Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Hongkong med Connect

I Hongkong får du både bidra i kirkens sosiale arbeid og i ungdomsarbeidet i lokale menigheter.

Arbeidsoppgaver og bosted ELCHK Hongkong

I Hongkong får du både bidra i kirkens sosiale arbeid og i ungdomsarbeidet i lokale menigheter.

Deler av praksisen vil være knyttet til en lokal skole der du deltar i planlegging og gjennomføring av “Learning English for fun”. Dette er en aktivitet etter skoletid, for tweens, med fokus på å lære elevene engelsk. Her får du også bidra i forberedelse og gjennomføring av forskjellige arrangementer på skolen, som f.eks. julefest og feiring av kinesisk nyttår. I tillegg får du mulighet til å fortelle om din egen kultur og dine erfaringer i møte en annen kultur.

Praksis tilknyttet annet sosialt arbeid og andre institusjoner som ELCHK driver kan også bli aktuelt.

Din praksis kommer også til å være knyttet til en lokalmenighet, der du hovedsakelig skal jobbe med ungdomsarbeid. Du får være med å planlegge og gjennomføre spennende aktiviteter for ungdommene. I tillegg får du av og til besøke ungdomsarbeid i andre menigheter i ELCHK og være med å organisere workshops. Leirarbeid kan også være en del av praksisen.

Du kan lære kantonesisk gjennom regelmessig språkkurs gjennom hele praksisen.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong (ELCHK)

NMS var med å starte den lutherske kirken i Kina og i 1954 ble ELCHK en selvstendig kirke og NMS har siden den gang samarbeidet tett med ELCHK. ELCHK består av rundt 50 lokale menigheter i Hongkong. ELCHK driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og et stort sosialt og diakonalt arbeid som f.eks. rusforebyggende arbeid, arbeid med mennesker med rusproblemer, senter for utsatte barn og ungdommer og arbeid for å støtte unge gravide kvinner.

Om Hongkong

Hongkong er en millionby med noen av de mest tettbefolkede områdene i verden, men det finnes også store områder med skog og fjell med fine turområder og vakre sandstrender der du både kan bade og surfe. Det er en by med impulser fra mange forskjellige kulturer. Hongkong er et økonomisk sentrum med mange veldig rike mennesker. Samtidig er det en by med store forskjeller mellom fattig og rik. I løpet av de siste årene har forskjellene bare økt og nå lever 1 av 5 innbyggere i Hongkong under fattigdomsgrensen.

Les mer om ELCHK