Skoleåret

Oversikt over skoleåret 2024-2025

Mange har nok først og fremst uteoppholdet i tankene når de søker på Hald. Men skoleåret er ikke
bare uteoppholdet. Her er en kort oversikt over årets gang.

August - September Høstkurs (6 uker)

12. august Oppstart høstkurs internasjonale studenter

De internasjonale studentene ankommer ei uke før de norske for å bli litt kjent med rutinene i Norge.

17. august Oppstart høstkurs norske studenter

Høstkurset varer i 6 uker og er ei blanding av undervisning, turer og masse sosialt.

August Besøke organisasjonene

Programmene besøker henholdsvis Laget i Oslo, NMS i Stavanger og Strømmestiftelsen i Kristiansand.

Undervisning høstkurs

Undervisningen på høstkurset har fokus på forberedelser til utreise med teambygging og tverrkulturell kommunikasjon som hovedtemaer.

September

En tredagers sosial og morsom tur ut i det blå for å bli bedre kjent.

September. Besøk av tidligere studenter

Tidligere studenter kommer til Hald for å fortelle om sine opplevelser under utveksling. De stiller opp og svarer på alle spørsmål dere måtte ha før utreise.

27. september Avslutning høstkurs

Høstkurset avsluttes med fest og de norske studentene reiser hjem for å pakke om kofferten og de internasjonale studentene reiser til sine praksisplasser i Norge.
Oktober - April Uteopphold (6 mnd)

Studentene reiser ut i verden.

Infield internasjonale i Norge

De internasjonale studentene samles på Hald i 10 dager for undervisning, veiledning og masse moro. Hvis det er snø så får de mulighet til å gå på ski!

Desember/januar Infield norske i utlandet

Samling med de norske studentene i utlandet på ulike kontinent. Studentene samles i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det er tid for besøk av lærere, veiledning, undervisning, turer og masse sosialt.

April. Hjemreise og debriefing

De norske studentene ankommer Hald for debrifing i noen dager før de reiser hjem på påskeferie.
April - Juni Vårkurs (9 uker)

22. april Ankomst og oppstart på Hald for alle studenter

Alle studentene samles igjen på Hald for et 9 ukers vårkurs, og gjensynsgleden pleier å være stor.

Undervisning

Undervisningen på vårkurset har fokus på volontørarbeid og fordypningsemnene.

Mye moro

Vårsemesteret er en eneste stor fest med dans, sang, utflukter, country-nights, 17.mai og Hald-dag.

Mai/Juni Hald-dag

En åpen dag på Hald for familie, venner og lokalbefolkning. Studentene deltar med dans, mat og klær fra utvekslingslandet sitt.

1. juni Avslutningsfest

Alt har sin tid. Denne kvelden er det tid for gjester, høytidelighet, taler, vitnemål, fest, latter, sang, dans, tårer og klemmer.

5. juni Avreise

Alle studentene reiser fra Hald.

12. august Oppstart høstkurs internasjonale studenter

De internasjonale studentene ankommer ei uke før de norske for å bli litt kjent med rutinene i Norge.

17. august Oppstart høstkurs norske studenter

Høstkurset varer i 6 uker og er ei blanding av undervisning, turer og masse sosialt.

August Besøke organisasjonene

Programmene besøker henholdsvis Laget i Oslo, NMS i Stavanger og Strømmestiftelsen i Kristiansand.

Undervisning høstkurs

Undervisningen på høstkurset har fokus på forberedelser til utreise med teambygging og tverrkulturell kommunikasjon som hovedtemaer.

September

En tredagers sosial og morsom tur ut i det blå for å bli bedre kjent.

September. Besøk av tidligere studenter

Tidligere studenter kommer til Hald for å fortelle om sine opplevelser under utveksling. De stiller opp og svarer på alle spørsmål dere måtte ha før utreise.

27. september Avslutning høstkurs

Høstkurset avsluttes med fest og de norske studentene reiser hjem for å pakke om kofferten og de internasjonale studentene reiser til sine praksisplasser i Norge.

Studentene reiser ut i verden.

Infield internasjonale i Norge

De internasjonale studentene samles på Hald i 10 dager for undervisning, veiledning og masse moro. Hvis det er snø så får de mulighet til å gå på ski!

Desember/januar Infield norske i utlandet

Samling med de norske studentene i utlandet på ulike kontinent. Studentene samles i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det er tid for besøk av lærere, veiledning, undervisning, turer og masse sosialt.

April. Hjemreise og debriefing

De norske studentene ankommer Hald for debrifing i noen dager før de reiser hjem på påskeferie.

22. april Ankomst og oppstart på Hald for alle studenter

Alle studentene samles igjen på Hald for et 9 ukers vårkurs, og gjensynsgleden pleier å være stor.

Undervisning

Undervisningen på vårkurset har fokus på volontørarbeid og fordypningsemnene.

Mye moro

Vårsemesteret er en eneste stor fest med dans, sang, utflukter, country-nights, 17.mai og Hald-dag.

Mai/Juni Hald-dag

En åpen dag på Hald for familie, venner og lokalbefolkning. Studentene deltar med dans, mat og klær fra utvekslingslandet sitt.

1. juni Avslutningsfest

Alt har sin tid. Denne kvelden er det tid for gjester, høytidelighet, taler, vitnemål, fest, latter, sang, dans, tårer og klemmer.

5. juni Avreise

Alle studentene reiser fra Hald.