Søk skoleplass
Søk skoleplass

Strømmestiftelsen-en av eierene av Hald internasjonale skole

Strømmestiftelsen er en bistandsorganisasjon som bekjemper fattigdom ved å gi mennesker utdanning og jobb. Vi drømmer om en verden uten fattigdom.

Strømmestiftelsen driver utvekslingsprogrammet Act Now på Hald.

Vi bekjemper fattigdom

– Umulig, sier kanskje noen. Men den stoltheten og verdigheten vi ser hos hvert menneske som selv kjemper seg ut av fattigdom, er vårt bevis på at arbeidet virker. Det er ikke lett, men hver dag ser vi mennesker som klarer nettopp det.
Den lokale forankringen står så sterkt i arbeidet. Våre regionkontor ligger i Mali, Uganda og Sri Lanka og ledes og drives kun av lokalt ansatte. Det er både kostnadseffektivt og gir dyktige ansatte som kjenner de lokale forholdene og som vet hvor behovet er størst.
Våre ansatte jobber tett med lokale partnere. Vår modell gjør at ringvirkningene fortsetter også etter at vårt arbeid er avsluttet, fordi kompetansen og kunnskapen blir værende i lokalsamfunnet. Gode eksempler på dette er vårt livsmestringskurs for ungdom Sjef i eget liv, og Speed Schools, hurtigskoler for barn i Vest-Afrika.

 

Jobbskaping

Vi vil skape jobber som gir mennesker mulighet til selv å kjempe seg ut av fattigdom.

Utdanning

Vi bekjemper fattigdom med utdanning, og vi jobber spesielt for jenter og andre som har falt utenfor skolen.

Samfunnsbygging

Vi er ikke bare enkeltpersoner, vi er også del av et samfunn. Derfor jobber vi bredt slik at alle kan stå sammen i kampen mot urettferdighet.

 

Utdanning bygger evner, ferdigheter og kunnskap

Utdanning kan du bære med deg over alt. Den kan ingen ta fra deg. Når barn og voksne får utdanning, skaffer de seg et fundament for å kunne skape positive endringer. Utdanning gir:

1. Grunnlag for økonomisk utvikling

2. Kunnskap om helse og egen livssituasjon

3. Økt selvtillit og samhold mellom mennesker

 

Jobbskaping

Hvordan skapes jobbene?

1. Strømmestiftelsen gir fattige, idérike mennesker tilgang til yrkesopplæring og små lån slik at de kan få en inntekt og en tryggere framtid.

2. Fattige får sjelden ta opp lån i vanlige banker. De mangler ofte sikkerhet og egenkapital. Dette problemet gjør vi noe med.

3. Gjennom yrkesopplæring og spare- og lånegrupper får fattige muligheten til å utvikle egne ideer og skape seg et levebrød.

4. Fattige mennesker bør fremheves som ressurser, ikke passive mottakere. De kan og de vil gjøre noe med eget liv, bare de får muligheten.

 

Samfunnsbygging

1. Overalt i verden blir mennesker undertrykt. Mangel på penger gir fattige mangel på frihet og valg, mens i mange samfunn er også kastesystem og gamle kjønnsroller sterkt gjeldende for å holde mennesker nede.

2. Strømmestiftelsen er en rettighetsbasert organisasjon. Vi jobber for at mennesker i våre prosjekter får sine rettigheter oppfylt, slik at de kan leve i et mer rettferdig samfunn og få tro og styrke på at de selv kan bidra til forandringen.

3. Sammen blir man sterkere til å kreve sin rett. Strømmestiftelsen gir menneskene i våre prosjekter opplæring og verktøy så de kan lære om sine egne rettigheter, få tro på seg selv og mulighetene til å påvirke sitt eget samfunn.