Ny programmedarbeider på Connect

Vi har gleden av å presentere Elisabeth Helgøy (28) som vår nye programmedarbeider på Connect.   Programmedarbeideren har ansvar for de utenlandske studentene på programmet og har også mye undervisning og veiledning med norske og utenlandske studenter på tvers av programlinjene.

Elisabeth kommer fra stillingen som Barne- og familiekonsulent i Acta Trøndelag. Etter videregående gikk Elisabeth på Hald og var utplassert i Kenya. Elisabeth er har PPU og er utdannet innenfor religion, kultur og samfunn fra MF og NLA. Hun har også to år ved Sagavoll folkehøyskole.

Vi gleder oss til å få Elisabeth inn i staben med hennes engasjement, liv og klokskap.

 

Elisabeth sier selv:

Min motivasjon for jobben på Hald Internasjonale Skole er å få være en del av et godt, flerkulturelt miljø med fokus på misjon og interkulturell kommunikasjon.  

Jeg brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus, og for å vise nestekjærlighet for medmennesker. Jeg ønsker at mennesker – både lokalt og globalt – skal føle seg sett og ivaretatt, og at de skal få bli kjent med Gud og Hans kjærlighet.  

I den nye stillingen min gleder jeg meg til å bli kjent med nye mennesker, både internasjonale og norske elever, samt kollegaer og andre. Jeg ser frem til å lære mer, og til å få bli bedre kjent med andre mennesker og kulturer.