Søk skoleplass
Søk skoleplass

Her kommer en unik mulighet til å bli en del av staben ved Hald internasjonale skole, skoleåret 2021– 2022. Som trainee hos oss vil du få ansvaret for sosiale medier, videoproduksjon, markedsføring, websider og kommunikasjon. Du vil samarbeide tett med resten av staben og ha rektor som nærmeste overordnede. Du vil også jobbe sammen med en utenlandsk og en norsk trainee i det daglige. Våre traineer bor på internatet sammen med studentene og forventes å delta i skolens sosiale liv.

Arbeidsoppgaver: 

 • Hovedansvar for oppdatering av websider, youtube, snapchatinstagramfacebook og eventuelt andre sosiale medier gjennom hele året 
 • Filming og redigering av film om livet på Hald og ute i praksis 
 • Ansvar for annonsering på sosiale medier og google 
 • Markedsføring av Hald internasjonale skole gjennom hele vinterhalvåret sammen med den andre norske trainee’en gjennom:     
  • Sosiale medier 
  • Stand  festivaler (Impuls x 2, Explore, Get-Focused osv) 
  • Besøke skoler (Videregående, folkehøyskoler, bibelskoler, høyskoler etc) 
  • Annet markedsføringsarbeid 
  • Stand på sommerfestivaler sommeren 2022 (Arena, Ung Landsmøte, Skjærgårds, Ten-Oase, etc) 
 • Delta på stabsmøter, stabsdager og seminarer sammen med resten av staben 
 • Noe praktisk og sosialt arbeid ved behov

 

Dette kan vi tilby: 

 • Lønn som trainee, 40% av lønnstrinn 24 
 • Fri bolig, telefon og forsikring 
 • Gratis kost i kursperiodene 
 • Veiledning med en (annen) fast ansatt i staben 
 • Mulighet til å utvikle erfaring og kunnskap på sosialt arbeid, formidling, drift og ledelse. 
 • Bli kjent med et fantastisk Hald-kull 
 • Bli del av det positive stabsfelleskapet ved HIS 
 • 10-14 dager opphold  i Afrika, Asia eller Sør-Amerika for å filme og ta bilder av studenter på praksisstedet.   

 

Dette er egenskaper vi ønsker 

 • Ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert 
 • Erfaring med foto og videinkludert redigering 
 • Teft for design, video, foto og sosiale medier 
 • Ha gode relasjonelle ferdigheter både i forhold til studenter på Hald og ikke minst i markedsføring av skolen 
 • Evne og vilje til å være lojal mot skolens policy og profil 
 • Førerkort for bil 
 • Fordel å ha vært Hald-student, men ikke avgjørende 

 En må regne med arbeid i på kvelder og i helger samt reiser i Norge og utlandet. Personlig  egnethet vektlegges. 

Oppstart er 1. august 2021.

Send en kortfattet søknad med cv til agnar.aasland@hald.no innen 1.mars.  Skriv litt om din motivasjon for å søke på jobben, relevante kvalifikasjoner og hvorfor du tror du er godt egnet. 

For spørsmål, kontakt rektor Agnar Aasland

Agnar Aasland

Rektor agnar.aasland@hald.no + 4795744963