Søk skoleplass
Søk skoleplass

Aktuelt - Hva skjer med skoleåret 2021-2022?

Hald internasjonale skole planlegger nå for fullt skoleåret 2021/2022 der vi vil tilrettelegge for trygg utveksling og spennende utfordringer gjennom Act Now, Interact og Connect.

Vi tilbyr igjen opphold i alle våre praksisland og ser frem til at utenlandske studenter kommer til Norge i 2021-2022. Skoleåret vil starte i midten av august og avsluttes i juni 2022. Utenlandspraksisen vil starte i begynnelsen av oktober og vare i 6 mnd.

Det siste halve året har vist oss at det skjer endringer og at mye uforutsett kan skje i forbindelse med Covid-19 pandemien. Fjorårets studenter ble kalt hjem fra utenlandspraksis i begynnelsen av mars 2020, to uker tidligere enn planlagt. Skoleåret 2020-21 ble avlyst i sin helhet da vi ikke hadde muligheter for utveksling. Nå planlegger vi igjen utveksling for 2021-22, da vi ser mulighetene åpne seg opp for utveksling.

I planleggingen av skoleår og utveksling er det ulike faktorer vi tar høyde for:

1. Muligheten til faktisk å reise og å komme inn i de enkelte praksislandene

Det er allerede en del av landene vi har praksis i som er åpne for innreise. Hvis ikke pandemien forverrer seg betydelig det neste året, har vi grunn til å tro at de aller fleste landene vil være åpne for innreise fra oktober 2021, eventuelt med en kort karanteneperiode ved ankomst.

 

2. Reiseråd og forsikring

Det neste vi vurderer, er råd fra norske myndigheter og skolens forsikringsselskap.

Forsikringsselskapene forholder seg i stor grad til Utenriksdepartementet sine reiseråd, men kan også gjøre unntak. Hald Internasjonale Senter benytter seg av en spesielt god forsikring for utestasjonert personell og vi er i tett dialog med forsikringsselskapet om situasjonen. Vi vil selvfølgelig ikke sende ut studenter uten at de er tilstrekkelig forsikret.

3. Vurderinger fra lokal partnerorganisasjon

Det er våre lokale partnerorganisasjoner som har den daglige oppfølgingen og ansvaret for norske studenter i praksis. Det vil derfor være av stor betydning hvordan de vurderer landets smittesituasjon og helsevesenets evne til å håndtere situasjonen. Det er ulikt aktivitetsnivå hos våre partnere i disse dager. Mens noen land bortimot er nedstengt, har mange av våre partnere mer arbeid nå enn før da de har måtte tilpasse seg en ny normalitet. Selv om det er trygt, har det liten hensikt å oppholde seg på praksisplassen dersom alle stedene en skulle jobbet er stengt. Partnerorganisasjonene vurderer derfor mulighetene for hvorvidt de kan tilby meningsfulle arbeidsoppgaver for studentene.

 

4. Mulighetene for vaksine både for norske og utenlandske studenter

Det kommer stadig oppdatert informasjon om når vaksine vil bli tilgjengelig, og for hvem. Vi har et håp om at vaksine vil være allment tilgjengelig før skolestart i august 2021.

 

Å planlegge utveksling med fleksibilitet

Vi planlegger for neste skoleår med utreisedato i starten av oktober. Det er fordi vi mener vi kan tilrettelegge for en trygg og meningsfull utveksling fra oktober 2021. Dersom dette ikke viser seg å være mulig har vi mulighet til å utsette oppstart av praksisoppholdet helt frem til januar 2022. Det kan skje at vi har vanlig skoleår og at det meste går som vanlig, men at akkurat ditt praksisland har en situasjon som gjør det vanskelig å reise dit. Da har vi mulighet til å være fleksible på både land og program på kort varsel for å gi deg et godt tilbud. Vi har også partnerorganisasjoner som er klare til å ta imot norske studenter i land som ikke er våre vanlige praksisland, også her i Europa dersom det er det mest realistiske. I ytterste konsekvens vil vi tilby praksis i en internasjonal setting her i Norge.

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe. Kontaktinformasjon finner du her