Studentombud

Inger Johanne Aa Shealy  er Hald internasjonale skoles studentombud. Hun kan hjelpe hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen. Studentombudet er uavhengig, har taushetsplikt, også overfor skolen. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Det er gratis å få hjelp eller bistand.

Ta gjerne kontakt hvis du:

  • har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen.
  • vurderer å varsle om trakassering. Studentombudet kan hjelpe deg med å se på mulighetene du har og konsekvenser disse kan få for deg.
  • er mistenkt for fusk. Studentombudet kan se på saken, og eventuelt bistå deg (som en nøytral tredjeperson) fram til du får rett til advokatbistand (dekket av høyskolen).
  • har behov for bistand ved søknader eller klager til skolen. Studentombudet kan lese gjennom utkast og hjelpe deg å få fram det er som er viktigst og mest relevant i saken din.
  • har behov for bistand ved møter mellom deg og institusjonen. Studentombudet kan være med som en nøytral tredjepart.
  • har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg. Dersom studentombudet ikke er riktig person kan hun hjelpe deg til å finne rett vei videre.
  • har en sak og opplever at du ikke får svar fra skolen.

Studentombud

Inger Johanne Aa Shealy

Studentombud ijas04@gmail.com 40408633