Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Uganda med Act Now

Act Now har utveksling med Strømmestiftelsen sine partnere i Uganda, CEFORD og CBS-Pewosa.

Arbeidsoppgaver og bosted CEFORD Uganda

Som deltaker i Act Now hos CEFORD vil du delta i dialoggrupper (Bonga-grupper) for ungdom. Dette er ungdommer med bakgrunn som flykninger og ungdom som er en del av samfunnet som mottar flyktninger. Du vil observere livsmestring, samt konflikthåndtering og freds – og forsoningsarbeid som pågår i gruppene. Du vil arbeide med andre CEFORD ansatte for å styrke ungdommenes mulighet til å delta i samfunnet, styrke CEFORDs sosiale medieprofil og styrke engelskkunnskap og tverrkulturell ledelse blant ansatte i CEFORD.

Vil du lære om ungdomsdeltakelse og hvordan de fleste av flykningene i verden integreres i sine naboland, så er dette en unik sjanse.

Du vil bo i byen Moyo helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan, og der vil du og den andre i teamet ditt bo på et gjestehus med god sikkerhet og gode rammebetingelser rundt.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Arbeidsoppgaver og bosted CBS-Pewosa Uganda

CBS – Pewosa ønsker at Act Now deltakerne skal få lære om organisasjonens ulike arbeidsmetoder. Deltakerne skal få observere hvordan organisasjonen arbeider med kartleggingsarbeid og deltakende metoder før nye medlemmer rekrutteres, hvordan de gjennomgår yrkesopplæring, og hvordan spare – og lånegrupper (mikrofinans) organiseres og vedlikeholdes. Deltakerne skal følge de ansatte i deres daglige gjøremål, men også bidra med egen kompetanse og dele av sin kunnskap om kultur og ledelse. Deltakerne besøker jevnlig de ulike prosjektene drevet av organisasjonen. De kan blant annet opptre på radioens rettighetsprogram, publisere aktuelle saker gjennom organisasjonens kanaler for sosiale media.

Du vil bo sammen med den andre i teamet ditt i en vertsfamilie i Kampala, hovedstaden i Uganda.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – Community Empowerment for Rural Development (CEFORD)

Helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan jobber CEFORD i lokalsamfunn som har tatt imot store mengder flyktninger etter kriger i nabolandene. Uganda har mottatt 1,3 millioner flyktninger fra omkringliggende land, nå sist fra Sør-Sudan. Flyktningene har fått jordareal og arbeidstillatelse og har blitt godt mottatt av lokalsamfunnet. CEFORD jobber med å gi støtte til disse lokalsamfunnene som mottar flykninger og med å støtte flyktningene som forsøker å gjenetablere sine liv i et nytt land. CEFORD gir støtte til utdanning, jobb og yrkesopplæring. De retter seg spesielt mot arbeidsløs ungdom gjennom livsmestring og yrkesopplæring. De vil gi ungdommer mellom 13 og 19 år ferdigheter som styrker deres deltakelse og påvirkning i beslutningsprosesser i familie og lokalsamfunn. CEFORD ser ungdom som endringsagenter som går foran i arbeidet med fred og forsoning. Spesielt arbeider de målrettet for å gi ungdom utdanning, jobb, fritidsaktiviteter og selvtillit.

Les mer om CEFORD

Partner – CBS-Pewosa

CBS – Pewosa arbeider med spare – og lånegrupper, jobbskaping og yrkesopplæring rettet mot sosioøkonomisk utvikling i fattige lokalsamfunn i utkanten av Kampala. CBS-Pewosa er en NGO som organiserer samfunnsansvarsarbeidet til CBS FM, en radio – og TV-stasjon eid av kongen av Buganda. De har samarbeidet med Strømmestiftelsen siden 2009. CBS-Pewosa arbeider målrettet for at fattige og marginaliserte skal få tro og styrke på at de selv kan bidra til et bedre samfunn. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring omkring rettigheter, arbeidstrening, opplæring fra lokale entreprenører, mentorordninger, ledelsestrening, og gruppebaserte spare – og låneprogram. CBS-Pewosa tilrettelegger spesielt for at kvinner og arbeidsløs ungdom skal få relevant yrkesopplæring slik at de kan skape sin egen bærekraftige inntekt. For å bedre markedstilgangen for lokale grundere organiserer organisasjonen en årlig handelsmesse som tiltrekker seg mye oppmerksomhet. CBS-Pewosa tar også i bruk radioen for å skape bevissthet og mobilisere rundt rettigheter og sosiale utfordringer i lokalsamfunnet.

Les mer om CBS-Pewosa

Om Uganda

Uganda blir ofte omtalt som “The Pearl of Africa” og har alt det du du kan tenkte deg å se og oppleve i Afrika. Du kan oppleve et helt unikt dyreliv, fantastisk natur og en livlig og blid befolkning med mye dans og glede. Uganda er på listen over verdens minst utviklede land, og de siste årene har andelen fattige økt.