Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Madagaskar med Interact og Connect

Både Connect og Interact har utveksling til ulike steder på Madagaskar, henholdsvis med den lutherske kirken (FLM) og med lagsbevegelsen (UGBM).

Connect

 • Ulike praksisplasser som Antananarivo, på landsbygda utenfor Vohipeno og sør på Madagaskar i byen Fort-Dauphin. Oppgavene vil variere noe mellom de ulike praksisplassene.
 • Du jobber for organisasjonen FLM (den lutherske kirken).
 • Du starter med et intensivkurs i gassisk i Antsirabe.
 • Hovedfokuset vil være ungdomsarbeid (speider, kor og KRIK-lignende arbeid) og sosialt arbeid, samt arbeid med utvikling av unge ledere i kirken.
 • Praksis på for eksempel, døveskole, jordbruksskole (praktisk arbeid med dyr og jordbruk) eller senter for unge kvinner eller menn som er i en vanskelig situasjon. Arbeidet kan bestå av å lede leker/idrettsaktiviteter, undervisning knyttet til engelskopplæring, lederskap og miljø, lede timer i form og farge, lede engelsk-klubb (engelsk praktiseres gjennom debatter, øvelser, leker).

Forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen vil kunne forekomme, og det vil være fokus på å tilpasse aktiviteter og oppgaver etter studentenes forutsetninger og ønsker.

Interact

 • Praksisplasser er bydelen Sab Nam i Antananarivo og byen Toamasina ved kysten.
 • Du bor hos en gassisk vertsfamilie.
 • Du jobber for organisasjonen UGBM (gassisk lagsbeveglse).
 • Du starter med et intensivkurs i gassisk i Antsirabe.
 • Arbeidet består av engelskundervisning for barn og ungdom og planlegging og gjennomføring av leirer, turer og bibelgrupper. Eller arbeide på eldrehjem for fattige som ikke har råd til private tilbud, og støttende arbeide for ungdomskriminelle i fengsel.
 • Delta på ukentlige sportsaktiviteter (likt KRIK-arbeid).
 • Delta på workshops som setter miljøvern på dagsorden.
 • Gode engelskkunnskaper er nødvendig og fransk er en fordel. Praksis blir lagt opp i forhold til interesser og evner.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – FLM (Fiangonana Loterana Malagasy), Den lutherske kirken på Madagaskar

FLM ble startet av norske misjonærer for litt over 150 år siden og NMS har siden starten hatt et nært forhold til denne kirken. Idag har FLM ca 4 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende lutherske kirkene i verden.

Det er mange unge mennesker som kommer til kirkene. Kirken har ca 6000 menigheter på Madagaskar og har bla et omfattende arbeid med kor, speidere og søndagsskole. FLM er også og en kirke som har en stor betydning i samfunnet. De driver med mye sosialt arbeid og har mange forskjellige typer skoler og institusjoner, bla flere barne- og ungdomsskoler, jordbruksskoler, skole for døve, og senter for utsatte jenter og gutter. FLM har sin egen radiokanal og driver forskjellige helseprosjekter.

Partner – UGBM (Union des Groupes Bibliques de Madagascar)

UGBM er den gassiske lagsbevegelsen som driver kristent arbeid på skoler og universiteter på Madagaskar. UGBM har et stort antall medlemmer og har mye leirer og arrangementer i tillegg til de ukentlige treffene på skoler og studiesteder. UGBM gir gassiske ungdommer et fantastisk miljø for å bygge gode vennskap og erfare Bibelens relevans i hverdagen. Lagsmøtene er preget av sang og glede som lett smitter. UGBM sine samlinger er viktige for de som går der, og har også positive ringvirkninger på skoler og nærmiljøet. UGBM bygger det gassiske samfunnet ved å utruste unge mennesker til å leve ut sin tro med integritet.

 

Om Madagaskar

Madagaskar er en øy på utsiden av fastlands-Afrika som er omtrent like lang som Norge og dobbelt så bred. Madagaskar er kjent som “Solskinnsøya” med fantastiske hvite strender med palmer og blått hav, et helt spesielt dyreliv i regnskogene, med blant annet Lemurene som du ikke finner andre steder i verden, og en nydelig natur.

Gasserne er vennlige og rolige, og samtidig er Madagaskar preget av nød og fattigdom og landet er et av de fattigste landene i verden.