Jobbe tett med lokale studenter i Kenya i vinter?

Focus Kenya ønsker norske ungdommer som har lyst til å jobbe med foreldreløse barn og ungdom som har fått et hjem via to hjelpeorganisasjoner “Sanctuary of Hope” og “Mathare Worship Center”. Disse to organisasjonene holder til i Mathare slummen i Nairobi.

Evans i Focus Kenya sier at de trenger noen som har et ønske om å jobbe disse ungdommene for å gi de input fra en annen verden og vise de med ord og handling at der er håp om en bedre tilværelse.

Dette er god ledertrening i praksis

Første halvedel av  oppholdet skal Interact-teamet bo og jobbe sammen med  Kenyanske studenter som jobber som traineer i Focus Kenya!

Dere vil få swahili kurs for å kunne kommunisere lettere også med de som ikke snakker engelsk så godt, og ikke minst være en del av spenningen livet på campus- i Kenya – mingle, leke, lovsynge, be, dra på tur, lage mat osv.!

I tillegg til å jobbe med ungdommen i slummen, får dere også en unik anledning til å jobbe ute i distriktet i siste halvdel av oppholdet.  Der bor og jobber du sammen med en kenyansk student som er trainee i Focus Kenya. Dette er en unik praksis der du kommer veldig tett på Kenyansk natur og kultur!

Focus Kenya er søsterorganisasjonen til NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) som begge er del av den internasjonale bevegelsen IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Kanskje er du også heldig å bli invitert i bryllup: