Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Uganda med Act Now

I Uganda har Act Now gjennom Strømmestiftelsen to praksisplasser, en i Moyo med organisasjonen CEFORD og en i Kampala med organisasjonen CBS-Pewosa.

Moyo

  • Bo i et gjestehus med god sikkerhet helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan
  • Praksis i organisasjonen CEFORD
  • Jobb i Bonga-grupper (dialoggrupper) med ungdommer som har bakgrunn som flyktninger. Observer livsmestring, konflikthåndtering og freds- og forsoningsarbeid.
  • Jobb med CEFORD ansatte for å styrke ungdommens mulighet til å delta i samfunnet, arbeide på CEFORDs sosiale medieprofil og bidra til bedre engelskkunnskaper og tverrkulturell ledelse blant ansatte
  • Lær om ungdomsdeltakelse og integrering av flyktninger

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Kampala

  • Bo hos en vertsfamilie i Kampala, hovedstaden i Uganda
  • Praksis hos organisasjonen CBS-Pewosa, lær om ulike arbeidsmetoder i forbindelse med rekruttering, yrkesopplæring og organisering av spare- og lånegrupper (mikrofinans)
  • Følg de ansatte i daglige gjøremål, bidra med egen kompetanse
  • Besøk jevnlig ulike prosjekter drevet av organisasjonen
  • Delta i radioens rettighetsprogram og publisere på sosiale medier for organisasjonen

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

 

Partner – CEFORD (Community Empowerment for Rural Development)

Helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan jobber CEFORD i lokalsamfunn som har tatt imot store mengder flyktninger etter kriger i nabolandene. Uganda har mottatt 1,3 millioner flyktninger fra omkringliggende land, nå sist fra Sør-Sudan. Flyktningene har fått jordareal og arbeidstillatelse og har blitt godt mottatt av lokalsamfunnet. CEFORD jobber med å gi støtte til disse lokalsamfunnene som mottar flykninger og med å støtte flyktningene som forsøker å gjenetablere sine liv i et nytt land. CEFORD gir støtte til utdanning, jobb og yrkesopplæring. De retter seg spesielt mot arbeidsløs ungdom gjennom livsmestring og yrkesopplæring. De vil gi ungdommer mellom 13 og 19 år ferdigheter som styrker deres deltakelse og påvirkning i beslutningsprosesser i familie og lokalsamfunn. CEFORD ser ungdom som endringsagenter som går foran i arbeidet med fred og forsoning. Spesielt arbeider de målrettet for å gi ungdom utdanning, jobb, fritidsaktiviteter og selvtillit.

Les mer om CEFORD

Partner – CBS-Pewosa

CBS – Pewosa arbeider med spare – og lånegrupper, jobbskaping og yrkesopplæring rettet mot sosioøkonomisk utvikling i fattige lokalsamfunn i utkanten av Kampala. CBS-Pewosa er en NGO som organiserer samfunnsansvarsarbeidet til CBS FM, en radio – og TV-stasjon eid av kongen av Buganda. De har samarbeidet med Strømmestiftelsen siden 2009. CBS-Pewosa arbeider målrettet for at fattige og marginaliserte skal få tro og styrke på at de selv kan bidra til et bedre samfunn. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring omkring rettigheter, arbeidstrening, opplæring fra lokale entreprenører, mentorordninger, ledelsestrening, og gruppebaserte spare – og låneprogram. CBS-Pewosa tilrettelegger spesielt for at kvinner og arbeidsløs ungdom skal få relevant yrkesopplæring slik at de kan skape sin egen bærekraftige inntekt. For å bedre markedstilgangen for lokale grundere organiserer organisasjonen en årlig handelsmesse som tiltrekker seg mye oppmerksomhet. CBS-Pewosa tar også i bruk radioen for å skape bevissthet og mobilisere rundt rettigheter og sosiale utfordringer i lokalsamfunnet.

Les mer om CBS-Pewosa

Om Uganda

Uganda blir ofte omtalt som “The Pearl of Africa” og har alt det du du kan tenkte deg å se og oppleve i Afrika. Du kan oppleve et helt unikt dyreliv, fantastisk natur og en livlig og blid befolkning med mye dans og glede. Uganda er på listen over verdens minst utviklede land, og de siste årene har andelen fattige økt.