Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Bangladesh med Interact

Høsten 2022 ønsker vi å sende et norsk pioner-team som skal delta i det generelle arbeidet i Bible Students Fellowship of Bangladesh (BSFB).

  • Du bor og jobber i hovedstaden Dhaka. Hybel i samme bygg som administrasjonen. Kokken i 5. etasje sørger for at alle får mat daglig.
  • Jobber for organisasjonen BSFB (tilsvarende Laget i Norge).
  • Vær med å planlegge leirer og seminarer.
  • Delta i engelskopplæring gjennom bibelgrupper på engelsk.
  • Bygge nettverk mellom BSFB og ungdommer i menigheter.
  • Praktiske oppgaver knyttet til hovedkontor og til kurs- og konferansesenter i utkanten av byen.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til samarbeidspartnere (helseinstitusjon som gir hjelp til og oppfølging av spedalske, støtteprosjekt som gir skolegang og innkvartering til foreldreløse barn og mødrehjem for unge alenemødre).
  • Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – Bible Students Fellowship of Bangladesh (BSFB)

BSFB er en ny og spennende samarbeidspartner fra høsten 2020. BSFB er Bangladesh sitt svar på Laget i Norge, og driver et omfattende arbeid og samarbeid med mange humanitære bistandsprosjekter og menigheter i landet. BSFB er en organisasjon med rundt 50 ansatte. De driver studentlag på over 100 skoler og universiteter.

BSFB er en av få lagsbevegelser i verden som er direkte involvert i bibeloversettelser. Mellom 10 og 15 av BSFB sin stab arbeider på fulltid med å oversette Bibelen til noen av de 50 språkgruppene i Bangladesh som ikke har Bibelen på sitt eget morsmål. For tiden jobber de med å oversette Bibelen til språkene Mahale, Koch, Paharia og Pangkhua.

Om Bangladesh

Bangladesh er en republikk i Sør-Asia som vesentlig består av deltaområdene til elvene Ganges og Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et lite område helt i sørøst hvor Bangladesh grenser til Myanmar (Burma).

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste og minst utviklede.

Etter å ha tilhørt Britisk India ble Bangladesh i 1947 en del av staten Pakistan. En borgerkrig i 1971 førte til at Bangladesh ble proklamert som uavhengig republikk.

Bangladesh har en rik og mangfoldig kultur, med sterk innflytelse fra muslimske, hinduistiske og buddhistiske tradisjoner. Språklig og kulturelt har Bangladesh mye til felles med den indiske delstaten West Bengal, som grenser til Bangladesh i sørøst.

Bangladesh har lange tradisjoner innen dans, musikk og keramikk. Landet har mange kulturminner, både buddhistiske og hinduistiske templer og muslimske moskeer.

Les mer om BSFB – Bible Students Fellowship of Bangladesh