Søknadsprosessen

Etter at du har sendt inn din søknad til oss vil du bli kontaktet av oss ganske kjapt etterpå. En av våre programledere ringer deg og avtaler et intervju/samtale med deg.  

Målsettingen med intervjuet er at vi som skole skal bli best mulig kjent med deg. Våre studenter reiser i praksis i team og det er et mål at disse teamene skal være best mulig sammensatt. Vi ønsker også at du gjennom intervjuet skal få all den informasjonen du trenger for å kunne bli godt kjent med vårt studieår. 

Etter intervjuet blir du kontaktet av oss pr telefon eller mail med tilbud om studieplass dersom du er blitt tatt opp som student. Dette gjøres fortløpende. Deretter får du en 14-dagers svarfrist for mottak av studieplass og innbetaling av depositum.