Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Madagaskar med Interact og Connect

Både Connect og Interact har utveksling til Madagaskar, henholdsvis med den lutherske kirken (FLM) og med lagsbevegelsen.

Arbeidsoppgaver og bosted Connect Madagaskar

I begynnelsen av praksisoppholdet vil du få et intensivkurs i gassisk, vanligvis i byen Antsirabe.

Hovedfokuset i denne praksisen vil være ungdomsarbeid (speider, kor og KRIK-lignende arbeid) og sosialt arbeid som drives av FLM, NMS sin samarbeidsorganisasjon på Madagaskar. Arbeid med utvikling av unge ledere i kirken vil være en viktig oppgave.

Noen dager i uken kan du også ha praksis på en eller flere av FLM sine skoler og institusjoner. Det kan være på en døveskole, jordbruksskole (praktisk arbeid med dyr og jordbruk) eller senter for unge kvinner eller menn som er i en vanskeligstilt situasjon. Her kan du få i oppgave å lede leker og idrettsaktiviteter, ha undervisning og aktivitet knyttet til engelskopplæring, lederskap og miljø, eller lede timer i tegning, form og farge. Noen steder kan du også få ansvar for å lede en «English Club”, som er et konsept der mennesker praktiserer sin engelsk gjennom feks debatter, øvelser og leker.

Connect har flere forskjellige praksisplasser på Madagaskar, bla. i hovedstaden Antananarivo , på landsbygda utenfor Vohipeno og sør på Madagaskar i byen Fort-Dauphin. Oppgavene vil variere noe mellom de ulike praksisplassene.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Arbeidsoppgaver og bosted, Interact Madagaskar

I begynnelsen av praksisoppholdet vil du få et intensivkurs i gassisk, vanligvis i byen Antsirabe.

Til lagsarbeidet på Madagaskar sender vi to studenter til bydelen Sab Nam i Antananarivo og to til byen Toamasina ved kysten. Her jobber du med engelskundervisning for barn og ungdom og planlegging og gjennomføring av leirer, turer og bibelgrupper i regi av UGBM. Trives du sammen med jevnaldrende og liker å få nye venner vil dette være perfekt for deg. Du vil også kunne arbeide på eldrehjem for fattige som ikke har råd til private tilbud, og støttende arbeide for ungdomskriminelle i fengsel. Du vil også være med på ukentlig sportsaktiviteter i UGBM, som minner om norsk KRIK-arbeid. UGBM ønsker å satse på bærekraft og aktiviteter som kan hjelpe gassere til lever mer miljøvennlig, og du kan bli involvert i workshops i UGBM som setter miljøvern på dagsorden.

Praksisarbeidet ditt blir lagt opp i forhold til interesser og evner. Gode engelskkunnskaper er likevel nødvendig for arbeidet du skal gjøre, og kan du noe fransk i tillegg blir du kjapt populær. I de seks månedene på øya vil du bo hos en vertsfamilie. Disse har hatt norske ungdommer hos seg før slik at overgangen til en ny kultur skal gå fint. Våre norske deltakere på Madagaskar får erfare varige vennskap med jevnaldrende, og gleder seg over den varme velkomsten de får i UGBM.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – Den lutherske kirken på Madagaskar (Fiangonana Loterana Malagasy – FLM)

FLM ble startet av norske misjonærer for litt over 150 år siden og NMS har siden starten hatt et nært forhold til denne kirken. Idag har FLM ca 4 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende lutherske kirkene i verden.

Det er mange unge mennesker som kommer til kirkene. Kirken har ca 6000 menigheter på Madagaskar og har bla et omfattende arbeid med kor, speidere og søndagsskole. FLM er også og en kirke som har en stor betydning i samfunnet. De driver med mye sosialt arbeid og har mange forskjellige typer skoler og institusjoner, bla flere barne- og ungdomsskoler, jordbruksskoler, skole for døve, og senter for utsatte jenter og gutter. FLM har sin egen radiokanal og driver forskjellige helseprosjekter.

Partner – Union des Groupes Bibliques de Madagascar (UGBM)

UGBM er den gassiske lagsbevegelsen som driver kristent arbeid på skoler og universiteter på Madagaskar. UGBM har et stort antall medlemmer og har mye leirer og arrangementer i tillegg til de ukentlige treffene på skoler og studiesteder. UGBM gir gassiske ungdommer et fantastisk miljø for å bygge gode vennskap og erfare Bibelens relevans i hverdagen. Lagsmøtene er preget av sang og glede som lett smitter. UGBM sine samlinger er viktige for de som går der, og har også positive ringvirkninger på skoler og nærmiljøet. UGBM bygger det gassiske samfunnet ved å utruste unge mennesker til å leve ut sin tro med integritet.

 

Om Madagaskar

Madagaskar er en øy på utsiden av fastlands-Afrika som er omtrent like lang som Norge og dobbelt så bred. Madagaskar er kjent som “Solskinnsøya” med fantastiske hvite strender med palmer og blått hav, et helt spesielt dyreliv i regnskogene, med blant annet Lemurene som du ikke finner andre steder i verden, og en nydelig natur.

Gasserne er vennlige og rolige, og samtidig er Madagaskar preget av nød og fattigdom og landet er et av de fattigste landene i verden.