Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Tanzania med Act Now

I Tanzania har Act Now to praksisplasser, en i Singida med organisasjonen SEMA og en i Dar es Salaam med organisasjonen OCODE.

Arbeidsoppgaver og bosted, SEMA Singida

Som Act Now deltaker hos SEMA får du mulighet til å jobbe med opplysningsarbeid om rent vann og utvikling av et bedre og mer bærekraftige nærmiljø. Du vil få en unik mulighet til å bo og leve enkelt på landsbygda i Tanzania, og ta del i dagliglivet til ungdom i området. I dette prosjektet er det muligheter for å delta i ungdomsdialoggrupper og assistere i yrkesopplæring og engelskundervisning. Er du en innovativ person som brenner for miljøet og liker jakten på nye og bedre løsninger så kan dette være noe for deg.

Vanligvis bor teamet sammen i et leid hus i småbyen Singida på landsbygda i Tanzania.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Arbeidsoppgaver og bosted, OCODE Dar es Salaam

Som Act Now deltaker hos OCODE blir du tatt med i oppgaver som er med på å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og inn en bedre livssituasjon. De siste årene har OCODE også etablert et prosjekt som heter Bonga fotball hvor de oppfordrer jenter til å spille fotball. Act Now deltakere i OCODE besøker jevnlig Bonga grupper, bidrar i dialogen blant ungdom omkring rettigheter, og lærer ungdommene danser og leker. Du bidrar i Bonga fotball, engelsk klubb, datakurs, og miljøkampanjer, eller assisterer i engelskundervisning og gym ved en lokal barneskole. I tillegg assisterer deltakerne organisasjonen i løpende kontorarbeid og oppdateringer i sosiale media.

Teamet vil bo sammen i en leilighet i nærheten av hovedkontoret til OCODE i millionbyen Dar es Salaam.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

 

Partner – Sustainable Environment Management Action (SEMA)

SEMA er samarbeidspartner med Act Now og Strømmestiftelsen og arbeider med lokalsamfunn i Singida, nordøst i Tanzania. De arbeider med spare – og lånegrupper, yrkesopplæring og jobbskaping, matsikkerhet og miljøvern. De siste årene har de også startet opp flere dialoggrupper for ungdom, kalt Bonga, hvor ungdom som ikke går på skole møtes for en alternativ læringsarena. SEMA arbeider for at folk skal få kunnskap til å forvalte miljøet på en bærekraftig måte og for å fremme en bærekraftig utvikling. SEMA har et klart miljøengasjement og arbeider for bærekraftig endring, entreprenørskap og innovasjon i lokalsamfunnene.

Les mer om SEMA

Partner – Organization for Community Development (OCODE)

Organization for Community Development (OCODE) jobber for lokal samfunnsutvikling i Dar es Salaam i Tanzania og er samarbeidspartner med Act Now og Strømmestiftelsen. Organisasjonen består av et dynamisk team med unge mennesker som jobber for å utvikle og forbedre samfunnet de har rundt seg. Dette gjøres hovedsakelig gjennom dialoggrupper for ungdom kalt «Bonga», yrkesopplæring, undervisning og bevisstgjøring av unge mennesker. OCODE fokuserer på å øke folks kunnskap og muligheter slik at de selv kan utnytte sitt potensial og skape en tryggere hverdag. Dette gjøres blant annet gjennom støtte til skoler, spare – og lånegrupper (mikrofinans) og jobbskaping for voksne og arbeidsledige.

Les mer om OCODE 

Om Tanzania

Tanzania regnes av mange som selve hjertet av Afrika med sitt rike dyreliv og sin fantastiske natur. Tanzanias geografi er en av de mest varierte og unike i verden. Landet inneholder Afrikas høyeste punkt, Kilimanjaro, innsjøer, fjell og mange naturreservater. Tanzania er et flott land med svært vennlige og gjestfrie mennesker. Tanzania har vært en av hovedmottakerne for Norsk bistand i over 50 år, og her kan du kan lett observere utfordringene og mulighetene som ligger i utviklingssamarbeid.