Søk skoleplass
Søk skoleplass

Laget NKSS er en av eierne av Hald internasjonale skole

Norges Kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS), også kalt Laget, består av rundt 200 lokallag og 4.000 medlemmer, fordelt på ungdomsskoler, videregående skoler og studiesteder. Bak seg har de tusenvis av lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er Lagets lovgivende myndighet og avholdes annethvert år. Generalforsamlingen velger Landsstyret, som er generalsekretærs arbeidsgiver og Lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen.

Laget driver utvekslingsprogrammet Interact på Hald.

Hva gjør Laget?

Visjonen er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

 

Skolelag

Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er de sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om små og store spørsmål i livet. Skolelaget arrangere aktiviteter som «Godhetsdager», hvor de deler ut kakao og vafler til medelever og lærere, eller «Grill en kristen», hvor et par kristne blir utfordret til å svare på hva som helst om kristen tro, både vanskelige og hverdagslige ting. Et skolelag består ofte av ungdommer fra forskjellige miljøer, men som deler en felles arena for hvor de lever store deler av livene sine: skolen. De vil at skolen skal bli en bedre skole hvor Guds godhet vises til medelever og lærere.

Studentlag

Studenter møtes for å snakke om tro, lese Bibelen og be sammen gjennom studietiden. De inviterer nye til fellesskap for å bli kjent med Jesus og livet som kristen. Studentlaget arrangerer aksjonsuker som «Godhetsuka», hvor man setter fokus på å gjøre noe for andre, eller «Skepsisuka», hvor de tar opp spørsmål og snakker ærlig om tro og tvil. Et studentlag inviterer til fester, arrangementer og turer, og gir mulighet til ledertrening, disippelgrupper med mer.

Kristenrussen

Krussen står sammen og hjelper hverandre til å leve ut troen sin i russetida. Sammen peker de på Jesus og viser Guds kjærlighet til venner og medruss gjennom praktiske handlinger, ord og tilstedeværelse.

 

Laget sin historie

Laget ble stiftet 12. mars 1924 av blant andre Carl Fredrik Wisløff og Ole Hallesby. Foranledningen var den lange og pågående kirkestriden. Studenter som tilhørte den mer konservative og pietistiske fløyen av Norges kristelige studentforbund brøt ut fordi forbundet hellet mot den liberale teologi.