Kombinere Hald-året med høgskolestudier?

Som haldstudent har du mulighet til å kombinere studieåret på Hald med å ta studier i interkulturell kommunikasjon på NLA Høgskolen Gimlekollen. Studiene har sammenfallende tematikk og studenter opplever at studiene på Hald og NLA beriker hverandre.

Ved å melde seg opp til eksamen på NLA samtidig som du går på Hald kan du ta to emner:

 

Disse emnene tilsvarer første semester i årsstudiet eller bachelor i interkulturell forståelse og er fulltidsstudier og vil ha eksamen/hjemmeeksamen i juni rett etter at skoleåret er avsluttet på Hald.

I månedsskiftet august/september får dere mer informasjon om tilbudet fra en NLA-ansatt som møter dere på Hald. I tillegg har NLA-ansatte i løpet av året noen undervisningstimer på Hald.

Vanligvis velger haldstudenter å ta IK-studier på våren (3IK101N og 3IK102N), men i år har du også mulighet til å søke om å ta emner på høsten (3IK101N og 3IK102N). Du vil få informasjon om dette tidlig i semesteret (i august) og før søknadsfristen 1.september. Ønsker du informasjon før dette, ta kontakt med studiekonsulent, Vibecke Wales, vibecke.wales@nla.no.

 

Om studiet
Informasjon om årsstudium i interkulturell kommunikasjon nett finner du her:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett – NLA

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er også første året i bachelor i interkulturell forståelse, og er bygget opp slik:

Semester: Emne:
1.      semester 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori (15 stp) 3IK102N Regional og tematisk fordypning (15 stp)
1.      semester 3IK111N Det flerkulturelle Norge (10 stp) 3IK112N Etnografisk prosjekt (10 stp) 3IK113N Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv (10 stp)

Studiet er nettbasert.

 

Søknadsfrist: Høstsemester: 1. september    Vårsemester: 15. november.

Se informasjon om søknadsprosess og pris her: Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett – NLA

Vi gjør oppmerksom at dersom du har søkt støtte fra Lånekassen som haldstudent, får du ikke ekstra støtte for å ta studiepoeng på NLA Høgskolen.

Fullføre en bachelorgrad i interkulturell forståelse?

Når du har tatt emnene 3IK101N og 3IK102N (1. semester), har du mulighet til å ta resten av årsstudiet i interkulturell kommunikasjon (2. semester). Da kan du også fortsette på 2. året på bachelor i interkulturell forståelse. Mer informasjon om bachelorgraden finner du her:

https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/bachelor-i-interkulturell-forstaelse/

Om du vurderer å ta bachelor i interkulturell forståelse, anbefaler vi at du tar kontakt med NLA før du begynner .

Det er mulig å søke om å få avkortet bachelorstudiet noe etter at du har tatt et år på Hald, men ta kontakt med studieveileder for å avklare hvilke muligheter du har.

E-post studieveileder: Olga Kvitstein – olga.kvitstein@nla.no