Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Generell informasjon

Hald Internasjonale Senter tilbyr et fagskoleår av «en annen verden», der du får langvarig praksis i en ny og fremmed kultur som utvekslingsstudent gjennom NOREC (Norwegian Agency for exchange cooperation). Skolen har hovedfokus på tverrkulturell forståelse som du får gjennom relevant praksis i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. I tillegg er skolemiljøet i Norge preget av studenter fra alle disse verdensdelene. Det er et spennende møtested der du blir utfordret og forberedt på noe av det som vil møte deg når du kommer ut i praksis.

Skoleåret ser slik ut

August – september: Seks uker forberedelseskurs med fokus på å møte en ny kultur, og på fordypningsemnene på hvert enkelt utvekslingsprogram.

Oktober – april: Seks måneder praksisopphold i utlandet.

April – juni: : Åtte uker med kurs, debriefing og undervisning i fordypningsemnene og mye praktisk volontørarbeid.

En viktig del av skoleåret er volontørarbeidet i etterkant av praksisoppholdet. Her får du anledning til å formidle noe av det du har opplevd i løpet av praksisperioden, til andre. Studentene gjør vanligvis noe volontørarbeid utover sommeren på festivaler og leirer.

 

Emner:

Studiet i Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid tilsvarer 60 studiepoeng på fagskolenivå og emnene er fordelt som dette: 

Kultur og interkulturell kommunikasjon, 15 stp

Kristen tro og etikk, 5 stp

Bærekraftig utvikling, 5 stp

Formidling og påvirkningsarbeid, 10 stp

Ledelse og personlig vekst, 10 stp

Fordypningsemner: 

Bibel, misjon og diakoni, 15 stp ( Connect og Interact)

Fattigdomsbekjempelse, 15 stp (Act Now)

Link til fullstendig fagplan

 


Opptakskriterier

Det kreves fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse for å bli tatt opp som student ved Hald Internasjonale Senter. Programmet passer best for personer i alderen 19-25 år. Språkkunnskap, organisasjonserfaring, innstilling og motivasjon vil vektlegges ved opptaksprøven (intervju). Yrkeserfaring eller utdannelse fra høyskole og universitet er en fordel.

 

For fullstending reglement for opptak, studier, eksamen, klage og skikkethetsvudering:  Les her


Økonomi

Egenandelen er kr. 99 000,- Da dekkes alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet (kost og losji i Norge og på praksissted, reise, visum, undervisning etc.) Du må beregne noe ekstra kostnader til vaksinasjon, bøker og lommepenger utenom.
Hald Internasjonale Senter er en fagskole godkjent av NOKUT. Studentene kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. All kommunikasjon skjer direkte mellom deg som student og Lånekassen.

 

Team

Vi sender primært ut studentene våre i team på to og to, og med det får en oppleve kulturen på nært hold uten å være i en getto av norske. Det er fantastisk å få lov til å oppleve å samarbeide og bli kjent med et annet menneske på denne måten. Teamene blir satt sammen etter nøye vurderinger etter intervjurunden.

Studiepoeng

Du får 60 studiepoeng på fagskolenivå i tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid ved å gå et år på Hald Internasjonale Senter.  Disse poengene kan ved enkelte høyskoler og universiteter innpasses i studier på høyere nivå. Vi har inngått samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen og VID Vitenskapelige høyskole om konkret innpassninger. Les avtalene her: 

Avtale med VID

Avtale med NLA

Konkurransepoeng

Du får to tillegspoeng for opptak til høyere utdanning dersom du fullfører et år på Hald Internasjonale Senter. 

Vedtekter

Klikk her for å lese våre vedtekter

Varslingsrutiner

Klikk her for å lese våre varslingsrutiner

Klikk her for å varsle anonymt

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

NOREC (Norwegian Agency for Exchange Cooperation)

Alle våre tre program er støttet av NOREC, som tidligere het Fredskorpset. NOREC er en del av den statlige utviklingspolitikken. NOREC gir unge mennesker i Norge og utviklingsland mulighet til å oppleve hverandres virkelighet. Oppdraget til NOREC er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomhet og lokalsamfunn.

Fredskorpset ble opprettet i 1963 for å sende folk fra Norge, og ble endret i 2000 for å drive med gjensidig utveksling. Stortinget setter hvert år av penger i statsbudsjettet til dette. Oppdraget til Fredskorpset er å legge til rette for gjensidig læring og utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. De gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon.