med til å lære portugisisk. Du vil bo i byen Juiz de Fora der mange kommer for å studere og du vil hovesakelig jobbe på et av byens største universitet. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å arrangere bibelgrupper og engelske samtalegrupper på universitetets campusområde i samarbeid med brasilianske studenter. Her er det mulighet for å bidra kreativt i det lokale arbeidet. Ettersom du vil jobbe så sentralt får du mulighetene til å bli kjent med mange brasilianere på din egen alder samt få innblikk i hverdagen deres. I tillegg til dette vil du også jobbe ukentlig på et sosialt prosjekt rettet mot vanskeligstilte barn, ungdommer eller familier. Dette er en kirkelig omsorgstjeneste som kan beskrives som evangeliet i handling.

Tre uker i januar vil du delta på IPL (Instituto de Preparacão de Lidres) som ligger i byen Espirito Santo. Dette er en utfordrende, lærerik og gøy ledertreningskonferanse for unge fra hele Brasil. Her vil du i noen dager også få en praksisperiode i en brasiliansk kirke, samtidig som du knytter vennskap med brasilianere fra alle deler av landet.

Om du vil lese mer kan du kikke på ABUBs egen beskrivelse av arbeidet her.

Bloggen til årets deltakere i Brasil finner du her.

 

NEPAL

Arbeidsoppgavene i Nepal vil være å ha ansvar for sosiale aktiviteter og bibelstudier på Tyrannus Hall og Lydia House. Dette er to internater for gutter og jenter som studerer i Katmandu. Du vil delta fast i en bibelgruppe med nepalesiske ungdommer, og du jobber en dag i uken på Good Shepherd School som er en barneskole i Katmandu. Her på denne skolen får du ansvar for noen skoletimer, og du kan få brukt dine kreative sider i lek og aktiviteter med barna. I februar vil du få et tre ukers opphold i Trishuli town, som ligger nær ved Himalaya-fjellene, for å delta i dagliglivet der.

Første delen av oppholdet bor man i Katmandu der man leder bibelgrupper, jobber på Lagskontoret og i en NGO som arbeider med å bevisshetsgjøring rundt ulike miljøspørsmål. Andre del av oppholdet flytter man rundt i landet og tilbringer rundt en måned på to ulike steder. Her får man prøve seg som lærer på de lokale skolene og får gjennom dette innblikk i nepalikulturen på en ny måte.

Studentene i Nepal har sin egen blogg her.

 

KENYA

Focus Kenya (Fellowship of Christian Unions Kenya) er en av verdens største kristne studentbevegelser. Den er godt etablert og har meget gode arbeidsoppgaver for norske studenter både i Nairobi og i andre byer i landet. Dette er en av våre mest vellykkede praksisplasser og passer for deg som ønsker å komme tett på kultur. Arbeidsoppgavene før jul vil være Happy life children’s home, som driver barnehage, skole og kirke for barna som vokser opp i slummen. Du kan lese mer om prosjektet på deres egen nettside.

Etter jul bor du sammen med en kenyansk student som er STEM-arbeider (ettåring) i Focus Kenya. Dere jobber sammen i team og har ansvar for ledertrening, aktiviteter og bibelstudier knyttet til lagsarbeid på et universitet. Praksisplasser er i Mombasa, Nakuru, Kisumu og Nairobi.

Jeg har lært meg å lytte ... og genuint være interessert i andres liv.

- Eivind Opedal

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med en av oss:

Bilde av Interact

Øystein Ruud

Programleder Interact

+47 995 57 786
Bilde av Interact

Turid Sætrenes Olsen

Program-medarbeider Interact

+47 408 34 582