Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Brasil med Interact og Connect

I Brasil har både Interact og Connect utveksling, henholdsvis med organisasjonene ABU og Movimento Encontrau.

NB! Brasil utgår som praksisland for Interact skoleåret 2021-2022

Arbeidsoppgaver og bosted, Interact Brasil

Om du er initiativrik og selvstendig kan dette være plassen for deg.

Den første tiden din vil gå med til å lære portugisisk. Du vil bo i byen Juiz de Fora der mange kommer for å studere, og du vil hovedsakelig jobbe på et av byens største universitet. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å arrangere bibelgrupper og engelske samtalegrupper på universitetets campusområde i samarbeid med brasilianske studenter. Her er det mulighet for å bidra kreativt i det lokale arbeidet. Ettersom du vil jobbe så sentralt får du mulighetene til å bli kjent med mange brasilianere på din egen alder og få innblikk i hverdagen deres. I tillegg til dette vil du også jobbe ukentlig på et sosialt prosjekt rettet mot vanskeligstilte barn, ungdommer eller familier. Dette er en kirkelig omsorgstjeneste.

Tre uker i januar vil du delta på IPL (Instituto de Preparacão de Lidres) som ligger i byen Espirito Santo. Dette er en utfordrende, lærerik og gøy ledertreningskonferanse for unge fra hele Brasil. Her vil du i noen dager også få en praksisperiode i en brasiliansk kirke, samtidig som du knytter vennskap med brasilianere fra alle deler av landet.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

 

Arbeidsoppgaver og bosted Connect Brasil

Du begynner oppholdet i Brasil med ca 3 ukers språkkurs i portugisisk i Curitiba, byen der Movimento Encontrão har sitt hovedkontor. Deretter reiser du med din teammate til byen der du skal bo og ha praksis det meste av oppholdet. For 2021-2022 vil du mest sannsynlig ha praksis sør i Brasil, enten i byen Panambi eller i byen Luzerna.

I denne praksisen får du være med i arbeidet med å skape levende menigheter for både unge og gamle og arbeidsoppgavene vil være rettet mot ledertrening og ungdomsarbeid.

I tillegg vil du mange steder også ha oppgaver knyttet til en institusjon som arbeider med fattige og sårbare grupper.

Du vil ha praksis i en lokal menighet som Movimento Encontrão samarbeider med. I menighetene vil hovedfokus være på arbeid med ungdom og ledertrening. Dette kan være tradisjonelt ungdomsarbeid, ungdomsgudstjenester, leirer, smågrupper for ungdommer og generell ledertrening. I menigheten er det gode muligheter å bli kjent med andre mennesker og få gode venner.

I tillegg til praksisen i menighetene skal du ha praksis knyttet til lokale sosiale prosjekter som retter seg mot sårbare grupper i samfunnet. Det kan være å hjelpe til ved rehabiliteringsprogram for rusmisbrukere eller i arbeid med hjemløse ungdommer.

Noen steder kan du få ansvar for å lede noe som kalles «English Club”, som er et konsept der mennesker skal praktiserer sin engelsk gjennom undervisning, debatter og forskjellige aktiviteter. Du kan også få i oppgave å besøke lokale skoler for å arrangere workshops.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – Alianca Biblica Universitaria do Brasil (ABUB)

Laget i Brasil (ABUB) har bibelgrupper og aktiviteter på over 80 universiteter over hele landet. ABUB danner et sterkt tverrkirkelig felleskap blant studenter over hele Brasil.

ABUB er opptatt av det ungdommer er opptatt av: identitet, rettferdighet, politikk og miljø. Det preger også samlingene i ABUB. De sitter gjerne i kantina på universitetet og diskuterer TV-serier, kjønnspolitikk og presidentvalg med Bibelen oppslått mellom seg.

 

Partner – Movimento Encontrão (ME)

Movimento Encontrão (ME) er en lokal misjonsorganisasjon som NMS samarbeider med i Brasil. ME jobber tett med lokale menigheter i Brasil og har fokus på menighetsplanting og menighetsutvikling, ungdoms- og familiekonferanser, lederutvikling og disippelgjøring.

I Brasil er det store forskjeller mellom rike og fattige og et viktig mål for ME er at menighetene tar et sosialt ansvar for lokalsamfunnet. Flere av menigheten ME arbeider med deltar i sosiale prosjekter for barn, ungdommer og familier som er utsatte i samfunnet.

 

Om Brasil

Brasil er landet som har alt! Natur, kultur, befolkning med opprinnelse fra hele verden, dans, fotball, musikk og religion.

Strendene, fotball og karneval er kanskje det Brasil er mest kjent for, men det er også store økonomiske forskjeller i Brasil og det er mange mennesker som lever i fattigdom og i slumområder som kalles favela.