Søk skoleplass
Søk skoleplass

Aktuelt - Vi starter opp i Europa

Spania

I Spania har du praksis i Barcelona der du får delta i integreringsarbeid for immigranter som kommer fra Nord-Afrika til Spania. Du vil få regelmessig språklæring i spansk i løpet av ditt opphold.

Du vil arbeide i organisasjonen Puentes og ha oppgaver knyttet til aktivitetene på sentrene de driver. Aktiviteter som kan være aktuelt for deg å bli med på er blant annet:

Skrive- og leseopplæring
Leksegrupper for barn og ungdommer
Hobbyaktiviteter for barn
Terapigrupper
Språkopplæring i spansk og engelsk
Idrettsaktiviteter som fotball og sykling
Musikk og drama

Hvilke aktiviteter du vil jobbe med kommer an på hvilke interesser du har og dine egenskaper. Men alle disse aktivitetene er knyttet til integreringsarbeid og derfor vil en viktig del av arbeidet være å bli kjent med dem som kommer dit.

I tillegg til arbeidet på sentrene vil du også være en del av en arabisktalende menighet i byen. Her vil du få oppgaver knyttet til arbeide med barn og unge, f.eks. søndagsskole eller ungdomsarbeid.

Du vil bli en del av et internasjonalt arbeidsfellesskap i organisasjonen.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Frankrike:

I Frankrike vil du være involvert i menighetsarbeid, med spesielt fokus på barn og ungdom, og delta i det sosiale arbeidet til menigheten.

De første ukene vil du få et intensivkurs i fransk og du vil få tid å bli bedre på språket.

I Frankrike samarbeider NMS med den protestantisk-lutherske kirken, EPUdF. Og det er i en av lokalmenighetene deres du vil ha praksis og jobbe sammen med den lokale staben. Du vil hovedsakelige jobbe med barne- og ungdomsarbeid. I tillegg vil du være med på det diakonale arbeidet til menigheten. Diakonalt arbeid handler om det sosiale arbeidet som kirken driver for å hjelpe og vise omsorg for mennesker. Det diakonale arbeidet er forskjellig fra menighet til menighet, men kan inneholde språkkafé for innvandrere, gjenbruksbutikk, dele ut matkasser til fattige eller andre tiltak i lokalsamfunnet. Arbeidsoppgavene kan varieres ut fra dine interesser og egenskaper, men vil være knyttet til menighetens arbeid. Det kan være sosialt arbeid lokalt, barne- og ungdomsarbeid, undervisning i engelsk, musikk/lovsang, praktiske aktiviteter og lignende.

Det er flere forskjellige steder som er aktuelle for praksis til neste år, men det kan for eksempel være i Paris, Bretagneområdet vest i Frankrike eller en av byene i Sør-Frankrike.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.