Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Hongkong med Connect

I Hong Kong har Connect praksisplass gjennom organisasjonen ELCHK (lutherske kirke)

  • Du bor i Hong Kong.
  • Jobber for organisasjonen ELCHK (lutherske kirke).
  • Du har regelmessig språkkurs hele perioden og lærer kantonesisk.
  • Bidra i kirkens sosiale arbeid og i ungdomsarbeidet(aktiviteter, leirarbeid, workshops) i lokale menigheter.
  • Praksis på lokal skole der du deltar i planlegging og gjennomføring av «Learning English for fun». Bidra i forberedelse og gjennomføring av forskjellige arrangementer på skolen, som f.eks. julefest og feiring av kinesisk nyttår.
  • Praksis tilknyttet annet sosialt arbeid og andre institusjoner som ELCHK driver kan også bli aktuelt.

Forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen vil kunne forekomme, og det vil være fokus på å tilpasse aktiviteter og oppgaver etter studentenes forutsetninger og ønsker.

Partner – The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong (ELCHK)

NMS var med å starte den lutherske kirken i Kina og i 1954 ble ELCHK en selvstendig kirke og NMS har siden den gang samarbeidet tett med ELCHK. ELCHK består av rundt 50 lokale menigheter i Hongkong. ELCHK driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og et stort sosialt og diakonalt arbeid som f.eks. rusforebyggende arbeid, arbeid med mennesker med rusproblemer, senter for utsatte barn og ungdommer og arbeid for å støtte unge gravide kvinner.

Om Hongkong

Hongkong er en millionby med noen av de mest tettbefolkede områdene i verden, men det finnes også store områder med skog og fjell med fine turområder og vakre sandstrender der du både kan bade og surfe. Det er en by med impulser fra mange forskjellige kulturer. Hongkong er et økonomisk sentrum med mange veldig rike mennesker. Samtidig er det en by med store forskjeller mellom fattig og rik. I løpet av de siste årene har forskjellene bare økt og nå lever 1 av 5 innbyggere i Hongkong under fattigdomsgrensen.

Les mer om ELCHK