Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Søknad 2021-2022

Søknadsskjema for skoleåret 2021-2022 blir lagt ut innen 1.november
Opptaket starter 1. desember og vil deretter foregå fortløpende.

Opptakskriterier

Det kreves fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse for å bli tatt opp som student ved Hald Internasjonale Senter. Programmet passer best for personer i alderen 19-25 år. Språkkunnskap, organisasjonserfaring, innstilling og motivasjon vil vektlegges ved opptaksprøven (intervju). Yrkeserfaring eller utdannelse fra høyskole og universitet er en fordel.

 

For fullstending reglement for opptak, studier, eksamen, klage og skikkethetsvudering:  Les her