Spørsmål og svar

Er det muligheter for å vaske tøyet sitt på Hald?

Vi har to vaskerom, hver med to vaskemaskiner, to tørketromler og tørkemuligheter.

Kan man lage sin egen mat på Hald?

Ja, utenom de faste måltidene har man mulighet til å lage sin egen mat på våre to studentkjøkken.

Kan man bo på enerom på Hald?

Vi tilbyr tomanns- eller firemannsrom. Dette er god interkulturell læring og en god forberedelse til utenlandspraksisen der en ofte bor tett på teammate. Ved helt spesielle hensyn kan det likevel åpnes opp for enerom.

Hva er inkludert i prisen på Hald?

Egenandelen for skoleåret er kr 149 000. Det dekkes alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet. Det betyr kost og losji i Norge og på praksissted, reise til og fra praksissted, visum og undervisning. Du må i tillegg beregne noen egne kostnader til å dekke vaksiner, lommepenger og eventuell ferie mens du er i utlandet.

Kan man søke om lån og stipend fra Lånekassen?

Ja, man kan søke om lån og stipend. Se mer informasjon under fanen “Hva koster det?”

Får man tilleggspoeng for å gå på Hald?

Ja, man får to tilleggspoeng etter å ha fullført studiet på Hald.

Får man studiepoeng for å gå på Hald?

Du får 60 studiepoeng på fagskolenivå i Tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid ved å gå et år på Hald Internasjonale Skole. Disse poengene kan ved enkelte høyskoler og universiteter gi innpass i studier på høyere nivå. Vi har inngått samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen og VID Vitenskapelige høyskole om konkret innpass.

Foregår undervisningen på norsk?

Nei, nesten all undervisning er på engelsk. Omtrent halvparten av studentene er fra andre land og både undervisning og sosialt snakk foregår som regel på engelsk.

Hvorfor har dere intervju før opptak?

Hovedgrunnen til at vi har intervju er at vi ønsker å bli godt kjent med søkeren før vi skal sette sammen gode team. Men det er også viktig for oss at du som søker får en god mulighet til å få den informasjonen du trenger for å bli kjent med vårt studietilbud før du eventuelt takker ja til en plass.

Må man være kristen for å være student på Hald?

Hald Internasjonale skole baserer seg på kristne verdier, men man trenger ikke være kristen for å være student hos oss. Hvert år har vi noen studenter som ikke identifiserer seg med den kristne tro og som for eksempel er hinduer, muslimer eller ateister/agnostiker.

Kan man bestemme hvilket land man vil reise til i praksis?

I søknaden blir man bedt om å sette opp prioriterte program og land. Dette blir i stor grad tatt hensyn til, men noen ganger er dette ikke mulig på grunn av at det er begrenset antall plasser, teamsammensetning eller fordi programleder og du som søker blir enig om at et annet alternativ vil passe deg bedre.

Hva må jeg ta med meg til Hald?

Du får en pakkeliste sammen med annen informasjon når du tas opp som student og takker ja til plassen.

Hva må jeg ta med meg til utlandet?

Dette får du mer informasjon om når du kommer til Hald. Du skal også hjem minst en gang før du reiser til utlandet.

Hvilke vaksiner må jeg ta?

Når du har fått vite hvilket land du skal til kan du ta kontakt med det lokale vaksinekontoret. De vil veilede deg i hvilke vaksiner du trenger. Det er ditt eget ansvar at du tar de vaksinene du trenger, men noen land krever også bevis for at du har tatt enkelte vaksiner ved innreise, f.eks gulfeber. På generelt grunnlag fraråder vi malaria-medisinen Lariam pga bivirkningene, men det finnes andre gode alternativer. For å kunne ta de mest vanlige vaksinene er det viktig at du fra før har tatt BCG vaksinen.

Må jeg tegne egen reiseforsikring?

Nei, vi tegner felles reiseforsikring for utestasjonert personell gjennom Gauda/Gjensidige forsikring. Denne gjelder hele perioden du er i utlandet. Reiseforsikring og innboforsikring for tiden du er på Hald må du ordne selv. Dette er ofte inkludert i familiens forsikringer, men sjekk det opp.

Kan jeg reise hjem (for eksempel på juleferie) mens jeg er i praksis i utlandet?

Nei, man skal ikke reise hjem mens man er i praksis. Eventuelle grunner til å reise hjem kan være sykdom hos deg eller familie Man får ferie i utlandet, men den skal tas ut i det landet man er i praksis.

Har man noe ferie/fri når man er i praksis i utlandet?

Alle får en ukes ferie. Tidspunktet skal avtales med lokal kontaktperson og programleder.

Kan jeg få besøk av familie eller venner mens jeg er i praksis i utlandet?

Ja, det er mulig å få besøk, men dette skal hovedsakelig legges til når du har ferie selv. Det må også avtales med lokal kontaktperson og programleder, og skal ikke overstige 2 uker.

Er det internett-tilgang der vi skal bo i utlandet?

Det kommer an på hvor du skal bo. Ikke alle har internett-tilgang på bosted, men det vil være mulig å oppsøke internett-tilgang jevnlig.

Hvordan ser dagen ut på Hald i kursperioden?

En vanlig dag på Hald har undervisning fra klokken 09.00-15:45, men med 1 times pause midt på dagen. Da serveres middag. Det er stort sett fri på ettermiddag og kveld, men det foregår mye sosialt da.

Hvordan bor man når man er i praksis i utlandet?

Det varierer fra sted til sted. Alternativene er i vertsfamilie, i egen leilighet, i rom/leilighet på internatskole eller andre institusjoner eller i kollektiv. Man kan som regel ikke velge, dette bestemmes av partner.

Hva er forskjellen mellom en fagskole og f.eks folkehøyskole eller bibelskole?

Hva en fagskole er og forskjellen mellom Hald internasjonale skole og en folkehøyskole eller bibelskole kan du lese mer om her

Hvor finner jeg vedtektene til skolen?

Vedtektene for Hald internasjonale skole finner du ved å klikke her

Hvordan går jeg frem dersom jeg skal varsle om kritikkverdige forhold ved skolen?