Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Brasil med Interact og Connect

I Brasil har Interact utveksling i Juiz de Fora med organisasjonen ABUB og Connect har utveksling sør i Brasil med organisasjonen Movimento Encontrau.

Interact

Juiz de Fora

 • Du bor i byen Juiz de Fora
 • Jobber for organisasjonen ABUB på et av byens største universiteter
 • Arranger bibelgrupper og engelske samtalegrupper med brasilianske studenter
 • Jobb kreativt i det lokale arbeidet og bli kjent med unge på din alder
 • Delta ukentlig på sosialt prosjekt rettet mot vanskeligstilte barn, ungdommer og familier (kirkelig omsorgstjeneste)
 • Delta på tre ukers utfordrende, lærerik og gøy ledertreningskonferanse (IPL-Instituto de Preparacâo de Lidres) i byen Espirito Santo. Praksisperiode i brasiliansk kirke og vennskap med brasilianere fra hele landet

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Connect

Sør i Brasil

 • Bo i byene Panambi eller i byen Curitiba
 • Intensivt språkkurs ved ankomst i Curitiba og videre ukentlig språkkurs på praksisstedet
 • Jobb for organisasjonen Movimento Encontrao
 • Arbeid knyttet til fattige og sårbare grupper f.eks på senter for hjemløse, flyktningmottak og senter for ungdommer som bor i favelaen (slummen i Brasil).
 • Arbeid med å skape levende menigheter for unge og gamle med arbeidsoppgaver rettet mot ledertrening og ungdomsarbeid i form av ungdomsgudstjenester og smågrupper for ungdommer
 • Bidra med planlegging og gjennomføring av søndagsskolearbeid for barn og unge i ulik alder
 • Lengre periode med leirarbeid hvor det også vil bli gitt ledertrening
 • Lede «English club», ungdommer praktiserer engelsk gjennom undervisning, debatter og ulike aktiviteter
 • Besøke lokale skoler for å arrangere workshops

Forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen vil kunne forekomme, og det vil være fokus på å tilpasse aktiviteter og oppgaver etter studentenes forutsetninger og ønsker.

Partner – Alianca Biblica Universitaria do Brasil (ABUB)

Laget i Brasil (ABUB) har bibelgrupper og aktiviteter på over 80 universiteter over hele landet. ABUB danner et sterkt tverrkirkelig felleskap blant studenter over hele Brasil.

ABUB er opptatt av det ungdommer er opptatt av: identitet, rettferdighet, politikk og miljø. Det preger også samlingene i ABUB. De sitter gjerne i kantina på universitetet og diskuterer TV-serier, kjønnspolitikk og presidentvalg med Bibelen oppslått mellom seg.

 

Partner – Movimento Encontrão (ME)

Movimento Encontrão (ME) er en lokal misjonsorganisasjon som NMS samarbeider med i Brasil. ME jobber tett med lokale menigheter i Brasil og har fokus på menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring.

I Brasil er det store forskjeller mellom rike og fattige og et viktig mål for ME er at menighetene tar et sosialt ansvar for lokalsamfunnet. Flere av menigheten ME arbeider med deltar i sosiale prosjekter for barn, ungdommer og familier som er utsatte i samfunnet.

 

Om Brasil

Brasil er landet som har alt! Natur, kultur, befolkning med opprinnelse fra hele verden, dans, fotball, musikk og religion.

Strendene, fotball og karneval er kanskje det Brasil er mest kjent for, men det er også store økonomiske forskjeller i Brasil og det er mange mennesker som lever i fattigdom og i slumområder som kalles favela.