Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Nepal med Interact eller Act Now

I Nepal har både Interact og Act Now utvekslinger. Interact utveksler med lagsbevegelsen i Nepal, NBCBS, mens Act Now utveksler med Strømmestiftelsen sine partnerorganisasjoner SAHAS og ABC.

Interact

Katmandu og landsbygda

 • Bo i leilighet på hovedkontoret til NBCBS i Katmandu første del av oppholdet
 • Andre del av oppholdet bor man en måned hver på to ulike steder
 • Praksis i organisasjonen NBCBS Nepal (lagsbevegelsen)
 • Jobb i NGO med bevisstgjøring rundt miljøspørsmål
 • Ansvar for sosiale aktiviteter og bibelstudier på gutte- og jenteinternat i Katmandu
 • Delta i bibelgruppe med nepalske ungdommer
 • Jobb på barneskole og ta ansvar for lek og aktiviteter med barna
 • Bo tre uker i Trishuli town, en landsby ved Himalaya-fjellene, og delta i dagliglivet der

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Act Now

Rolpa

 • Bo noen uker i vertsfamilie i Katmandu for å lære språket
 • Bo deretter sammen med ansatte ved kontoret i Rolpa
 • Praksis hos organisasjonen SAHAS, lær om jordbruk og matsikkerhet og delta i deres prosjekter
 • Besøk ulike landsbyer i fjellene med lokalt ansatte og observer ulike typer rettighetsarbeid
 • Delta i ungdomsdialog-grupper (SAMVAD-grupper), besøk sentre for yrkesopplæring og jordbruksprosjekter eller assister med leksehjelp på en lokal skole

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

 

Act Now

Rupandehi

 • Bo noen uker i vertsfamilie i Katmandu for å lære språket
 • Bo deretter hos vertsfamilie på landsbygda ved Rupandehi
 • Praksis hos organisasjonen ABC, lær av dem og delta i deres rettighetsarbeid og yrkesopplæring
 • Delta i ungdomsdialog-grupper (SAMVAD-grupper) som jobber mot menneskehandel og seksualisert vold
 • Utfordre deg selv med en annerledes levestandard og mangel på materielle goder
 • Delta i landsbylivet og hjelp til i husholdet

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – (NBCBS) Nepal Bishwabidyalaya Christiya Bidhyarthi Sangati, Lagsbegevelsen i Nepal

NBCBS tilsvarer Laget i Norge og jobber med og for kristne studenter i Nepal. Arbeidet til NBCBS har tre hovedområder: Evangelisering, disippelskap og lederutvikling blant ungdommer og studenter.

Interact har samarbeidet med NBCBS i mange år og har en svært god relasjon til organisasjonen. NBCBS samarbeider tett med de lokale menighetene og er en viktig støttespiller i opplæring av unge ledere. Gjennom NBCBS får unge nepalesere erfaring og utfordringer som ruster dem til å være med å bygge fremtidens Nepal.

 

Partner – SAHAS, Group of Helping Hands

SAHAS retter sitt bistandsarbeid mot sårbare familier og bygder i Himalaya som er sosialt ekskludert og fratatt grunnleggende muligheter. SAHAS ønsker å øke kapasiteten til marginaliserte samfunn ved å effektivisere og forbedre bruken av folks egne ressurser. Målet er å utvikle og forbedre levevilkår. SAHAS driver utstrakt rettighetsarbeid blant ungdom gjennom prosjektet «Sjef i eget liv». Ungdom inviteres til å delta i dialoggrupper kalt SAMVAD-grupper. De får opplæring i rettigheter og diskuterer utfordringer og muligheter som opptar ungdom. Ved hjelp av deltakende metoder deler ungdom erfaring og kunnskap og de bruker teater for å dele denne kunnskapen med andre i lokalsamfunnet.

SAHAS jobber også med spare – og lånegrupper (mikrofinans), yrkesopplæring, og jobbskaping blant voksne. De tilrettelegger for utvikling basert på deltakende metoder og folks egen kunnskap om bærekraftig jordbruk, miljøvern, matvaresikkerhet, forvaltning av drikkevann, økologisk grønnsaksdyrking og andelsjordbruk.

Les mer om SAHAS 

Partner – ABC Nepal, Agroforestry, Basic Health and Cooperative

ABC er en organisasjon som arbeider med fattigdomsbekjempelse og som har et spesielt fokus på å fremme rettighetene til marginaliserte grupper. De kjemper for rettighetene til Dalitter eller såkalte kasteløse, og for å bedre deres sosio-økonomiske status. Organisasjonen arbeider målrettet for å forhindre menneskehandel og seksuell utnyttelse av kvinner, ungdom og barn. Dette gjør de via helhetlige sosiale og økonomiske utviklingsprogrammer rettet mot vanskeligstilte familier og samfunnsgrupper. I tillegg driver ABC et rehabiliteringssenter for ofre for vold og menneskehandel. De samarbeider med Strømmestiftelsen om Samvad, et dialogprosjekt som skal styrke unge jenters selvtillit, rettigheter og yrkesferdigheter. Dette programmet er etablert for å hjelpe jenter i aldersgruppen 13-19 år, som av en eller annen grunn har sluttet på skolen. Ved hjelp av uformelle metoder oppnår de lese- og regneferdigheter og livs- og yrkesferdigheter. Målet er at jentene skal lære om rettighetene sine i samfunnet, og å oppmuntre dem til å være selvstendige og selvsikre.

Les mer om ABC Nepal

Om Nepal

Vakre Nepal ligger inneklemt mellom India i sør og den kinesiske provinsen Tibet i nord.

I utstrekning er Nepal et lite land, med om lag en tredjedel av Norges overflate. Innenfor dette lille området finner vi den største høydeforskjellen i verden, fordi Nepal strekker seg fra lavlandsområder som på det laveste er 90 meter over havet og helt til toppen av Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8850 moh.

Hinduismen er statsreligion i landet, og ca 85% av innbyggerne regner seg som hinduer.