Utvekslingsland

Oversikt over praksisland

På kartet ser du hvor i verden våre tre programmer holder til. Ønsker du å vite mer om hvert av landene kan du enten trykke på ikonet på kartet eller lese et kort utdrag lenger ned på siden.

Colombia

Her er det gode muligheter til å lære seg godt spansk og få venner på egen alder! Laget i Colombia (UCU) har bibelgrupper og aktiviteter på mange universiteter og danner et sterkt tverrkirkelig felleskap blant studenter over hele Colombia. Les mer om Colombia

Frankrike

Vi sender studenter til Frankrike for første gang gjennom Connect Les mer om Frankrike

Spania

I Spania kan du få praksis i Barcelona der du får delta i integreringsarbeid for immigranter som kommer fra Nord-Afrika til Spania. Les mer om Spania

Hongkong

I Hongkong får du både bidra i kirkens sosiale arbeid og i ungdomsarbeidet i lokale menigheter. Les mer om Hongkong

Tanzania

I Tanzania har Act Now to praksisplasser, en i Singida med organisasjonen SEMA og en i Dar es Salaam med organisasjonen OCODE. Les mer om Tanzania

Uganda

Act Now har utveksling med Strømmestiftelsen sine partnere i Uganda, CEFORD og CBS-Pewosa. Les mer om Uganda

Bangladesh

Høsten 2021 ønsker vi å sende et norsk pioner-team som skal delta i det generelle arbeidet i Bible Students Fellowship of Bangladesh (BSFB). Det betyr å være med å planlegge leirer og seminarer, delta i engelskopplæring gjennom bibelgrupper på engelsk, bygge nettverk mellom BSFB og ungdommer i menigheter, og gjøre praktiske oppgaver tilknyttet hovedkontoret i Dhaka og på kurs- og konferanse-senteret UGBM driver i utkanten av byen. Les mer om Bangladesh

Nepal

I Nepal har både Interact og Act Now utvekslinger. Interact utveksler med lagsbevegelsen i Nepal, NBCBS, mens Act Now utvekslier med Strømmestiftelsen sine partnerorganisasjoner SAHAS og ABC. Les mer om Nepal

Brasil

I Brasil har både Interact og Connect utveksling, henholdsvis med organisasjonene ABU og Movimento Encontrau. Les mer om Brasil

Madagaskar

Både Connect og Interact har utveksling til Madagaskar, henholdsvis med den lutherske kirken (FLM) på Madagaskar og med lagsbevegelsen på Madagaskar. Les mer om Madagaskar