Søk skoleplass
Søk skoleplass

Hald- en miljøvennlig og bærekraftig skole

Hald internasjonale skole har som mål å være en miljøvennlig og bærekraftig skole. Med det menes at skolens ansatte og studenter felles gjennomfører tiltak som reduserer klimaavtrykket. Alt vi gjør, i undervisning, på ekskursjoner og i skolens daglig administrasjons- og internatdrift, skal støtte arbeidet for ei mere bærekraftig utvikling.

Vi utfordrer studentrådet til å komme med miljøtiltak til skolen og inkluderer praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulike fag.

Skolen har utarbeidet en miljøplan som oppsummerer det daglige og langsiktige arbeidet som gjøres.

Miljøplan for Hald internasjonale skole

Hald internasjonale skole skal ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Dette skal komme til uttrykk på følgende måte:

Vi har vår egen miljøplakat som henger i lokalene på skolen

Vi er en sertifisert Fairtrade-skole, med fokus på å kjøpe bærekraftige og rettferdige produkter til skolen

Miljø og bærekraftig utvikling som tema er inkludert i undervisningen på alle program

Vi har kildesortering med fokus på matsvinn og avfallsreduksjon

Vi har fokus på bruk av restemat og lokale matvarer

Vi serverer vegetar-mat to ganger i uken

Vi deltar på lokal strandryddedag

Vi har fokus på gjenbruk av klær/utstyr og har egen klesbyttedag

Vi har fokus på papirsvinn

Vi har fokus på å begrense tjenestereiser med fly og å bruke offentlig transport

Vi har fokus på miljøvennlig renhold

Vi oppfordrer studentråd til å engasjere seg for bærekraftig miljø på skolen. Studentmedvirkning i skolens miljøarbeid kan både gi tips til gode miljøtiltak og øke miljøbevisstheten hos studentene. Mange studenter er svært engasjerte i miljøspørsmål, og det kan være nyttig å la dem bidra til å gjøre skolen grønnere.